Zavrieť

Porady

Prerušenie odpisov HIM

Chcem prerušiť odpisovanie HIM, to znamená, že ak preruším odpisovanie na 2 roky tak to, čo som mal odpisovať pôvodne 4 roky, tak bude odpísané až po 6 rokoch? Napríklad 100000€ mám odpisovať 4 roky, to znamená ročne odpisujem 25000€. Ak v 3. roku preruším odpisovanie na 2 roky, prvé 3 roky odpíšem 75000€, potom 2 roky neodpíšem nič a v 6 roku odpíšem 25000€. Pochpil som systém "prerušenia" odpisovania správne ?
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Tweety
§22 Zákon o DzP
(9) Daňovník môže uplatňovanie odpisov hmotného majetku prerušiť, a to len na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo viac celých zdaňovacích období; v ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, ako by nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania. Prerušenie odpisovania nemôže uplatniť daňovník, ak uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10; v takom prípade daňovník vedie odpisy len evidenčne a o túto dobu nemôže lehotu určenú na odpisovanie hmotného majetku predĺžiť. Daňovník, s výnimkou daňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani podľa § 30a a 30b, je povinný prerušiť uplatňovanie odpisov hmotného majetku v tom zdaňovacom období, v ktorom nedôjde k predĺženiu platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby111a) alebo k predĺženiu dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku, 111b) a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom stavebný úrad107) rozhodne o ďalšom predĺžení platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby, 111a) o ďalšom predĺžení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku111b) alebo vydá kolaudačné rozhodnutie.

Prerušenie odpisov HIM

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.