Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12

Značky   , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12

Autor Jozef Mihál   15.02.13
UPOZORNENIE: Správne riešenie problému vyplnenia strany 12 nájdete v príspevku č. 83!

Táto téma je uzavretá, pre aktuálne info a prípadnú diskusiu prejdite do témy:

http://www.porada.sk/t211336-danove-...alne-info.html

*****

Jednou z noviniek DP FO typ B je strana 12. Tu sa uvádzajú údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia - potrebné na správne určenie:

- vymeriavacieho základu SZČO na sociálne poistenie v čase od 1.7.2013 do 30.6.2014,
- vymeriavacieho základu SZČO na účely RZZP za rok 2012,
- preddavkov na zdravotné poistenie SZČO pre rok 2014.

Najskôr citácia z poučenia k DPFO typ B:

"ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Údaje pre účely sociálneho a zdravotného poistenia vypĺňa každý daňovník, ktorý dosahuje príjmy z osobnej asistencie na základe
uzatvorenej zmluvy o jej výkone v súlade s § 20 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príjmy z podielov na zisku vykázanom
do 31. decembra 2003 vyplatené v roku , za ktoré sa podáva daňové priznanie a každý daňovník s príjmami z podnikania a z inej
samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý si uplatňuje ako daňový výdavok povinne platené poistné na sociálne a zdravotné poistenie.

Daňovník dosahujúci príjmy z osobnej asistencie na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie pre fyzickú osobu s ťažkým
zdravotným postihnutím nie je podľa § 5 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a § 10b zákona
o zdravotnom poistení, považovaný za samostatne zárobkovo činnú osobu. Z tohto dôvodu sa z jeho príjmu neplatia odvody na sociálne
a zdravotné poistenie a preto na r. 01 až 07 uvedie pre tieto účely samostatne príjmy a výdavky a základ dane resp. daňovú stratu.

V prípade, ak osobný asistent vedie podvojné účtovníctvo, nevypĺňa r. 01 ale začne vypĺňať riadkom 02 až 07.

V riadku 08 daňovník vyplní príjmy, ktoré mu plynuli z podielov na zisku vykázanom do konca roka 2003, ktoré sú stále
zdaniteľným príjmom a ktoré sa uvádzajú na r. 12 v VIII. oddiele ako súčasť ostatných - iných príjmov.

V riadku 09 týkajúcom sa preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie uvedie len sumu, ktorú preukázateľne zaplatil
v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, t.j. nebude v ňom zahrnutý prípadný nedoplatok z predchádzajúceho
zdaňovacieho obdobia.

V riadku 10 týkajúcom sa preukázateľne zaplateného preddavku na verejné zdravotné poistenie sa uvedie suma, ktorú preukázateľne
zaplatil v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, t.j. nebude v ňom zahrnutý prípadný nedoplatok z ročného
zúčtovania zdravotného poistenia za predchádzajúci rok resp. nedoplatky z predchádzajúcich rokov."

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

28
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 5 12345 PoslednáPosledná