Zavrieť

Porady

Predvolanie na súd ako zamestnanec - musí si zobrať voľno z dovolenky?

Dobrý deň,
príbuzná je predvolaná na súd ako svedok ako zamestnanec školy, ktorú žiak, ktorého sa súd týka, navštevuje. Ide teda o jej pracovnú záležitosť, nie súkromnú.
Zamesnávateľ tvrdí, že si musí na tento súd zobrať voľno zo svojej dovolenky, ktorá jej bude potom chýbať.
Je to pravda?
My si myslíme, že keďže tam ide práve kvôli tomu zamestnaniu, nemalo by jej byť ubraté z vlastnej dovolenky. A má nárok na ušlú mzdu? Nie je to skôr prekážka v práci alebo niečo také?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Ice dive je offline (nepripojený) Ice dive

  Ice dive
  no nech tá príbuzná otočí tú predvolánku na súd, kde má vyznačené, že jej zamestnávateľ má potvrdiť výšku čistého príjmu, zamestnávateľ ju musí uvoľniť a náhradu mzdy za čas na pojednávaní + cestovné jej vyplatia z pokladne súdu...
  ak by sa jednalo o jej súkromnú vec, tak si musí brať dovolenku, resp. musí byť uvoľnená bez nároku na mzdu... v tomto prípade sa jedná o vec niekoho iného, t.j. ona by postihovaná čerpaním svojej dovolenky nemala byť...

  buchač je offline (nepripojený) buchač

  Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac buchač
  zxcvbnm Pozri príspevok
  A má nárok na ušlú mzdu?
  V súlade s ustanovením § 139 Občianskeho súdneho poriadku majú svedkovia v občianskom súdnom konaní právo na náhradu hotových výdavkov a ušlého zárobku (svedočné). Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do 3dní od výsluchu alebo odo dňa, keď bolo svedkovi oznámené, že k výsluchu nedôjde. O tom súd musí svedka poučiť.

  V prípade, ak ste svedkom v trestnom konaní, máte v súlade s ustanovením § 140 Trestného poriadku (zákon č. 301/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov) nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy za prácu alebo iného preukázateľného ušlého príjmu. Nárok zaniká, ak si ho ako svedok neuplatníte do troch dní po výsluchu alebo po tom, ako vám bolo oznámené, že k výsluchu nedôjde, alebo ak si ho nevyčíslite do pätnástich dní od uplatnenia nároku. Na túto skutočnosť musíte byť upozornený.

  Svedok, ktorý je v pracovnoprávnom pomere, preukazuje výšku ušlej mzdy potvrdením zamestnávateľa. Ten, kto nie je v pracovnom pomere, ale je zárobkovo činný, má nárok na náhradu vo výške vypočítanej z dane z príjmov fyzických osôb, delenej počtom pracovných hodín pripadajúcich na kalendárny rok, násobenej počtom hodín potrebných na procesný úkon, na ktorý bol ako svedok predvolaný. Výška základu dane z príjmov sa preukazuje posledným platobným výmerom správcu dane. Ak výšku straty na zárobku nemožno preukázať týmto spôsobom, svedkovi patrí náhrada určená hodinovou sadzbou minimálnej mzdy (zákon č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov), najviac však osemnásobok tejto sumy za deň.

  Predvolanie na súd ako zamestnanec - musí si zobrať voľno z dovolenky?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.