Zavrieť

Porady

dividendy a DP

Starobnému dôchodcovi boli vyplatené dividendy v roku 2013 na základe VZ z 4.12.2012. Ide dividendy od r. 1994 do 2011.
- dividendy do 31.12.2003 - suma 93,88 €

1. je potrebné tieto dividendy zdaniť v DP za rok 2012 15% daňou?
2. ak áno, na ktorom riadku v DP typ B bude táto suma zapísaná?
3. aké odvody vyplývajú z týchto vyplatených dividend?

Ďakujem!
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mila123 je teraz online Mila123

  Mila123
  ekofan Pozri príspevok
  február 2013
  oznámili ste správcovi dane, že budete zrážať zrážkovú daň?

  pozri na § 51 d ZDP

  § 51d
  Samostatný základ dane  (1) Príjmami zahrňovanými do samostatného základu dane, sú podiely na zisku (dividendy) obchodnej spoločnosti alebo družstva vykázanom za zdaňovacie obdobia najneskôr do 31. decembra 2003, o ktorých vyplatení valné zhromaždenie rozhodlo po 31. decembri 2012, okrem podielov na zisku spoločníkov verejných obchodných spoločností a komplementárov komanditných spoločností. Ide o podiely na zisku (dividendy) vyplácané

  a)
  daňovníkom podľa § 2 písm. d) druhý bod daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky [§ 2 písm. d)],
  b) daňovníkom podľa § 2 písm. d) druhý bod daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky [§ 2 písm. e)],
  c) daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou [§ 2 písm. d)] zo zdrojov v zahraničí.

  (2)
  Z podielov na zisku (dividend) vyplácaných daňovníkovi podľa odseku 1 písm. a) a b) sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, sadzbou dane vo výške 15 %. Na zdanenie podielov na zisku (dividend) sa uplatní postup podľa § 43 a vyplácajúca obchodná spoločnosť alebo družstvo sa považuje za platiteľa dane podľa § 43, na ktorého sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z tohto ustanovenia.(3) Ak sa vyplácajú podiely na zisku (dividendy) daňovníkovi podľa odseku 1 písm. c), tieto sú súčasťou samostatného základu dane na zdanenie pri podaní daňového priznania podľa § 32 alebo § 41, pričom samostatným základom dane je príjem neznížený o výdavky. Sadzba dane zo samostatného základu dane je vo výške 15 %.

  (4)
  Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa neuplatnia, ak sa tento príjem vypláca
  a) daňovníkovi so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie, ktorý má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takého príjmu v jeho prospech aspoň 10 % priamy podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynie,
  b) daňovníkovi podľa § 2 písm. d) od subjektu, ktorý má sídlo v inom členskom štáte Európskej únie, a tento daňovník má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takého príjmu v jeho prospech aspoň 10 % priamy podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynie.


  (5) Pri zdanení podielov na zisku (dividend) podľa odseku 4 sa neuplatní postup podľa § 52 ods. 24.

  Mila123 je teraz online Mila123

  Mila123
  ekofan Pozri príspevok
  Starobnému dôchodcovi boli vyplatené dividendy v roku 2013 na základe VZ z 4.12.2012. Ide dividendy od r. 1994 do 2011.
  - dividendy do 31.12.2003 - suma 93,88 €

  1. je potrebné tieto dividendy zdaniť v DP za rok 2012 15% daňou?
  2. ak áno, na ktorom riadku v DP typ B bude táto suma zapísaná?
  3. aké odvody vyplývajú z týchto vyplatených dividend?

  Ďakujem!
  ​kedy boli vyplatené?

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  ekofan Pozri príspevok
  február 2013
  Budú teda v DP za rok 2013. Aj to len za obdobia kedy boli predmetom dane.
  ekofan Dividendy som zdanila 19%, lebo VZ bolo 14.12.2012. Vypočítaná daň na r.79 mi vyšla 17,83 €, r.82=0 a r.88=17,83. Daňová povinnosť r. 92 mi vychádza 0,-. Je to tak správne???
  DP robím cez e-dane a takto ma to pustilo urobiť, inak mi vyhadzuje chybu.
  Ďakujem!

  ekofan je offline (nepripojený) ekofan

  žena:-) ekofan
  takže za roky 1996-2003...
  aj zdravotné odvody sa teda budú riešiť až v máji 2014?

  ekofan je offline (nepripojený) ekofan

  žena:-) ekofan
  samozrejme, že nie
  to znamená, že do 15.3.2013 som mala podať na DU "OZNÁMENIE PLATITEĽA DANE
  O ODVEDENÍ DANE VYBERANEJ ZRÁŽKOU" a mala byť aj zaplatená daň????
  priznám sa, ešte som sa s tým nestretla....

  § 51d/1 sa spomína dátum po 31.12.2012.... v mojom prípade bolo VZ 14.12.2012. Zmení sa tým niečo?

  Mila123 je teraz online Mila123

  Mila123
  ekofan Pozri príspevok
  samozrejme, že nie
  to znamená, že do 15.3.2013 som mala podať na DU "OZNÁMENIE PLATITEĽA DANE
  O ODVEDENÍ DANE VYBERANEJ ZRÁŽKOU" a mala byť aj zaplatená daň????
  priznám sa, ešte som sa s tým nestretla....

  § 51d/1 sa spomína dátum po 31.12.2012.... v mojom prípade bolo VZ 14.12.2012. Zmení sa tým niečo?
  tento § 51 d je nový, preto si sa nestretla.....
  podľa môjho názoru nemáte povinnosť podľa hore uvedného §, ale radšej si to over a napíš e-mail na drsr.sk...
  ak budeš mať od nich stanovisko, zaves ho tu na Poradu,aby aj iní vedeli čo a ako....

  Janinkaaa je offline (nepripojený) Janinkaaa

  Janinkaaa
  V roku 2013 mi boli vyplatené dividendy z 1. vlny kupónovej privatizácie za roky 1994 až 2003 v sume 47,00 EUR.
  Do ktorého riadku v DP (B) uvediem túto sumu ? Dividendy budú zdanené 15%? Ďakujem.
  Chelsea34198 Dividendy nezdaňuje fyzická osoba ale právnická osoba.... Zdaňujú sa len dividendy za rok 2003 a skôr zrážkovou daňou (odvádza platiteľ dividend) .

  Chelsea34198 je offline (nepripojený) Chelsea34198

  Chelsea34198
  Dividendy mali byť zdanene zražkovou daňou ale len za obdobie 1994-2003 . Podľa § 51d ako uvádza Mila 123 Dividendy za rok 2004-2010 sú oslobodené ani a neplatí sa z nich ZP. Ale pozor z dividend za rok 2011 sa už platí aj zdravotné poistnenie . Oznamovacia povinnosť je na sprane prijímateľa divident. A upozorním aj na nový rok z dividend vyplatených v roku 2014 za rok 2013 za platí zdravotné poistenie formou preddavkov a povinnosť odviesť aj oznámiť je povinnosťou platiteľa dividend. (ak však vyplatíte v roku 2014 dividendy za r. 2012 ide sa podľa starého - oznamovacú povinnosť má prijímateľ dividend) . Pre ZP je dôžité obdobie za ktoré sa platia dividendy nie obdobie kedy boli vyplatené .Ešte jedno upozornenie ZP z dividend za r. 2013 sa počíta z iného vymeriavacieho základu ako pre r. 2011 a 2012.
  Ešte dodám, že je stanovená aj minimálna suma z ktorej sa odvody neplatia sumy neuvádzam, lebo z hlavy ich neviem ale pre rok 2013 je to cca 39x a r.2014 4xx€
  Pridávam aj link:
  http://www.vszp.sk/platitelia/platen...itel-dividend/
  Naposledy upravil Chelsea34198 : 28.02.14 at 16:32
  8 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  Janinkaaa Ďakujem pekne Chelsea za odpoveď.
  Mne však spoločnosť, ktorá mi vyplatila dividendy za roky 1994 až 2003 napísala list, v ktorom ma upozorňujú, že ja mám povinnosť zdaniť vyplatené dividendy.
  A ja teraz neviem, že kde v daň. priznaní to mám uviesť a akou sadzbou budú zdanené tieto vyplatené dividendy 15% alebo 19%?
  Chelsea34198 to vám zle povedali zrážková daň sa nedá odviesť cez daňové príinanie. a nemôže ju odviesť Fyzická osoba (len právnická registrovaná na DU) , len právnická. Preto sa volá zrážková daň, lebo ten kto vypláca inéj osobe príjem podliehajúci zrázkovej dani je povinný zraziť z neho daň a tú aj odviesť. Pre potreby daňového priznania sa daň považuje za vysporiadanú a nevstupuje do DP.
  Janinkaaa Volala som do tej spoločnosti. Bolo mi povedané, že VZ schválilo vyplatenie dividend ešte v 12/2012, čiže oni ešte postupovali podľa starého znenia zákona, čiže ja som povinná odviesť daň. Nie je podstatné, že ja som mala dividendy vyplatené až v r. 2013, ale podstatné je to, že VZ rozhodlo ešte v r. 2012.
  Centrum Mám ten istý prípad, kedže ide o malú sumu ( 20 EUR ), môžem to zaradiť iba do § 8 riadok 12 ?!, aby to bolo zdanené. ( rozhodnutie VZ o vyplatení dividend bolo pred 1.januárom 2013, teda výnimka zo sadzby dane pre rok 2013 nie je z časti splnená.
  Centrum Ešte doplním predchádzajúci komentár.. zdaním teda aktuálnou sadzbou dane 19 % a do prílohy 1 na riadok 8 napíšem túto sumu dividend, uvedených v § 8 riadok 12 - aby z nich neboli odvody na účely ZP
  uko ja sa už v tom strácam.... z pohľadu prijímateľa. boli mi vyplatené dividendy z obch. spoločnosti-banky za rok 2012 v roku 2013. v oznámení nie je nič ohľadom dane ale len upozornenie ohľadom ZP. o aký príjem, podľa akého paragrafu zákona o dani z príjmov ide???? je to príjem podľa § 3 ods.2 písm. c? dakujem
  Janinkaaa Centrum asi áno. Dividendy zapíšem tak isto do tých riadkov, ako píšeš.
  Janinkaaa Uko - daň z príjmu neplatíš. Iba oznámiš ZP, že si mal v r. 2013 vyplatené dividendy. Zdrav.poisť. tie tlačivá majú na svojich stránkach. Oznámiť to treba do 31.05.2014
    zbaliť

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.