Zavrieť

Porady

Neuznaná reklamácia obuvy - súd

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s nasledujúcou vecou. 19.1.2013 som si kúpil v Nitre zimné topánky Adidas zlacnené na 70€. Nosil som ich asi dva týždne a praskla mi koža v mieste ohybu. 19.2 som ich dal na reklamáciu avšak po necelých 30 dňoch ju zamietli na základe posudku, v ktorom sa ten znalec vyjadril, že obuv je príliš, ba až dokonale čistá, vonia po aviváži, špice sú zdvihnuté a podobne. Vraj som ich opral, čo je blbosť. Kedže som s posudkom nesúhlasil hneď v predajni mi predvačka povedala, že sa môžem obrátiť na SOI alebo si dať spraviť vlastný posudok . SOI mi v danom prípade nepomohla nakoľko zákonné náležitosti boli splnené. Topánky som poslal do VIPO a.s. ale bol som upozornený, že nakoľko sa jedná o reklamáciu do 1 roka tak problém je v tom, že predajca mi ten posudok nemusí uznať a budem sa musieť domáhať svojich práv na súde. Odporučili mi sa spýtať v predajni či ten posudok uznajú a preplatia, ale kedže tuším aká bude asi odpoveď tak ma zaujíma postup a náklady na súdny spor. Má s tým niekto skúsenosti? Koľko teoreticky by stál právnik, podanie na súd a podobne? Dopredu ďakujem za odpovede
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  lujza.j je offline (nepripojený) lujza.j

  lujza.j
  Nemam skusenosť......aj ked ma to silno srrrr..lo,asi by som nemala chut ivestovat dalsie peniaze a minat energiu....a koniec nejasny.....

  viktorviktor je offline (nepripojený) viktorviktor

  viktorviktor
  tiež nemám skúsenosť, ale tu http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?...rticleId=26858

  Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Pojem „určená osoba“ bol do zákona o ochrane spotrebiteľa zavedený novelou z roku 2008 a znamená osobu oprávnenú výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Určená osoba je zvyčajne uvedená v záručnom liste od výrobcu ako autorizovaný servis.
  POZOR!! Znalec, autorizovaná, notifikovaná alebo akreditovaná osoba sa nepovažuje za osobu určenú!

  Reklamácia do 12 mesiacov od kúpy
  Zákon o ochrane spotrebiteľa rozlišuje, či je reklamácia uplatnená počas prvých 12 mesiacov od kúpy alebo po uplynutí 12 mesiacov od kúpy. Toto rozlíšenie je významné až v prípade zamietnutia reklamácie zo strany predávajúceho v otázke hradenia nákladov za dokázanie oprávnenosti reklamácie.
  Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov, predávajúci môže reklamáciu vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie iba na základe výsledku odborného posúdenia. Náklady na odborné posúdenie, ako aj všetky náklady súvisiace s odborným posúdením znáša počas prvých 12 mesiacov od kúpy výrobku vždy predávajúci, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia a ich úhradu nemožno od spotrebiteľa vyžadovať.


  Podľa toho čo píšeš má asi predajňa "svojho" plateného znalca no nie určeného, over si to podľa záručného listu alebo priamo v niektorej prevádzke obchodu a pošli určenému servisu, od teba by podľa zákona servis nemal nič žiadať
  Naposledy upravil viktorviktor : 12.04.13 at 10:17

  avalik je offline (nepripojený) avalik

  avalik
  viktorviktor Pozri príspevok
  tiež nemám skúsenosť, ale tu http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?...rticleId=26858

  Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Pojem „určená osoba“ bol do zákona o ochrane spotrebiteľa zavedený novelou z roku 2008 a znamená osobu oprávnenú výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Určená osoba je zvyčajne uvedená v záručnom liste od výrobcu ako autorizovaný servis.
  POZOR!! Znalec, autorizovaná, notifikovaná alebo akreditovaná osoba sa nepovažuje za osobu určenú!

  Reklamácia do 12 mesiacov od kúpy
  Zákon o ochrane spotrebiteľa rozlišuje, či je reklamácia uplatnená počas prvých 12 mesiacov od kúpy alebo po uplynutí 12 mesiacov od kúpy. Toto rozlíšenie je významné až v prípade zamietnutia reklamácie zo strany predávajúceho v otázke hradenia nákladov za dokázanie oprávnenosti reklamácie.
  Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov, predávajúci môže reklamáciu vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie iba na základe výsledku odborného posúdenia. Náklady na odborné posúdenie, ako aj všetky náklady súvisiace s odborným posúdením znáša počas prvých 12 mesiacov od kúpy výrobku vždy predávajúci, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia a ich úhradu nemožno od spotrebiteľa vyžadovať.


  Podľa toho čo píšeš má asi predajňa "svojho" plateného znalca no nie určeného, over si to podľa záručného listu alebo priamo v niektorej prevádzke obchodu a pošli určenému servisu, od teba by podľa zákona servis nemal nič žiadať
  citované pasáže z článku sú vytrhnuté z kontextu a zavadzajuce

  § 2
  n) odborným posúdením vyjadrenie znalca6) alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou,7) alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv7a) (ďalej len „určená osoba“),

  § 18
  (4) Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu;22) na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

  (6) Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

  (7) Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenieurčenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

  - čiže odborné posúdenie môže vykonať aj znalec - nesúvisí s pojomom určená osoba

  viktorviktor je offline (nepripojený) viktorviktor

  viktorviktor
  [QUOTE=avalik;2298830]citované pasáže z článku sú vytrhnuté z kontextu a zavadzajuce

  neviem či vytrhnuté, no vychádzam z tohto ......." a znamená osobu oprávnenú výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Určená osoba je zvyčajne uvedená v záručnom liste od výrobcu ako autorizovaný servis.

  znemená to, že ak znalec čo previedol odborné posúdenie pre predajňu, nieje "pracovníkom" autorizovaného servisu určeného výrobcom, jeho odborné posúdenie je len naviac a spotrebiteľ pri rehlamácii do 12 mesiacov si môže vyžiadať od určeného autorizovaného servisu svoj posudok

  /s oprávnenou osobou je to ako so spaním, "Není spaní jako spaní, ale spaní s paní, to je spaní"
  Naposledy upravil viktorviktor : 12.04.13 at 12:06

  avalik je offline (nepripojený) avalik

  avalik
  [QUOTE=viktorviktor;2298846]
  avalik Pozri príspevok
  citované pasáže z článku sú vytrhnuté z kontextu a zavadzajuce

  neviem či vytrhnuté, no vychádzam z tohto ......." a znamená osobu oprávnenú výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Určená osoba je zvyčajne uvedená v záručnom liste od výrobcu ako autorizovaný servis.

  znemená to, že ak znalec čo previedol odborné posúdenie pre predajňu, nieje "pracovníkom" autorizovaného servisu určeného výrobcom, jeho odborné posúdenie je len naviac a spotrebiteľ pri rehlamácii do 12 mesiacov si môže vyžiadať od určeného autorizovaného servisu svoj posudok

  /s oprávnenou osobou je to ako so spaním, "Není spaní jako s paní, ale spaní s ......
  nesuhlasim pozri este raz citovany § 2 ods. n - definuje odborne posudenie ... urcena osoba je len jedna z troch moznych variant ... slovicka "alebo"

  doplnim aj citat zo zakona 397/2008 vratane ciatu z dovodovej spravy, ktorym sa novelizoval zakon 250/2007 o ochrane spotrebitela a zaviedol sa pojem urcena osoba:

  6. V § 2 písm. n) sa na konci pripájajú slová „alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv7a) (ďalej len „určená osoba“),“.
  Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
  „7a) § 625 Občianskeho zákonníka.“.


  K bodu 6

  Rozšírenie okruhu osôb, ktoré môžu vykonávať odborné posúdenie. Rozšírenie sa vyžadovalo z dôvodu, že osoby vymenované v § 2 písm. n) sa ukázali ako nedostatočné, keďže svojimi kapacitami nedokázali pokryť celý trh a určité skupiny výrobkov vôbec nie sú pokryté.
  Naposledy upravil avalik : 12.04.13 at 11:54

  viktorviktor je offline (nepripojený) viktorviktor

  viktorviktor
  to je v poriadku, len zastávam stanovisko, že znalec musí byť "najatý" autorizovaným servisom a nie predajňou, len potom to bude platné odborné posúdenie vyjadrené znalcom k predmetnej veci

  avalik je offline (nepripojený) avalik

  avalik
  viktorviktor Pozri príspevok
  to je v poriadku, len zastávam stanovisko, že znalec musí byť "najatý" autorizovaným servisom a nie predajňou, len potom to bude platné odborné posúdenie vyjadrené znalcom k predmetnej veci
  nikde v zakone to nie je uvedene, a teda znalec nemusi byt "najaty" autorizovanym servisom - z vyjadrenia zadavatela, SOI skonstatovala, ze zakon poruseny nebol

  viktorviktor je offline (nepripojený) viktorviktor

  viktorviktor
  ano, ako píšeš, len v záručnom liste, lebo výrobca si priberie svojho znalca, Je to zariadené tak, že predajňa v prípade "neoprávnenej" žiadosti o výmenu tovaru zaslanej autorizovanému servisu platí znalca zo zákona, chce sa tomu vyhnúť tak si priberie "svojho znalca" a odpáli zákazníka pričom sa spolieha, ako bol oboznámený zadávateľ predajňou, že si dá topánky za komín
  SOI neskúmala a ani skúmať nebude čí bol znalec. No v prípade súdu ak spotrebiteľov znalec dá za pravdu jemu, znalecký posudok zaplatí predajňa.
  Koniec koncov je to názor, rozhodnutie je na zadávatelovi

  Lukasss je offline (nepripojený) Lukasss

  Lukasss
  aby to bolo presne...v predajni mi ukázala ten ich posudok, majú ho tam založený a k reklamačnému lístku mi pripla prefotenú tú časť s vyjadrením toho "znalca"...ihneď mi oznámila že sa môžem obrátiť na SOI a v domnení že je piatok som si pýtal aj číslo, ktoré mi dala...len bola sobota takže tam nikto nebol tak som to riešil až v pondelok...tej pani zo SOIky som to všetko opísal a povedala mi že, ak to prebehlo tak ako vravím tak je asi nulová šanca, že mi oni pomôžu...takže SOIka priamo v predajni zatiaľ nebola ale myslím si, že tá predajňa má z právneho hľadiska všetko vybavené aby ich neporiešila nejaká SOI...a väčšina spotrebiteľov to potom nechá tak, kedže posudok stojí 54euro a ďalšie opletačky okolo toho, ale na koľko to niesú najlacnejšie topánky a nosil som ich, ako som povedal, asi tak 2 týždne aj to vačšinou iba v aute, prípadne v škole tak to nechem nechať len tak

  Neuznaná reklamácia obuvy - súd

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.