Zavrieť

Porady

obmedzenie hotovostnej platby

Prosím vás, živnostník pracuje celý rok na jednej stavbe a faktúry vystavuje každý mesiac na murárske práce v sume cca 1100€. Môže prijímať peniaze v hotovosti celý rok? Alebo je to jedna činnosť na jednej stavbe a porušil by zákon o obmedzení hotovostnej platby?
ďakujem pekne za odpoveď.
Usporiadat
Monika Kováčová Monika Kováčová

Monika Kováčová je offline (nepripojený) Monika Kováčová

obmedzenie sa týka jedného právneho vzťahu. Nemôže príjimať platby v hotovosti.Zajt ra môžem k tomu priložiť pracovný materiál z prednášky. Jeden právny vzťah = 1 dielo, 1 zmluva. Suma za celé obdobie trvania právneho vzťahu nesmie prekročiť 5000 EUR. Riešenie je faktúra = 1 zmluva... ale váham, nezdá sa to neprestrelné...
obmedzenie platieb v hotovosti sa netýka pracovno právneho vzťahu.
2 0
Monika Kováčová Monika Kováčová

Monika Kováčová je offline (nepripojený) Monika Kováčová

mám ten materiál, je aj na nete:
10 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Ak zmluva medzi dodávateľom a odberateľom obsahuje celkovú hodnotu dodaných prác a zo zmluvy vyplýva, že celkový súčet prác ročne bude nad 5000 euro a keďže jedná sa o jeden právny vzťah , tak mesačné platby musia byť hradené na bankový účet dodávateľa alebo poštovou poukážkou ,alebo vkladom na na bankový účet t.j. žiadnu platbu nemôže prijať v hotovosti .Toľko môj názor .
1 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Ešte dodám , že zákaz prijatia platieb v hotovosti nad 5000 eur z jedného právneho vzťahu považujem aj to , že ak sa Fakturácia opakuje každý mesiac a to aj bez vytvorenia nejakej zmluvy a FA sa budú hradiť v hotovosti .Prinajmenšom uvažujem, že tam bude stále jeden a ten istý odberateľ a opakovane fakturované murárske práce na jednej stavbe .Tu by som bola opatrná .


.............................dopĺňam
Vybrala som z vyššie uvedeného materiálu od Moniky
14. Firma má objednávku, resp. zmluvu na niekoľko mesiacov, resp. celý rok pre jedného zákazníka a vystavuje mu množstvo faktúr. Jeden právny vzťah (§ 6 ods. 2) je tá objednávka, resp. zmluva alebo faktúra?

Podľa dôvodovej správy k zákonu je možno za jeden právny vzťah považovať napríklad jednu zmluvu (pričom platba je rozdelená na niekoľko záloh). Medzi takéto platby vyplývajúce z jedného právneho vzťahu nie sú považované napr. opakované nákupy tovarov medzi rovnakým kupujúcim a predávajúcim alebo opakujúce sa obchody, kedy každý obchodný vzťah je uzatvorený a platený osobitne.
Ak je medzi dodávateľom a odberateľom uzatvorená zmluva, obsahujúca celkovú výšku platby jedného alebo viacerých plnení, pričom táto celková výška platieb je viac ako 5 000 eur, žiadna platba vyplývajúca z tejto zmluvy nesmie byť odovzdaná a prijatá v hotovosti.
Ak medzi dodávateľom a odberateľom nie je uzatvorená zmluva, ale kúpne zmluvy sa realizujú na základe samostatných objednávok, dodacích listov a faktúr, máme za to, že sa jedná o opakované nákupy pričom každý takýto obchodný vzťah je uzatvorený a platený osobitne (samostatná faktúra). Na základe vyššie uvedeného zastávame názor, že limit podľa § 4 ods. 1 zákona sa viaže len na príslušnú samostatnú faktúru.

Je to tak aj pri živnostníkoch , ktorý pracujú na základe živnostenských listov , bez zmluvy, bez objednávky len na základe ústnej dohody a opakovane vydajú 12 faktúr ročne tomu istému odberateľovi a za tú istú prácu a za rok zinkasujú v hotovosti za úhradu FA cez 5000 euro(viem že to môže byť aj viac , ale chytila som sa cez 5000 euro ) ?
Naposledy upravil Zita5 : 16.04.13 at 18:11
0 0
Monika Kováčová Monika Kováčová

Monika Kováčová je offline (nepripojený) Monika Kováčová

Zitka, vidím na konci tvojho príspevku otáznik... Áno je to tak - ale je tam "máme za to". Čo znamená - Myslíme si, ale nevieme... Predpokladám, že sa bude skúmať "akcia", resp. výkon prác/dodávky tovarov na konkrétnom diele, zákazke a pod.
Ak si pozorne pozrieš ten materiál, vyzerá tento dvojstranový pamflet na riadny problém... aj v súvislosti s účtom 365 - záväzok voči spoločníkovi... lámem si nad tým hlavu od januára...
1 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Monika Kováčová Pozri príspevok
Zitka, vidím na konci tvojho príspevku otáznik... Áno je to tak - ale je tam "máme za to". Čo znamená - Myslíme si, ale nevieme... Predpokladám, že sa bude skúmať "akcia", resp. výkon prác/dodávky tovarov na konkrétnom diele, zákazke a pod.
Ak si pozorne pozrieš ten materiál, vyzerá tento dvojstranový pamflet na riadny problém... aj v súvislosti s účtom 365 - záväzok voči spoločníkovi... lámem si nad tým hlavu od januára...
Monika však práve to spojenie " máme za to " na vlastne prinútilo uvažovať aj nad tým čo som písala a vŕta mi to v hlave .Zasa jeden nejednoznačný zákon , pri ktorom si každý kontrolór výklad zákona spraví samostatne .

Ja som už tento dokument minule priložila na FC a tam tiež sa niečo popísalo , okrem iného som sa zasa pozastavila na situácii kedy živnostník vloží peniaze do podnikania a potom si vyberie späť a s tým spojená súvislosť s obmedzením platby do 5000 euro.
Napríklad aj o mesačných platbách nájmu(pri prenájme bytu ) si veľa FO neuvedomuje, že tieto môžu brať v hotovosti len ak celkový nájom za rok nepresiahne 5000 euro ak presiahne tak zálohové platby môžu prijímať len bezhotovostne .

Príklad prenajímam byt na základe zmluvy o nájme , kde mám dohodnutý mesačný nájom 310 euro včetne energií.V tomto prípade platby môžem prijímať v hotovosti .

Ale ak mám zmluvne dohodnuté, že mesačný nájom za prenájom bytu bude činiť 550 euro , tak už nesmieť prijímať platbu nájmu mesačne v hotovosti .

Takto som pochopila keď som prečítala dokument vyššie uvedený.Preto píšem, že zákon nie je jednoznačný.To znamená že ak som už v mesiaci január prevzala 550 eur nájom, tak som už porušila zákon .
Naposledy upravil Zita5 : 17.04.13 at 06:24
1 0
Monika Kováčová Monika Kováčová

Monika Kováčová je offline (nepripojený) Monika Kováčová

no Zitka, veď práve preto sme "dobré", že si to uvedomujeme... A hlavu si nelám, to nemá vôbec zmysel, aj tak to začnú všetci brať vážne, až keď podostávajú pokuty, dovtedy sme za "trafené" ... nezabudni.
1 0
Monika Kováčová Monika Kováčová

Monika Kováčová je offline (nepripojený) Monika Kováčová

Zita5 Pozri príspevok
Príklad prenajímam byt na základe zmluvy o nájme , kde mám dohodnutý mesačný nájom 310 euro včetne energií.V tomto prípade platby môžem prijímať v hotovosti .

Ale ak mám zmluvne dohodnuté, že mesačný nájom za prenájom bytu bude činiť 550 euro , tak už nesmieť prijímať platbu nájmu mesačne v hotovosti .

Takto som pochopila keď som prečítala dokument vyššie uvedený.Preto píšem, že zákon nie je jednoznačný.To znamená že ak som už v mesiaci január prevzala 550 eur nájom, tak som už porušila zákon .
Áno, to isté platí aj za vedenie účtovníctva.
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Nechcem byť "rypák", ale:
§ 4 ods. 1
Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5000 eur .....

§ 6 ods. 2
Hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu.

Podľa tohto znenia si vyvodzujem, že z hodnoty, ktorá prevyšuje 5000 eúr, je možné v hotovosti zaplatiť max 5000 eúr, zvyšnú sumu už len bezhotovostne.


To, že sa nemôže platiť v hotovosti ani cent, ak celková hodnota prevyšuje 5000 eúr, by som brala, ak by § 6 ods. 2 bol napísaný
takto:
"Hodnotou platby, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu."


1 0
Žabinka Žabinka

Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

Rozalka Pozri príspevok
Nechcem byť "rypák", ale:
§ 4 ods. 1
Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5000 eur .....

§ 6 ods. 2
Hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu.

Podľa tohto znenia si vyvodzujem, že z hodnoty, ktorá prevyšuje 5000 eúr, je možné v hotovosti zaplatiť max 5000 eúr, zvyšnú sumu už len bezhotovostne.


To, že sa nemôže platiť v hotovosti ani cent, ak celková hodnota prevyšuje 5000 eúr, by som brala, ak by § 6 ods. 2 bol napísaný
takto:
"Hodnotou platby, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu."


Ja som to tiež takto pochopila, ako Rozalka. Okopírovala som z materiálu od Moniky:
---17. Napr. autoservis odhadne cenu opravy na 4 000 eur. Zoberie zálohu v hotovosti 1 000 eur. Konečná faktúra však je na 5 500 eur a má byť uhradená v hotovosti. Je možné zobrať doplatok 4 500 eur v hotovosti?
Podľa § 4 ods. 1 zákona sa musí bezhotovostne uhradiť celá suma platby prevyšujúca 5 000 eur, nie len časť platby nad príslušný limit. Zároveň je potrebné uviesť, že konečná faktúra, ktorej výška prevyšuje 5 000 eur, splácaná viacerými platbami je podľa § 6 ods. 2 zákona jedným právnym vzťahom, tzn. žiadna platba vyplývajúca z tejto faktúry nesmie byť uhradená v hotovosti.
Poskytovateľ služby musí teda postupovať tak, aby bol zákon dodržaný, tzn. pri cene opravy blížiacej sa k limitu 5 000 eur alebo pri reálnej možnosti navýšenia ceny opravy voliť bezhotovostnú formu úhrady.
---
Zdá sa mi to absurdné, že podnikateľ musí predvídať cenu opravy a podľa toho usmerňovať zákazníka o spôsobe platenia. Keď preženiem, a upravím čísla: predpokladaná cena opravy bude 3000€, zákazník zaplatí zálohu 1000€, a konečná suma sa neočakávane vyšplhá na 6000€. Potom čo? Je to celé hlúposť..
0 0
Monika Kováčová Monika Kováčová

Monika Kováčová je offline (nepripojený) Monika Kováčová

Rozalka nerozumiem rozdielu medzi citáciou zákona a tvojou úpravou citovaného §6ods 2. V každom prípade kameň úrazu je jeden právny vzťah - ten má svoju hodnotu. Ak výška platby za jeden právny vzťah je vyššia ako 5000 EUR - zakazuje sa platba v hotovosti. Pozri aj dôvodovú správu k navrhovanému zákonu...
Okrem 365 vidím aj zákaz vyplácania podielov na zisku spoločníkom z pokladne v hotovosti nad 5000 EUR.
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Vyberám z dôvodovej správy

V praxi sa množia prípady zneužívania mechanizmu dane pri neexistencii zdaniteľného plnenia, pri službách ide najčastejšie o sprostredkovanie, poradenské a právne služby, marketingové služby, pri ktorých je problematické zisťovať ich skutočné poskytnutie, pričom často ide aj o fiktívny tovar. Okrem fiktívnych plnení veľakrát ide o prípady, kedy tovar fyzicky existuje, ale cena za tento tovar je vysoko nadhodnotená, resp. ten istý tovar sa fakturuje viackrát. Ako už bolo uvedené – nadväzne na fiktívne, resp. nadhodnotené plnenia sú vyhotovované daňové doklady a doklady o zaplatení dane v hotovosti a následkom je neoprávnené čerpanie nadmerných odpočtov dane zo štátneho rozpočtu. Prax ukazuje, že fiktívne faktúry za fiktívny alebo nadhodnotený tovar skrývajú aj platby za nelegálnu prácu najmä v stavebníctve, v reštauračných službách, ale aj úplatky a provízie za nežiaduci lobing fakturované ako provízie za sprostredkovanie.

Pri vykazovaní úhrad v hotovosti právne predpisy neumožňujú spochybniť existenciu týchto hotovostných peňazí. Z dôvodu sprehľadnenia vzťahov medzi fyzickými osobami navzájom a medzi podnikateľmi a fyzickými osobami nepodnikateľmi sa do okruhu osôb, na ktoré sa bude tento zákon vzťahovať zahŕňajú jednak podnikatelia (právnické osoby a fyzické osoby) a zároveň aj fyzické osoby nepodnikatelia.

Dôvodom je napríklad stransparentnenie príjmov plynúcich z prenájmu medzi fyzickými osobami alebo pri uľahčení dokazovania napr. na súde pri problémoch s uznaním pôžičiek medzi fyzickými osobami.

Ďalej možno uviesť prípad, kedy daňové subjekty nemajú dostatok finančných prostriedkov na účte v banke, ale neustále „dotujú“ v hotovosti pokladňu vysokými vkladmi. Aby mohli hotovostné platby zrealizovať; tieto vklady preukazujú v mnohých prípadoch zmluvami s tichými spoločníkmi, ktorými sú fyzické osoby z radov sociálne slabej vrstvy spoločnosti, u ktorých je vylúčené, aby disponovali sumami vo výške stoviek tisíc eur, ktorými sa ako tichí spoločníci majú podieľať na podnikaní daňového subjektu.

http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Downl...x?DocID=371621

Mňa strašne rozčuľuje tento Zákon ..to je jeden nezrozumiteľný plátok.

Ešte si prečítajte nasledovný link, ak Vás zaujala táto téma .
http://ludskourecou.sk/2013/04/ciast...lne-alebo-nie/
3 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Rozalka Pozri príspevok
Nechcem byť "rypák", ale:
§ 4 ods. 1
Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5000 eur .....

§ 6 ods. 2
Hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu.

Podľa tohto znenia si vyvodzujem, že z hodnoty, ktorá prevyšuje 5000 eúr, je možné v hotovosti zaplatiť max 5000 eúr, zvyšnú sumu už len bezhotovostne.


To, že sa nemôže platiť v hotovosti ani cent, ak celková hodnota prevyšuje 5000 eúr, by som brala, ak by § 6 ods. 2 bol napísaný
takto:
"Hodnotou platby, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu."


Práveže ja nie Rozalka , ja chápem, ako som sa vyššie písala.

Lenže pôjdem daňovému poradcovi ...odpoveď bude " mám za to "
Pôjdem právnikovi detto " mám za to " ....
Naposledy upravil Zita5 : 17.04.13 at 08:47
0 0
c.s.i. c.s.i.

c.s.i. je offline (nepripojený) c.s.i.

Dobrý deň, priložila som vyjadrenie z DÚ, ktoré sme dostali na k danej téme...
7 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Toto by chcelo rozmeniť na drobné, povedať ľudskou rečou, lebo z toho takmer nič nie je jasné, aspoň mne.
0 0
grammatika grammatika

grammatika je offline (nepripojený) grammatika

3. Vklad spoločníka pri zakladaní s.r.o. Môže spoločník vklad do základného imania 6 000 eur vložiť v hotovosti? Na vklad spoločníka, ak sa na neho vzťahuje § 4, aký limit sa uplatní – 5 000 eur alebo 15 000 eur?
Nie, vklad do základného imania vo výške 6 000 eur nemôže byť uhradený v hotovosti, pretože zákon nerozlišuje právny dôvod platby, tzn. v závislosti od okolností (výška vkladu spoločníka, typ spoločníka, ktorý odovzdáva vklad, a správca vkladu) sa tento zákon vzťahuje aj na vklady spoločníkov do základného imania zakladateľmi obchodnej spoločnosti.
Čo sa týka limitu podľa § 4 zákona, tento vyplýva v závislosti od typu spoločníka – či sa jedná o fyzickú osobu nepodnikateľa alebo o právnickú osobu, resp. o fyzickú osobu podnikateľa a od toho, kto je správcom vkladu (či spoločník, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom alebo je správcom vkladu spoločník, ktorý je napr. právnickou osobou).

Podľa mňa: ak správcom vkladu je FO a prijíma ZI od spoločníka FO, tak je limit 15000 EUR.

Ale správca vkladu, ak splatí do sro ZI po vzniku sro (zápise v ORSR), tak ak je ZI viac ako 5000 EUR, tak ho môže previesť už len na účet, a nie do pokladne, čiže tu je limit 5000 EUR, aj keď správca FO mohol prijať ZI do 15000 EUR.

Ak sa nemýlim, ZI by mal správca odovzdať hneď pri vzniku sro, a chcem vidieť sro, ktorá má dňom vzniku založený bankový účet...

bože to sú hlúposti...
0 0
grammatika grammatika

grammatika je offline (nepripojený) grammatika

Tweety Pozri príspevok
Toto by chcelo rozmeniť na drobné, povedať ľudskou rečou, lebo z toho takmer nič nie je jasné, aspoň mne.
ja som to pochopila tak, že ak auto stojí 20000 EUR, tak nemôžem zaplatiť zálohu v hotovosti v žiadnej výške a všetko treba len cez bankový účet
0 0
JM1968 JM1968

JM1968 je offline (nepripojený) JM1968

Zita5 Pozri príspevok
Ak zmluva medzi dodávateľom a odberateľom obsahuje celkovú hodnotu dodaných prác a zo zmluvy vyplýva, že celkový súčet prác ročne bude nad 5000 euro a keďže jedná sa o jeden právny vzťah , tak mesačné platby musia byť hradené na bankový účet dodávateľa alebo poštovou poukážkou ,alebo vkladom na na bankový účet t.j. žiadnu platbu nemôže prijať v hotovosti .Toľko môj názor .
v podstate chápem, len prečo súčet prác ročne...ja som to pochopila, že platby v hotovosti nemajú časový limit, ak je jeden právny vzťah na viac rokov, tak nemôžu jeden rok zaplatiť v hotovosti 4999€ a ďalší tiež 4999€ v hotovosti....zle som pochopila?
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
c.s.i. Pozri príspevok
Dobrý deň, priložila som vyjadrenie z DÚ, ktoré sme dostali na k danej téme...
vďaka za priloženie odpovede ....a toto ma vlastne zaujalo ..neviem tam priložiť citáciu .Doplním aspoň písomne, presne tak to chápem ako je to v odpovedi , nesmie sa platba rozdelovať , čiže do 5 000 v hotovosti a čo je nad ..tak úhrada cez bankový účet .
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

grammatika Pozri príspevok
ja som to pochopila tak, že ak auto stojí 20000 EUR, tak nemôžem zaplatiť zálohu v hotovosti v žiadnej výške a všetko treba len cez bankový účet
Tiež mi z toho vyšlo tak ale nezdá sa mi, že by to bol a správny výklad.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať