Zavrieť

Porady

Nárok na stravné lístky zamestnanca s minimálnou mzdou

Zdravím,

poberám minimálnu mzdu a môj zamestnávateľ ma informoval, že podľa zákona prepláca iba 55 % stravného a ja si zo mzdy mám hradiť zvyšok - 1,35 eur.

Čítal som však, že stravné lístky sú nad rámec minimálnej mzdy, že by som mal dostať minimálnu mzdu (v čistom cca 292,48 eur) + stravné lístky.

Mám teda nárok na stravné lístky aj bez toho, aby mi niečo strhávali zo mzdy? Ďakujem za pomoc
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

  Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac Zita5
  Máte nárok na stravný lístok podľa § 152 http://www.porada.sk/t56527-zakonnik...013-a.html#152
  Zamestnávateľ hradí 55% z ceny stravného lístka a 45% percent hradí zamestnanec, ale platba zamestnanca sa znižuje o príspevok zo SF , ale to netuším, koľko Vám prispievajú zo SF.To nezáíleží od toho akú mzdu máte .Zamestnávateľ musí plniť horeuvedený paragraf voči zamestnancovi .Ale zamestnávateľ postupuje správne, ak sumu, ktorú si hradíte ako zamestnanec, Vám zrazí zo mzdy , resp. ak sa tak dohodnete , tak ich môžete vyplatiť aj v hotovosti .

  Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

  Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac Zita5
  Nemôžem nájsť Váš príspevok, kde uvádzate, že dostávate stravný lístok v hodnote 3 eurá .

  §152 Zákonník práce Stravovanie zamestnancov

  1. Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny. Povinnosť zamestnávateľa ustanovená v prvej vete sa nevzťahuje na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí.

   (2) Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.


  (3) Zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa odseku 2 v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

  (4) Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

  K §152 odst.3 - Z hodnoty 3 eur Vám hradí zamestnávateľ 55% čo je vo Vašom prípade 1,65 eur( 2,20 prispieť je maximum)
  K §152 odst.4 – zamestnávateľ spĺňa nakoľko Vám dáva stravný lístok v hodnote 3,00 eur
  Ak zamestnávateľ hradí 1,65 tak zvyšok 1,35 hradíte ako zamestnanec .To je opäť v poriadku .

  Jedine tu vidím , že zamestnávateľ neprispieva zo Sociálneho fondu. Je to niekedy pár centov možno. Nemám znalosť teda ako je to u Vášho zamestnávateľa s tvorbou sociálneho fondu , či ho vôbec tvorí inak Tvorba SF je jeho povinnosť pokiaľ zamestnáva.
  Avšak prispievať na stravné lístky zamestnancovi „môže“ , záleží všetko od vypracovania sociálnej politiky zamestnávateľa .
  Takže dostanete vyplatenú čistú mzdu a z tejto mzdy Vám strhne 1,35 euro za 1 stravný lístok. V mesiaci ktorý má napríklad 20 pracovných , ktoré ste riadne odpracovali to činí 27 euro .
  Naposledy upravil Zita5 : 18.04.13 at 08:35
  Ďakujem, ide o to, že pracujem z domu, na dedine a zamestnávateľ nám chce zabezpečiť stravu v meste, v konkrétnom podniku, kam sa v podstate ani nemám ako dostať cez pracovnú dobu a po nej mi je to maximálne nevýhodné, pričom na cestovné dám ďalše dve eurá. Ako alternatívu teda ponúkol stravné lístky, tak ma zaujímalo, aké máme práva.

  Zita5 Pozri príspevok
  Nemôžem nájsť Váš príspevok, kde uvádzate, že dostávate stravný lístok v hodnote 3 eurá .

  §152 Zákonník práce Stravovanie zamestnancov

  1. Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny. Povinnosť zamestnávateľa ustanovená v prvej vete sa nevzťahuje na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí.

   (2) Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.


  (3) Zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa odseku 2 v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

  (4) Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

  K §152 odst.3 - Z hodnoty 3 eur Vám hradí zamestnávateľ 55% čo je vo Vašom prípade 1,65 eur( 2,20 prispieť je maximum)
  K §152 odst.4 – zamestnávateľ spĺňa nakoľko Vám dáva stravný lístok v hodnote 3,00 eur
  Ak zamestnávateľ hradí 1,65 tak zvyšok 1,35 hradíte ako zamestnanec .To je opäť v poriadku .

  Jedine tu vidím , že zamestnávateľ neprispieva zo Sociálneho fondu. Je to niekedy pár centov možno. Nemám znalosť teda ako je to u Vášho zamestnávateľa s tvorbou sociálneho fondu , či ho vôbec tvorí inak Tvorba SF je jeho povinnosť pokiaľ zamestnáva.
  Avšak prispievať na stravné lístky zamestnancovi „môže“ , záleží všetko od vypracovania sociálnej politiky zamestnávateľa .
  Takže dostanete vyplatenú čistú mzdu a z tejto mzdy Vám strhne 1,35 euro za 1 stravný lístok. V mesiaci ktorý má napríklad 20 pracovných , ktoré ste riadne odpracovali to činí 27 euro .

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  Môžete dostať aj finančný príspevok, ale ten podlieha zdaneniu u zamestnanca.

  Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

  Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac Zita5
  Ak pracujete z domu tak platí :

  (3) Zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa odseku 2 v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

  (6) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 3, len ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku alebo ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2, alebo ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom.

  (7) Zamestnávateľ poskytne finančný príspevok na stravovanie podľa odseku 6 aj zamestnancovi pri výkone domáckej práce alebo telepráce, ak mu nezabezpečí stravovanie podľa odseku 2 alebo ak by stravovanie podľa odseku 2 bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.
  ...........................................
  Nie je predsa možné , aby ste na obed chodili z dediny do mesta , s tým nesúhlaste a žiadajte si finančný príspevok na stravovanie , alebo nech Vám zabezpečí stravovacie poukážky ako sú napr. DOXX .

  nibiru je offline (nepripojený) nibiru

  nibiru
  Ako je tu u dohodárov, zmenilo sa dačo, môžu oni dostávať stravné lístky, je to daňovo uznaný náklad zamestnávateľa?

  Nárok na stravné lístky zamestnanca s minimálnou mzdou

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.