Zavrieť

Porady

Etiketa Porady. Ktoré časti upraviť, vyhodiť, doplniť?

Našiel som v Archíve Porady http://www.porada.sk/archive/index.php/t-2886.html pôvodný text Etikety.
Pretože doteraz nie je v novej Porade prístupná Etiketa, prečítajte si text, pridajte svoje návrhy a odporúčania, aby Richard mohol upravenú Etiketu začleniť a aby sme sa jej všetci držali.
1. Súkromné správy nepoužívam na preberanie problémov, ktoré by mohli zaujímať aj iných členov.

2. Shoutbox (šuťák) je miestom voľnej zábavy a nie kladenia mojich otázok.

3. Príspevok, ktorý napíšem, si po sebe prečítam. Ak mám v uloženom príspevku chyby, opravím ich cez "Uprav". Dodržujem "štábnu" kultúru a podľa možnosti i pravidlá slovenského jazyka.

4. Pred založením novej témy si dobre rozmyslím, do ktorej Porady ju založím. Nezakladám tú istú tému duplicitne do viacerých Porád! Ak sa mi podarí zle umiestniť novú tému, nehanbím sa požiadať Richarda, aby ju premiestnil tam, kam patrí.

Tému nazvem čo najvýstižnejšie, aby bolo už z jej názvu jasné o aký problém sa jedná. Vyvarujem sa názvov ako "Otázka, Poraďte, Súrne,..."

5. Ak citujem niekoho článok (najmä z iného média ako Porada.sk), uvediem zdroj a autora článku.

6. Predtým, než položím svoju otázku, pohľadám na Porade, či sa už tento problém neriešil.

7. Nežiadam vo svojej otázke o odpoveď konkrétneho člena Porady, ostatných ochotných Poradcov, ktorí by radi pomohli, sa to môže dotknúť.

8. V príspevkoch používam smajlíky . Používam ich s mierou a v kontexte príspevku.

9. V príspevkoch - odpovediach na otázky, podľa možností uvádzam odkaz na príslušné paragrafy zákona. Umožním tak tomu, kto otázku položil, pozrieť si príslušný zákon a urobiť si vlastný názor na môj výklad nastoleného problému.

10. Porada slúži na to, aby sme si vzájomne poradili. V prípade, že mám iný názor, vyjadrím ho bez toho, aby som robil narážky na iného člena. Ak sa mi zdá otázka veľmi "jednoduchá" , odpoviem bez pripomienok na pýtajúceho sa, alebo odpoveď nechám na iného, trpezlivejšieho člena.

11. Nie všetci vieme všetko a preto je normálne keď sa pomýlim. Ak však zistím, že som sa pomýlil, urobím nasledovné:
- označím chybný text priamo v pôvodnom príspevku za nesprávny ALEBO
- vymažem časť príspevku, ktorá je nesprávna a prípadne uvediem, že som časť vymazal (aby sa nestratila logická nadväznosť príspevkov) ALEBO
- vymažem celý príspevok.

12. Dobrý príspevok oceňujem pridelením PoradaBodu jeho autorovi (klikom na "Oceňujem") a to najmä vtedy, ak som ten, kto sa pýtal a odpoveď mi pomohla. K prideleniu je vhodné zapísať aj komentár.

13. Príspevku - odpovedi, s ktorou súhlasím, pridelím svoj súhlas (klikom na "Súhlasím"), aby som tak ostatným dal najavo, že ide o názor nielen autora príspevku, ale i môj. Prispievam tak k hodnovernosti dobrých odpovedí.

14. Nezadávam otázky, ktoré by sa dali kvalifikovať ako porušenie zákona. Na takéto otázky neodpovedám. Neodpovedám spôsobom, ktorý navádza k porušeniu, či obchádzaniu zákona.

15. Žiadnym spôsobom sa nesnažím pôsobiť na členov, ktorí hodnotili témy. Nekontaktujem z tohoto dôvodu žiadneho hodnotiaceho ani mu v spojitosti s hodnotením nevyčítam jeho hodnotenie v diskusii. Hodnotenie príspevkov a tém nemôže nadväzovať na osobné sympatie či antipatie, ale môže odrážať len vlastný názor na obsah príspevkov a tém.

16. A. Neurážam sa, ak iný člen Porady vyjadrí iný názor, ako je môj. Neurážam člena Porady, ktorý so mnou nesúhlasí.

17. Neurážam žiadneho člena Porady, bez ohľadu na to, či s ním súhlasím alebo nesúhlasím. V diskusii používam argumenty, nie urážky, narážky či iróniu na cudzí účet. To platí v odborných i oddychových témach.

18. Jednotlivé sekcie a témy Porady sú určené na seriózne otázky a odpovede k príslušnej problematike. Na neformálne výmeny názorov, zábavu a relax slúži sekcia „Poraďácka kaviareň“.

19. Ak neviem neodpovedám za každú cenu.

20. Nekomentujem úmysly, pohnútky, profil a osobu zadávateľa. V prípade že užívateľ porušuje etiketu Porady a dobré mravy nahlásim takýto príspevok moderátorom Porady.

21. Nevykrikujem - za vykrikovanie sa často považuje písanie veľkým písmom či iné zvýrazňovanie textu. Zvýrazňovanie a formátovanie textu sa používa len ak ide o zdôraznenie odborných informácií, nie vo voľnej diskusii, alebo pri zviditeľňovaní svojich názorov.

22. Nevystupujem na Porade pod viacerými užívateľskými kontami, prostredníctvom ktorých si v diskusii vytváram názorovú váhu.

P.S. Niektoré formulácie už nie sú aktuálne a nezodpovedajú štýlu novej porady - môžete dať návrhy.


Tu je "vylepšený návrh:
Pravidlá Porady


1. Pred založením novej otázky a témy si rozmyslím, do ktorej rubriky
ju založím. Nezakladám tú istú tému duplicitne do viacerých rubrík!
Ak sa mi podarí zle umiestniť novú tému, nehanbím sa požiadať Richarda
o presun do správnej rubriky. Tému nazvem čo najjednoduchšie, aby bolo
jasné o aký problém sa jedná. Vyvarujem sa názvov ako "Otázka, Poraďte,
Súrne,...". Podrobnosti sa vypíšu v „Upresňujúcich podrobnostiach“

2. Predtým, než položím svoju otázku, pohľadám na Porade, či sa už
tento problém neriešil.

3. Príspevok, ktorý napíšem, si po sebe prečítam. Ak mám v uloženom
príspevku chyby, opravím ich cez "Uprav". Dodržujem istú kultúru a podľa
možnosti i pravidlá slovenského jazyka.

4. Nežiadam vo svojej otázke o odpoveď konkrétneho člena Porady,
ostatných ochotných Poradcov, ktorí by sa to mohlo dotknúť.

5. Nezadávam otázky, ktoré by sa dali kvalifikovať ako porušenie zákona.
Na takéto otázky neodpovedám. Neodpovedám spôsobom, ktorý navádza
k porušeniu, či obchádzaniu zákona.

6. Dobrý príspevok autora oceňujem kliknutím na "Užitočné" a to najmä vtedy,
ak som ten, kto sa pýtal a odpoveď mi pomohla.

7. Nesnažím sa pôsobiť na členov, ktorí hodnotili moje témy.
Preto ich nekontaktujem s výčitkami ich hodnotenia v besede.
Hodnotenie príspevkov a tém odráža len vlastný názor na obsah príspevkov
a tém.

8. Smajlíky (emotikony) v príspevkoch používať s mierou a v kontexte príspevku.

9. V príspevkoch - odpovediach na otázky je vhodné (podľa možností) uvádzať
odkaz na príslušné paragrafy zákona. Ak citujem niekoho článok (najmä
z iného média ako Porada.sk), uvediem zdroj a autora článku.

10. Nie všetci vieme všetko – môžeme sa mýliť. Ak zistím, že som sa pomýlil,
urobím nasledovné:
a) označím chybný text priamo v pôvodnom príspevku;
b) vymažem časť príspevku, ktorá je nesprávna a prípadne uvediem,
že som časť vymazal (aby sa nestratila logická nadväznosť príspevkov);
c vymažem celý príspevok. Ak neviem neodpovedám za každú cenu.

11. Porada slúži na to, aby sme si vzájomne poradili. Neurážam sa, ak iný člen Porady vyjadrí iný názor, ako je môj.

12. Neurážam člena Porady, ktorý so mnou nesúhlasí. V besede používam
argumenty, nie urážky, narážky či iróniu na cudzí účet. To platí v odborných
i oddychových rubrikách.

13. Nekomentujem úmysly, pohnútky, profil a osobu zadávateľa.
V prípade že užívateľ porušuje Pravidlá Porady a dobré mravy nahlásim takýto
príspevok moderátorom Porady.

14. Nevykrikujem - za vykrikovanie sa považuje písanie veľkým písmom,
či iné zvýrazňovanie textu. Zvýrazňovanie a formátovanie textu sa používa
len ak ide o zdôraznenie odborných informácií, nie vo voľnej diskusii,
lebo pri zviditeľňovaní svojich názorov.

15. Jednotlivé rubriky a témy Porady sú určené na seriózne otázky a odpovede
k príslušnej problematike. Na neformálne výmeny názorov, zábavu a relax slúži
rubrika „Kaviareň Porady“. Súkromné správy nepoužívam na preberanie
problémov, ktoré by mohli zaujímať aj iných členov.

16. Shoutbox (šuťák) je miestom voľnej zábavy a nie kladenia mojich otázok.

17. Nevystupujem na Porade pod viacerými užívateľskými kontami, prostredníctvom
ktorých si v diskusii vytváram názorovú váhu.

18. Pri porušení Pravidiel bude nasledovať upozornenie od moderátorov.
Viacnásobné porušenie Pravidiel, urážky, napadanie ostatných členov Porady
bude mať za následok BAN (dočasné vyradenie) alebo trvalé vyradenie z Porady.
Naposledy upravil misoft : 09.05.13 at 20:18
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

  audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
  logo
  TriviTax,s.r.o.
  s príspevkami-odpoveďami súhlasím, pravidlá si prečíta/neprečíta hlavne nováčik, takže mu ich treba predložiť pri registrácii.
  mňa trápi bod 9 - navrhujem vypustiť. Našťastie pre mňa je to len doporučenie - uvádzať v odpovedí § podľa možností.. Totiž možnosťou pre mňa je, ak mám príslušný § v hlave, ale ja ho často nemám, len jeho obsah. Odpovedám, ked som si istá. §§ nech sa uvádzajú pri rozdielnych názoroch, drvivú väčšinu pýtajúcich zaujíma konkrétna, jednoznačná odpoveď.
  Porada je dobrovoľné fórum ochotných ľudí odpovedať na otázky nováčikov, či menej skúsených. Tí by si na základe odpovede mohli - podľa mňa mali - doštudovať teóriu a dohľadať v zákonoch potrebné §§ samostatne. Vyhľadávať §§ a prekladať všetko na tácke aj s citáciami ma oberá o vzácny čas, ktorý môžem venovať odpovediam na iné otázky.

  Hlasovalo 6 pouzivatelov

  Užitočné (6)
  rodina1, Stefan2005, Dav, Ivenka, kukučka, alaya1
  6
  misoft Niekedy je dobré konkrétny § uviesť - často sa dotyčnému zíde v konaní - má relevantný doklad.
  KEJKA súhlasím

  arizona je offline (nepripojený) arizona

  arizona
  13- je uz neaktualna
  18- slovo Sekcie zmenit za Rubriky
  22- radsej nekomentujem...

  Ja by som skor navrhovala zmenit poradie,napr. 4,6,7,3,1,12,19..../v tych bodoch byva Etiketa najviac porusovana, takze nech je to na zaciatku, nie kazdy "neznalec" cita vsetko do konca...

  A mozno by za doplnenie stalo : Porada nesluzi na reklamu,inzerciu a propagovanie vlastnych stranok,ale na poradenie inym


  DOPLNENIE : V novej Etikete by mohlo byt tiez upozornenie, ze otazu staci zadat raz a nie vytvarat duplicity vo viacerych rubrikach

  ...a mozno aj nazov Etiketa mnohym nic nehovori,asi by to potrebovalo "polopatistickejsi" nazov , napr. Pravidla Porady,alebo nieco ine,velavravnejsie

  DOPLNENIE : Richard,nebolo by dobre vlozit do Etikety aj to,aby sa kontakty /tel.cisla,mena firiem,odkazy na web stranky a pod./neuverejnovali v prispevkoch,ale aby sa posielali iba v sukr.spravach?
  V poslednom case sa mnozia temy,kde novozalozeny nick zalozi temu,kde hlada kontakty,urcity druh sluzby,ci vyrobkov a dalsie novozalozene nicky odpovedaju.
  Mozno je to nahoda,ale vascinou ide o zavadzanie,vystupovanie pod viacerymi nickmi a robenie si reklamy.
  Tym, ze sa budu moct kontakty,ci odkazy na vlastne stranky posielat iba v sukr.spravach nebudu zbytocne vznikat taketo vymyslene temy...
  Naposledy upravil arizona : 11.05.13 at 10:54
  misoft Veľmi dobré pripomienky.
  Tweety prečo nevidím moju odpoveď?

  buchač je offline (nepripojený) buchač

  Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac buchač
  Ja by som navrhoval skôr niečo iné ...
  Každý , kto chce prispieť tou otázkou , sa predsa musí zaregistrovať ...

  Po tej registrácii by dotyčného okamžite prekliko na tú etiketu ...nech si prečíta ...
  ...či sa bude aj takto správať , tak to je už druhá vec ...

  Hlasovalo 5 pouzivatelov

  Užitočné (4)
  rodina1, Stefan2005, vieraaaa, tictac7
  Nevhodné (1)
  3
  misoft Toto som navrhoval Richardovi v testovacej verzii a navyše, aby sa Etiketa zobrazovala po prihlásení do určitého počtu príspevkov - potom by sa už nezobrazovala.

  Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

  ! Stefan2005
  ... chýbalo to v pôvodnej Etikete - chýba to i v novom návrhu - nie sú zapracované žiadne sankcie za jej porušenie ... a pre seriozny web to pokladám dôležité a veľmi užitočné - vedieť kedy chodí BAN, STOP, VYHADZOV, ... aby neboli rozbroje, prečo ten nie a ja áno...
  misoft Upravil som otázku o nový návrh Pravidiel Porady.

  Richard je offline (nepripojený) Richard

  admin Richard
  Pre etiketu som zriadil samostatnú rubriku, kde je jednak popísaná a môže k nej prebiehať aj diskusia v samostatných témach. http://www.porada.sk/etiketa-porady

  Etiketu som prerobil a snažil som sa ju rozdeliť do relevantných častí, aby bola prehľadnejšia.

  Etiketa by nemala byť príliš siahodlhá, zdá sa mi že ešte stále je.

  Nebudeme ju však podsúvať v taktomto tvare na povinné čítanie (málokto by ju prečítal komplet).

  Snahou je podsúvať relevantné časti etikety tam kam patria, ak ste si všimli tam kde sa zadáva otázka, tam kde sa odpovedá a podobne.

  Takéto kúsky etikety už máme. Napríklad keď si nakliknete odpoveď, alebo kto zadáva otázku má tam vysvetlivku, v samotnom formlári aj príklad (nemôžu to byť dlhé texty len to najdôležitejšie).

  V odpovediach napríklad upozorňujeme že sa tam nezadávajú otázky ani komentáre a takéto upozornenie vyskočí každému na začitaku pôsobenia na Porade 3x.
  Moderátor však bude môcť komukoľvek takéto upozornenia obnoviť ak si všmine že tu robí chyby. Budeme sa snažiť robiť takéto upozornenia selektívne, aby boli cielené a účinné. Dlhé texty nikto neprečíta.
  10 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  stormcatcher ...takže otázka je už zadaná, a ďalšie otázky sem už nepatria. Ale ja teraz poruším etiketu a otázku položím. Čo sa stane, ak odpoveďou je protiotázka /môže sa stať/, na ktorú ale odpoveď neočakávam, ale zareaguje naň iný prispievateľ /nie zadávateľ/.
  Richard Založ súvisiacu otázku.
  arizona Mozem sa spytat, co konkrenejsie je myslene pod : " 3. Odporúčanie produktov, služieb, firiem, stránok, textov od ktorých nie som nezávislý je zakázané a považované za spam.
  Richard prefolmujem to aby to bolo jasne
  kukučka predsa zakázané reklama vlastnej firmy, nie?
  arizona kuki,ale predtym to bolo inak napisane...vraj "texty,od ktorych nie som zavisly" :-O ...udivila ma ta formulacia
  Richard neobolo tam zavisly ale nezavisly - mas to aj vo svojom komentari
  misoft Bolo by teda vhodné, aby bola zverejnená a prístupná po kliknutí na "O nás" > "Etiketa" - zatiaľ žiadna sa neobjaví (teda aspoň u mňa )
  Richard ten link je funkcny uz 2-3 dni
  arizona dik Richard,mala som tam preklep...ale to nemeni nic na tom, ze mi to znelo divne.
  TO SU VYSLEDKY TYCH KRPATYCH PISMENIEK :- DDD
    zbaliť

  kukučka je offline (nepripojený) kukučka

  kukučka
  Celú treba prerobiť, aspoň polovicu von. Stručne, jasne.

  Etiketa Porady. Ktoré časti upraviť, vyhodiť, doplniť?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.