Zavrieť

Porady

Zrušenie prac.pomeru dohodou

Prosím o pomoc,

môj snúbenec dal 14.2.2006 Žiadosť o zruš. prac. pomeru dohodou zamestnávateľovi k termínu 14.3.2006, ktorý bol prijateľný pre obe strany a sa na tomto termíne ústne dohodli.
Do dnešného dňa však zamestnávateľ nijako písomne nereagoval na danú žiadosť, len na 1 jej kópiu, ktorú má môj snúbenec k dispozícii podpísal prevzatie žiadosti.
Teraz však zamestnávateľ sa vyhráža a tvrdí, že dané zruš. prac. pomeru je neplatné, pretože nedal riadnu výpoveď.
Naši známi nás ukľudňujú, že pokiaľ nedal zamestnávateľ žiadnu odpoveď do 14 dní, tak sa berie, že žiadosť akceptoval a súhlasí s ňou.
Je to naozaj tak? Neviem nájsť v Zákonníku práce o tomto nič....že čo ak zamestnávateľ nereaguje na žiadosť.
Ďakujem

Edit
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Zita4 je offline (nepripojený) Zita4

  Zita4
  Musí sa dohodnúť so zamestnávateľom na termíne skončenia (nie zrušenia) pracovného pomeru podľa § 60 Zákonníka práce. Toto treba urobiť písomnou formou, čo žiaľ nebolo v tomto prípade vykonané. Myslím, že pracovný pomer trvá naďalej.

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  edit_tuska
  Prosím o pomoc,

  môj snúbenec dal 14.2.2006 Žiadosť o zruš. prac. pomeru dohodou zamestnávateľovi k termínu 14.3.2006, ktorý bol prijateľný pre obe strany a sa na tomto termíne ústne dohodli.
  Do dnešného dňa však zamestnávateľ nijako písomne nereagoval na danú žiadosť, len na 1 jej kópiu, ktorú má môj snúbenec k dispozícii podpísal prevzatie žiadosti.
  Teraz však zamestnávateľ sa vyhráža a tvrdí, že dané zruš. prac. pomeru je neplatné, pretože nedal riadnu výpoveď.
  Naši známi nás ukľudňujú, že pokiaľ nedal zamestnávateľ žiadnu odpoveď do 14 dní, tak sa berie, že žiadosť akceptoval a súhlasí s ňou.
  Je to naozaj tak? Neviem nájsť v Zákonníku práce o tomto nič....že čo ak zamestnávateľ nereaguje na žiadosť.
  Ďakujem
  Edit
  Pozri ZP:
  § 60
  Dohoda o skončení pracovného pomeru

  (1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

  (2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov organizačných zmien.

  (3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.
  Ale veď podal Žadosť o uončenie prac. pomeru dohodou, je to chyba zamestnávateľa, že na ňu nijako nereagoval. Na žiadosť je predsa povinný reagovať či už kladne alebo záporne.
  Ak s ňou nemal v pláne súhlasiť, tak prečo na ňu nedal zamietavú odpoveď.
  Ja som takisto pred 3 rokmi dávala takúto Žiadosť a na druhý deň mi zamestnávateľ dal písomnú odpoveď, že na zákl. mojej žiadosti akceptuje mnou udaný termín ukonč. prac. pomeru v zmysle §xy a k danému dňu bude prac. pomer ukončený.
  Nebol aj v tomto prípade povinný takto konať zamestnávateľ?

  STRELEC je offline (nepripojený) STRELEC

  STRELEC
  Dohoda predpokladá dvoch účastníkov. Návrh je jedná pekná vec, dohoda iná. Predpokladá písomnú formu, práve kvôli tomu, aby nedochádzalo k rôznemu vysvetľovaniu, čo sa dohodlo a čo nie.
  Pracovný pomer trvá. Pokiaľ k dohode nedošlo, jedna z možností je dať výpoveď. Toto je jednostranný akt, ktorý zamestnávateľ ako druhá zmluvná strana nevie ovplyvniť.
  Druhá možnosť je, že sa skutočne jedná o zrušenie pracovného pomeru, tj. ak by ešte trvala skúšobná lehota. V texte otázky bol použitý termín "zrušenie". Praqvdepodobne sa ale jednalo o nepresnú formuláciu (?).
  Neviem aký je rozdiel v termíne zrušenie a ukončenie....
  rozhodne sa nejedná o ukonč. prac. pomeru v skúšobnej dobe.

  Ja len chcem vedieť, či je tá žiadosť totálne bezpredmetná...alebo je možné sa brániť tým, že zamestnávateľ na žiadosť písomne nedopovedal.
  Neexistuje lehota, do ktorej je povinný akceptovať alebo zamietnuť takúto žiadosť?

  STRELEC je offline (nepripojený) STRELEC

  STRELEC
  [quote=edit_tuska]Ale veď podal Žadosť o uončenie prac. pomeru dohodou, je to chyba zamestnávateľa, že na ňu nijako nereagoval. Na žiadosť je predsa povinný reagovať či už kladne alebo záporne. Reagoval - ústne a možno nekorektne, keď prísľub na dohodu dal, ale nerealizoval. Možno stanovisko zamestnávateľa bolo len zle vyložené. To ťažko posúdiť objektívne.
  Ak s ňou nemal v pláne súhlasiť, tak prečo na ňu nedal zamietavú odpoveď.
  Ja som takisto pred 3 rokmi dávala takúto Žiadosť a na druhý deň mi zamestnávateľ dal písomnú odpoveď, že na zákl. mojej žiadosti akceptuje mnou udaný termín ukonč. prac. pomeru v zmysle §xy a k danému dňu bude prac. pomer ukončený. Proste k dohode došlo a potvrdilo sa to písomne.
  Nebol aj v tomto prípade povinný takto konať zamestnávateľ? Nebol.

  STRELEC je offline (nepripojený) STRELEC

  STRELEC
  [quote=edit_tuska]Neviem aký je rozdiel v termíne zrušenie a ukončenie....
  rozhodne sa nejedná o ukonč. prac. pomeru v skúšobnej dobe.
  Zrušenie pracovného pomeru=jednostranný akt zamestnanca alebo zamestnávateľa v skúšobnej lehote (bez výpovede, bez potreby dohodnúť sa) skončiť pracovný pomer.
  Ja len chcem vedieť, či je tá žiadosť totálne bezpredmetná...alebo je možné sa brániť tým, že zamestnávateľ na žiadosť písomne nedopovedal.
  Neexistuje lehota, do ktorej je povinný akceptovať alebo zamietnuť takúto žiadosť? Žiaľ k dohode (písomnej!!!) nedošlo. Tým je vec návrhu uzavretá. Tým, že zamestnávateľ neodpovedal nezanikol pracovný pomer. Trvá ďalej.
  Takže v tomto štáte žiadosť nič neznamená a povinnosti podľa všetkého má len zamestnanec....
  Uvedený zamestnávateľ totiž neplní ani základné podmienky, platí len min. mzdu a zvyšok dopláca bez dokladu len cash z pokladne, aby neplatil vysoké odvody, neplatí príspevky do DSS (II. pilier dôch.zabezpečenia), vyhýba sa a stále nevystavil podklady k ročnému zúčtovaniu dane a ani ju sám nezabezpečil a taktiež za celú dobu trvania prac. pomeru neodovzdal ani 1 výplatnú pásku a tvrdí, že žiadne nemá....
  Čo s takým človekom? Navyše ak je nedostupný a firma má sídlo v celkom inom meste?

  STRELEC je offline (nepripojený) STRELEC

  STRELEC
  edit_tuska
  Takže v tomto štáte žiadosť nič neznamená a povinnosti podľa všetkého má len zamestnanec....
  Uvedený zamestnávateľ totiž neplní ani základné podmienky, platí len min. mzdu a zvyšok dopláca bez dokladu len cash z pokladne, aby neplatil vysoké odvody, neplatí príspevky do DSS (II. pilier dôch.zabezpečenia), vyhýba sa a stále nevystavil podklady k ročnému zúčtovaniu dane a ani ju sám nezabezpečil a taktiež za celú dobu trvania prac. pomeru neodovzdal ani 1 výplatnú pásku a tvrdí, že žiadne nemá....
  Čo s takým človekom? Navyše ak je nedostupný a firma má sídlo v celkom inom meste?
  Predsa nechceš, aby žiadosť zamestnanca bola vlastne rozhodnutím. Návrh dohody je len a len návrh. Nebol prijatý a je potrebné sa zariadiť podľa toho.
  Iná vec je porušovanie viacerých povinností zamestnávateľa, ktoré uvádzaš. Na potieranie týchto záležitostí napríklad máme Inšpektorát práce. A medzi nami - nepomôže dohode napr. aj tak trochu "pohroziť" oným Inšpektorátom?. Jeho sankcie sú tiež drahý špás. A má aj páky ich vymôcť.
  Doplnený otáznik za ... Inšpektorátom. Pardon - veta dávala iný zmysel
  Naposledy upravil STRELEC : 09.03.06 at 13:58
  No veď práve tým sa to začalo....že napísal zamestnávateľovi list, v ktorom ho do termínu 14.3. žiada doručiť podklady k ročnému zúčtovaniu dane za rok 2005, takisto podklady pre potreby zúčtovania dane budúci rok (teda úhrn preddavkov na daň zaplatených v tomto roku za mesiace 01,02,03) a Zápočet rokov do dôchodku. A že ak tak neurobí, bude musieť uvedené skutočnosti oznámiť Daňovému riaditeľstvu a Inšpektorátu práce (to mu poradili na Daňovom úrade, aby poslal takúto žiadosť).
  Uvedený zamestnávateľ mal minulý mesiac kotrolu u seba v sídle zo Sociálnej poisťovne a tvrdí, že žiadne doklady mu nevydá, lebo všetko mu zobrala Sociálna poisťovňa...a pod.
  A že môj snúbenec nemá právo nič žiadať od neho, lebo on teraz už nesúhlasí so skonč. prac. pomeru dohodou a pod.....teda snaží sa zastrašovať späť.

  fipina je offline (nepripojený) fipina

  fipina
  Myslím, že žiadne doklady poisťovňa nezobrala. Ak nie je niečo v poriadku, poisťovňa vypíše zápis z kontroly (napomenutie, žiadosť o odstránenie chýb - alebo také niečo).

  sara-ke je offline (nepripojený) sara-ke

  sara-ke
  Ahojte, potrebujem poradit, mam takyto problem....ziadala som od zamest-vatela dovolenku /(mam este aj z minul. roka 11 dni)-mam prac.cas 30h/tyz., pretoze chodim do skoly (ext.)/ ale sef mi nechce dat dovolenku tak mi povedal,ze si mam spisat dohodu o skonceny prac. pomeru (robim mzdy a person., uct.)....chcela som sa s vami poradit aky dovod mam uviest na tej dohode,(ved na dovolenku mam pravo, nie?)....na co si mam dat pozor ( robim personal. len 5 mesiacov este to velmi neovladam)

  este mam otazku ak sa dohodneme o skonc. PP na nejakom datume napr. 15.01.07 to znamena,ze v ten den este pracujem ? a ako je to s povinnostami, myslim tym napr., ze som robila uctovnictvo, mzdy musim to uzavriet napr. za minuly rok ? alebo kedze uz nepracujem tak to je jeho starost ako si to uzavrie??

  prosim poradite mi? uz som pisala v inej teme, ale nikto mi neodpoveda
  dik

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.