Zavrieť

Porady

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) (od 1.1.2014)

avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V záujme zlepšenia a zatraktívnenia podnikateľského prostredia s cieľom priniesť inovatívne možnosti a ponuky stimulujúce podnikanie na Slovensku návrh zákona zavádza inštitút záväzného stanoviska v daňovej oblasti.

Predkladaným návrhom zákona sa tiež upravujú niektoré ustanovenia daňového poriadku na základe poznatkov z praxe tak, aby sa zefektívnila správa daní.

V záujme odbúrania administratívnej náročnosti pri registračnom konaní sa navrhuje vypustiť niektoré údaje, ktoré je daňový subjekt povinný pri registrácii uvádzať.

Taktiež sa navrhuje, aby platbu, ktorú daňový subjekt omylom zaplatil na účet iného daňového subjektu, mohol správca dane na žiadosť daňového subjektu preúčtovať na jeho účet.

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať