Zavrieť

Porady

Téma je uzavretá.
promont maja promont maja

promont maja je offline (nepripojený) promont maja

Pochváliť
bea
Stefan2005
... a veľmi by ma zaujímalo, ako to bude v prípade, ak si napr. do 15. dňa overím všetky IC, výkaz odpošlem napr. 23-tieho, a oni 20-tieho zaradia niekoho do zoznamu rizikových.... najprv by niekto mal zadefinovať jednoznačné pravidlá fungovania týchto zoznamov... pokiaľ nestane rovnováha medzi zodpovednosťou daňového subjetku s finančnou správou v reálnom čase, tak vyberanie pokút je zbojstvo.
Veru.. Bude treba vždy pre istotu vytlačiť v deň kontroly výsledok, že vtedy nebolo IC DPH uvedené v zozname a odkladať Inak si to neviem predstaviť....
... aj keď možnože budem mimo témy ... predsa len podotknem ... raz na jednom zo školení mala jedna pýtajúca sa opačný problém ... keď k nej došla faktúra, bolo už po termíne dodania tovaru ... overila si síce IČ PDH v systéme VIES, a všetko vyzeralo, že je v poriadku, len ... ( dodnes tam chýba dátum, kedy bolo pridelené IČ DPH) ... následná daňová kontrola prišla na to, že v čase dodávky jej obchodný partner nemal ešte pridelené IČ DPH ... teraz už má ... ...

... aj dnes nepoznáme, zo systému overovania IČ DPH, či náš obchodný partner má pridelené IČ DPH podľa §4, či podľa §5 a pod. ... no tu sa od 1.1.2014 chystá zmena, ale zatiaľ iba pre novoregistrovaných ...
Naposledy upravil promont maja : 15.11.13 at 15:11
2 0
Sarlotka Sarlotka

Sarlotka je offline (nepripojený) Sarlotka

Pochváliť
nerozumiem nasledovnemu

citujem z clanku na etrend:
Chcem sa spýtať k údajom z každej vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb. Ak dodávam tovar alebo služby osobám, ktoré nemajú pridelené identifikačné číslo pre daň – teda súkromným osobám, uvádzam ich do výkazu? Alebo vôbec nie? Či uvádzam rodné číslo?

V prípade dodania tovarov alebo služieb pre osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami, respektíve nie sú právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami, sa tieto v kontrolnom výkaze v časti A1 neuvádzajú. Teda, v prípade, ak budete dodávať tovary alebo služby napríklad občanom (s výnimkou tých, ktoré sú evidované prostredníctvom ERP), tieto transakcie sa v kontrolnom výkaze v časti A1 neuvádzajú, uvádzajú sa iba v časti D2 ako úhrnná hodnota.

Dodávateľ vystaví faktúru, i keď nemá povinnosť ju vystaviť (suma do 100 eur vrátane DPH, alebo odberateľ nie je zdaniteľná ani právnická osoba). Uvedie ju v časti A.1., alebo D.2., alebo nikde ?

V prípade striktnej interpretácie jednotlivých slov poučenia na vypĺňanie kontrolného výkazu by sa takéto transakcie mohli uvádzať v kontrolnom výkaze v časti D.2, pretože platiteľ dane nebol osobou povinnou vyhotoviť faktúru podľa ustanovení §71 až 75 zákona o DPH, pretože mohol vyhotoviť aj zjednodušenú faktúru podľa ustanovenia §74 ods. 3 písm. a) zákona o DPH. Avšak v prípade, ak túto možnosť vyhotovenia zjednodušenej faktúry pre platiteľa nevyužil a vystavil faktúru, ktorá nie je zjednodušenou, chápem, že je povinný uviesť transakciu v časti A.1.

zdroj. http://podnikanie.etrend.sk/podnikan...am-poradi.html

Moja otazka.
Platitel DPH preda tovar obcanovi v sume 50+10=60 Eur,

zaradi ju do A1 alebo D2?

platitelDPH vystavi fakturu platitelovi DPH v sume 50+10 =60 Eur
zaradi ju do A1 alebo D2?

dakujem
Naposledy upravil Sarlotka : 15.11.13 at 15:32 Dôvod: uprava mojej otazky
3 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
Pochváliť
Sarlotka
Moja otazka.
Platitel DPH preda tovar obcanovi v sume 50+10=60 Eur,
zaradi ju do A1 alebo D2?...
a) ak platiteľ vystaví faktúru pre osobu, pre ktorú nebol povinný tak urobiť, podľa názoru odpovedajúce,j to má uvádzať v A1 (ale naše názory sa môže diametrálne rozchádzať, malo byť to byť jednoznačné)

b) v prípade plnení pre osoby, pre ktoré nemusí vystavovať faktúry, a nevystaví faktúru, tak ju uvádza v D2
2 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
Pochváliť
promont maja
... vraj v tom, že to nebudú len čísla, softvérové firmy nevideli žiaden problém ...
... pre softvérové firmy to nebude problém (ani nie je, aj teraz to môžem tak zadať) - problém je u mňa - doteraz mi stačilo zadať VS ako číslo dokladu, teraz môžem zadávať okrem neho aj pačíslo dodávateľskej faktúry

... ak nahratie jednej DF doteraz predstavovalo 50 klávesov, teraz to bude minimálne o 20% viacej...
2 0
Dáša_ Dáša_

Dáša_ je teraz online Dáša_

Pochváliť
prosím vás a novela zákona už prešla zbierkou? Kde je časť o pokutách?
0 0
Orsz Orsz

Orsz je offline (nepripojený) Orsz

Pochváliť
Dáša_
prosím vás a novela zákona už prešla zbierkou? Kde je časť o pokutách?
v novelizovanom zákone o DPH v § 78a ods.10, opravujem ods. 11
Naposledy upravil Orsz : 15.11.13 at 18:59
1 0
bea bea

bea je offline (nepripojený) bea

Pochváliť
Zbierka zákonov č. 360/2013
§ 78 a)
ods.11
Ak platiteľ nedoručí kontrolný výkaz daňovému
úradu, doručí kontrolný výkaz oneskorene, uvedie
v kontrolnom výkaze neúplné alebo nesprávne údaje
alebo v lehote určenej vo výzve daňového úradu neodstráni
nedostatky podaného kontrolného výkazu, daňový
úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur.
Ak platiteľ poruší povinnosti podľa prvej vety opakovane,
daňový úrad uloží pokutu do výšky 100 000 eur. Pri
určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť
a dĺžku trvania protiprávneho stavu.

Inde nijaké pokuty nevidím....
2 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

Pochváliť
Dáša_
prosím vás a novela zákona už prešla zbierkou? Kde je časť o pokutách?
ano novela dnes vyšla v zbierke je v zbierke 360/2013

http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/36...-z.p-35411.pdf
alebo
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-360
2 0
martina0203 martina0203

martina0203 je offline (nepripojený) martina0203

Pochváliť
ak dostanete faktúru, alebo vydáte faktúru, uvádzate tam presné množstvo tovaru???? ja mám nadefinované v soft mernú jednotku a všade mám 1 ako množstvo.... nemalo by to tak byť???? neviem, či sa pýtam blbosť, ale pozerám, že v kontrolnom výkaze je potrebné to uvádzať......
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Pochváliť
Len pre urcite druhy tovaru treba uvadzat mnozstvo
2 0
Dav Dav

Dav je offline (nepripojený) Dav

Pochváliť
Neviem, prečo trvajú na poradovom čísle faktúry, nie na variabilnom symbole. A ďalej, prečo chcú dátum v tvare RRRRMMDD, a nie DDMMRRRR. Ale keď som nepochopila účel toho, že čo podnikateľ, to iné číslo účtu, tak toto tiež nemám nádej pochopiť. A vobec, na Slovensku sme "prečíslovaní" IČO, DIČ, číslo účtu na DÚ, číslo platiteľa v SP. Ako keby podnikateľom nestačilo IČO na jednoznačnú identifikáciu...
1 0
Orsz Orsz

Orsz je offline (nepripojený) Orsz

Pochváliť
Dátum bude v tvare DDMMRRRR. V tomto to bolo zrejme nesprávne len uvedené, ale v poučení na vyplnenie to bude ešte dopracované, aby to bolo jednoznačné a jasné.
0 0
martina0203 martina0203

martina0203 je offline (nepripojený) martina0203

Pochváliť
Rozalka
Len pre urcite druhy tovaru treba uvadzat mnozstvo
pre ktoré druhy tovaru? nepostrehla som to tam....
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Pochváliť
martina0203
Rozalka
Len pre urcite druhy tovaru treba uvadzat mnozstvo
pre ktoré druhy tovaru? nepostrehla som to tam....
Píše sa o tom v usmernení, sú tam kódy colného sadzobníka (niektoré poľno-produkty, napr.ryža, určité kovy), mobilné tf, integrované obvody .... aj to len vtedy, ak presiehne 5 tis eúr.
2 0
Sarlotka Sarlotka

Sarlotka je offline (nepripojený) Sarlotka

Pochváliť
martina0203
Rozalka
Len pre urcite druhy tovaru treba uvadzat mnozstvo
pre ktoré druhy tovaru? nepostrehla som to tam....
ano pojde o tovary v zmysla § 69 ods. 12 h az i
polnohospodarske plodiny
kovy a kovove predmety
integrovane obody
mobilne telefony

ak faktura za dodanie je 5000 a viac

otazka tu opat nastava pri hranici 5000 eur pri predavkoch a pri suhrnny fakturach (§75)
(preddavok na 3000 eur, cela dodavka bude dodana v nasledujúcom zdanovacom obdobi v sume 5000 Eur, na prijaty preddavok bude vyuctovacia fa na sumu 3000 eur, konecna faktura po dodani bude na 5000-3000 eur = 2000, faktura znie na 5000 ... )
(suhrnna faktura vystavena na viac dodani vramci mesiaca? 2000 + 1000 + 2000 + 1000, zrejme ano lebo faktura je viac ako 5000)

V § 69 sa odsek 12 dopĺňa písmenami f) až i), ktoré znejú:
„f) dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka,28da) ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu, ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac,
g) dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka28da) a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka,28da) iných ako uvedených v písmene a), ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac
h) dodanie mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na použitie v spojení s licencovanou sieťou a fungujú na stanovených frekvenciách bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú iné využitie, ak základ dane vo faktúre za dodanie mobilných telefónov je 5 000 eur a viac,
i) dodanie integrovaných obvodov, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave pred zabudovaním do výrobkov pre konečného spotrebiteľa, ak základ dane vo faktúre za dodanie integrovaných obvodov je 5 000 eur a viac.“.
3 0
martina0203 martina0203

martina0203 je offline (nepripojený) martina0203

Pochváliť
dakujem, super, už som si ti našla.....
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Pochváliť
Poprosím o radu tých, čo si prečítali poučenia, ako tomu rozumejú.
v časti B2 sa píše:
neuvádzajú sa údaje z faktúr:
- o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých neuplatňuje odpočítanie dane (napr. banka alebo zdravotná poisťovňa prijme službu softvérového poradenstva od iného platiteľa dane, pri ktorej neuplatňuje odpočítanie dane, pretože nemá nárok na odpočítanie dane)

čiže ak si neuplatním nárok na odpočítanie dane zato, že na to nemám nárok, posudzujem to v súvislosti s koeficientom alebo všeobecne?
napr.
- mám lízingovú zmluvu na medicínske zariadenie, používam ho výlučne na úkony od dane oslobodené, do výkazu nedám (koef = 0). - takto je to určite správne
ale
- nakúpim v Metre (faktúra presahuje 100 eúr, čiže Metro ma uvedie v časti A1), ale keďže sú to samé repre-veci (káva, voda), do výkazu túto faktúru nedám. Je to správne?
0 0
LeaSl LeaSl

LeaSl je offline (nepripojený) LeaSl

Pochváliť
Poprosím o info, či kontrolný výkaz bude musieť podávať aj PO registrovaná pre DPH podľa paragrafu 7, alebo sa to týka len klasických platcov DPH?
0 0
Sarlotka Sarlotka

Sarlotka je offline (nepripojený) Sarlotka

Pochváliť
LeaSl
Poprosím o info, či kontrolný výkaz bude musieť podávať aj PO registrovaná pre DPH podľa paragrafu 7, alebo sa to týka len klasických platcov DPH?
nie nepodavate....
hned prave vety v pouceni

Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty (ďalej len „kontrolný výkaz“) podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4, § 4a, § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. To znamená, že nie všetci platitelia dane podávajú kontrolný výkaz rovnako, ale každý podľa svojho zdaňovacieho obdobia, a to buď mesačne alebo štvrťročne. Ak platiteľ dane podáva daňové priznanie skôr ako 25. deň nasledujúci po skončení zdaňovacieho obdobia, podá spolu s daňovým priznaním v rovnaký deň aj kontrolný výkaz (ak napr. podáva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie marec 2014 alebo 1. štvrťrok 2014 16. apríla 2014, v ten istý deň, t.j. 16. apríla 2014, podá aj kontrolný výkaz).
3 0
LeaSl LeaSl

LeaSl je offline (nepripojený) LeaSl

Pochváliť
Ďakujem Sarlotka.
2 0
Načítať ďalšie

Porady, ktoré by ťa mohli zaujímať

Prihlás sa a sleduj na hlavnej stránke len Porady, ktoré ťa zaujímajú.

Podobné témy

  1. Príspevkov: 33, Posledný príspevok: 17.09.12
  2. Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 15.05.08
  3. Príspevkov: 2, Posledný príspevok: 08.03.07
  4. Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 06.07.05
  5. Príspevkov: 7, Posledný príspevok: 01.02.05