Zavrieť

Porady

Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

  a_je_to
  Áno, ale to je rovnako aj u PO - pozri si poučenie k riadku 810 priznania DPPO. Dˇalej si pozri Poučenie na vyplnenie DPFO za 2012, prvý odstavec pod nadpisom Pomôcka pre výpočet poslednej známej daňovej povinnosti. Preddavkové obdobie je od podania priznania do podania priznania. Preddavky platené v tomto období sa započítajú za uplynulé zdaňovacie obdobie.
  evina Priznám sa, že preddavkom FO som sa dlhšie nevenovala, tak neviem, či som to prehliadla, ale v POučení k DP pre rok 2012 mám v tej časti ako uvádzaš napísané

  Po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie
  započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.


  a zdaňovacie obdobie je od 1.1. do 31.12.
  a_je_to ...namiesto škriepky citujem Poučenie k dppo :
  Na riadku 810 sa uvádza suma preddavkov zaplatených daňovníkom v zdaňovacom období podľa § 42 zákona (znížená
  o časť prevyšujúcu preddavky zaplatené do lehoty na podanie priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktorá bola
  daňovníkovi vrátená na základe žiadosti podľa § 42 ods. 9 zákona). Daňovník do tejto sumy uvádza aj tie preddavky, ktoré
  uhradil po skončení zdaňovacieho obdobia, do lehoty na podanie daňového priznania, ak sa vzťahujú k daňovej povinnosti za
  zdaňovacie obdobie, za ktoré sa priznanie podáva.
  Zameraj sa hlavne na poslednú vetu citácie, nie iba tú prvú. Odseky treba čítať do konca, pretože právo je konštruované tak, že ..... platí prvá veta, ak ďalšie za ňou nehovoria inak ... :-)

  Tak rozumiem tomu dobre, že preddavok na daň FO za december bol uhradený v januári 2013 a do dp za rok 2012 ho započítam ako uhradený v roku 2012?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.