Zavrieť

Porady

Komplikovaná zmena mena, ako dlho to trvá?

Rád by som si zmenil meno, keďže bývam 152 km od matriky bol by som rád, keby sa to všetko dalo vybaviť v jeden deň.
Rád by som zmenil meno na zahraničný ekvivalent, potom pridal stredné meno a potom zmenil poradie týchto mien.
Podľa toho, čo som čítal na internete by takáto zmena mala byť bez poplatku, je to teda takto možné ?
Lebo neviem ako to napíšem na tú žiadanku.
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

Mila123 je offline (nepripojený) Mila123

Mila123
moja dospelá dcéra si pred cca 6 týždňami dala skrátiť priezvisko (bez -ová) a dala si doplniť ešte jedno krstné meno a poplatok na matrike bol 5 €, nový RL dostala ho na počkanie.......

avalik je offline (nepripojený) avalik

avalik
1. pisomne vyhlasenie o zmene slovenskeho mena "Karol" na cudzojazycne meno "Charles". (§ 7 ods. 3)
2. urcenie druheho mena "George" (podla § 2a)
3. Ziadost o zmenu poradia mien - 1. meno George, 2. meno Charles (podla § 2c, nalezitosti ziadosti v § 11)

Zakon o mene a priezvisku
§ 7
(1) Povolenie na zmenu mena nie je potrebné, ak ide o zmenu
a) cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak,
...

(3) Zmena mena alebo zmena priezviska, na ktorú nie je potrebné povolenie, sa v matrike vykonáva na základe písomného vyhlásenia osoby, o ktorej meno alebo priezvisko ide, alebo jej zákonného zástupcu; pri zmene mena alebo zmene priezviska z dôvodu zmeny pohlavia je potrebné predložiť aj lekársky posudok.

§ 2a
Ten, komu nebolo určené druhé a tretie meno, si môže určiť druhé a tretie meno po nadobudnutí plnoletosti oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení. Maloletému môže určiť druhé a tretie meno jeho zákonný zástupca; na určenie druhého a tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Určenie druhého a tretieho mena nie je zmenou mena. Takto určiť druhé a tretie meno možno len raz.

§ 2c
Ten, kto má určených viac mien, môže po nadobudnutí plnoletosti požiadať matričný úrad, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení, o zmenu poradia mien. Za maloletého o zmenu poradia mien môže požiadať jeho zákonný zástupca; na zmenu poradia mien maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný aj jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Zmena poradia mien nie je zmenou mena. Takto zmeniť poradie mien možno len raz.

§ 8a
Matričný úrad vydá oznamovateľovi výpis z matriky alebo potvrdenie3d) o vykonaní zápisu v matrike o zmene mena alebo zmene priezviska.
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-300


Zakon o spravnych poplatkoch
Položka 19
Zmena
a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska ..... 3 eurá
b) priezviska maloletých detí ..... 33 eur
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch ..... 100 eur

Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.
Poznámky1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

PS: radsej na matriku zavolaj a over si ci je to mozne vykonat vsetko v jeden den (podla mna ano )
youxian ďakujem, toto mi pomohlo :3
neviem, či to len my máme na Ružinovskej matrike, že niektoré pracovníčky sa mi zdajú ako keby nechceli pomôcť a iné áno ....

buchač je offline (nepripojený) buchač

Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac buchač
Rád by som si zmenil meno, keďže bývam 152 km od matriky bol by som rád, keby sa to všetko dalo vybaviť v jeden deň.
Podanie žiadosti jeden deň určite nepotrvá ...
Rád by som zmenil meno na zahraničný ekvivalent, potom pridal stredné meno a potom zmenil poradie týchto mien.
Šak meň si , meň ...
Podľa toho, čo som čítal na internete by takáto zmena mala byť bez poplatku, je to teda takto možné ?
Na internete sú aj bludy , takže čítaj zákony .
Viď nižie uvedený link o poplatkoch...
Lebo neviem ako to napíšem na tú žiadanku.
Žiadanku vypíšeš buď v PC , na písacom stroji , ale dá sa aj ručne ...
ZMENA MENA ALEBO PRIEZVISKA
http://www.minv.sk/?zmena-mena-alebo-priezviska

Poplatky :
ZMENA MENA ALEBO PRIEZVISKA
3,- € – zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska
33,- € - priezviska maloletých detí
100,- € - mena alebo priezviska v ostatných prípadoch

Oslobodenie:
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.

Poznámky:1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.
3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu

Hlasovalo 4 pouzivatelov

Užitočné (2)
lujza.j, Kabaka123
Nevhodné (1)
Komentár, nie odpoveď (1)
0
4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
youxian so štipkami arogancie ďaleko nezájdeš...
dokonca Mila mi pomohla viac ako ty, pretože všetko, čo si sem dal už viem ...
keď už si si dal námahu kopírovať text, mohol si ho uviesť celý a to, že
"
Zmena mena, na ktorú nie je potrebné povolenie:
a) zmena cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak
b) zmena mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
c) zmena mena z dôvodu zmeny pohlavia "

odsek A) zmena na cudzojazyčný ekvivalent .. čiže bez povolenia a bez poplatkov...
a pridanie stredného mena je taktiež bez poplatkov
buchač ZRAZU VIEŠ , či sa platí , alebo nie ???
Lebo ten prvotný príspevok je , ako keby ho písal nesvojprávny jedinec !!!
POTOM SA NA ČO PÝTAŠ - zrazu si za múdreho ........???

Aroganciu zvyknem používať v odpovediach pre NESCHOPNÉ NEMEHLÁ !!!
" Milujem " takýchto mudrlantov ........
youxian Zlatíčko,
mňa nepoškvrníš, neublížiš mi,
napísal som, pretože som chcel vedieť niečo, čo ešte neviem
tak zatím,
pác a pusu
arizona Buchy, ty si tu aj frajera najdes, ze zlaticko chi,chi...

...a mozno ze "c" je spravne????
  zbaliť

Komplikovaná zmena mena, ako dlho to trvá?

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.