Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2014 - prvé čítanie v NRSR

Značky  

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2014 - prvé čítanie v NRSR

Autor Jozef Mihál   11.09.13
V utorok 3.9.2013 Národná rada SR schválila v prvom čítaní novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, s predpokladanou účinnosťou k 1.1.2014.

V druhom a treťom čítaní sa novelou bude parlament zaoberať na októbrovej schôdzi, približne po 18.10.2013.

Z najzaujímavejších zmien vyberáme:

- mení sa spôsob určenia nepeňažného príjmu zamestnanca plynúceho pri používaní motorového vozidla na služobné aj súkromné účely,
- zjednocuje sa a zjednodušuje sa daňová evidencia o príjmoch a výdavkoch pre príjmy fyzických osôb podľa § 6 ods. 1 až 4,
- ruší sa oznamovacia povinnosť pri platbách v hotovosti,
- ruší sa oznamovacia povinnosť začatia a ukončenia nezahrňovania kurzových rozdielov vznikajúcich v účtovníctve z dôvodu nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo neuhradených platieb záväzkov, - zjednotením podmienok pre zahrnutie záväzkov a pohľadávok po lehote splatnosti do základu dane,
- k úpravám dochádza v oblasti finančného prenájmu v nadväznosti na ponechanie zrýchleného leasingového odpisovania,
- zavádza sa možnosť paušálnych výdavkov na pohonné látky pre fyzické osoby podnikateľov v prípade použitia vlastného osobného motorového vozidla nezahrnutého do obchodného majetku,
- zjednocuje sa spodná hranica pre platenie štvrťročných preddavkov na daň fyzických a právnických osôb na 2500 eur,
- zjednodušuje sa poukazovanie 2 % podielu zaplatenej dane zamestnancom prostredníctvom hlásenia u zamestnávateľa,
- zvyšuje sa sadzba zrážkovej dane z 19% na 35% na vybrané druhy príjmov vyplácané nerezidentom (v rámci boja proti daňovým únikom cez "daňové raje"),
- atď.

Pozrime sa na niektoré navrhované zmeny podrobnejšie.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

12
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2014 - prvé čítanie v NRSR

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2014 - prvé čítanie v NRSR" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu