Zavrieť

Porady

nedokončená výroba

kto mi poradí ako sa účtuje nedokonč.výroba
Naposledy upravil Čurgaliová : 04.10.04 at 10:52
Usporiadat
MMM MMM

MMM je offline (nepripojený) MMM

Prirastky 121/611

Ubytky 611/121
0 0
marianna marianna

marianna je offline (nepripojený) marianna

Ja účtujem nedokončenú výrobu na konci roka - prírastok 121/611, na začiatku budúceho roka - úbytok 611/121.
0 0
ANNA ANNA

ANNA je offline (nepripojený) ANNA

Záleži čoho nedokončená výroba, lebo napr. výrobky:

výrobenie výrobkov 123/613
predanie výrobkov 613/123

účtovanie mesačne, ročne len ak účtuješ spôsobom B
0 0
unicornesk unicornesk

unicornesk je offline (nepripojený) unicornesk

Ale ako mám sledovať stav nedokončenej výroby? Čo k čomu pripočítať a čo odčítať, aby mi sedela inventúra?
0 0
Tana1 Tana1

Tana1 je offline (nepripojený) Tana1

nedokončenú výrobu evidovanú na účte 121 tvoria všetky náklady, ktoré ju behom roka zvyšujú ako i náklady z predchádzajúceho roka na tú ktorú NV. /napr.na pšenicu.../Až do ukončenia výroby sa tento účet zvyšuje a po zbere úrody sa zúčtuje zníženie tohoto účtu a zúčtuje sa účet výrobkov /123/
0 0
l.c. l.c.

l.c. je offline (nepripojený) l.c.

Nedokončenú výrobu účtujeme od výdaja materiálu zo skladu 611/112, ako to prechádza jednotlivými pracoviskami(oddeleniami - ako to kdo nazýva) tak sa navýšuje cena týchto súčiastok, alebo si to tiež nazvite ako to chcete a stále účtujeme pod novým číslom (každý prechod zo strediska na stredisko (oddelenia na oddelenie ...) a stále účtujeme 121/611 a naopak, z jedného odíde, do druhého príde. Až je to hotové, tak to zaúčtujeme 123/613. Pri predaji sa výdaj zo skladu účtuje 613/123 a faktúra 311/601. K pôvodnej cene materiálu sa nabuľuje spotreba ďalšieho materiálu, mzda alebo ako si to stanovíte. My teraz máme mzdu a materiál spolu. Toto bola najťažšia oblasť v mojom účtovníckom živote.
0 0
Jendo Jendo

Jendo je offline (nepripojený) Jendo

add 1. 501/112
add 1. 121/611 spotreba materiálu vo výrobe na výrobok, hodnota sklad.ceny
add 2. 121/611 spotreba hodín - miezd podľa kalk.vzorca
add 3. 611/121 odvod na sklad polotovarov resp. výrobkov
add 3. 122/612 odvod na sklad polotovarov
add 3. 123/613 odvod na sklad výrobkov
add 4. 613/123 predaj zo skladu výrobkov "stále v cene materiál+hodiny kalk.vzorec"
add 4. 311/601 výnos
add 4. 311/343 DPH
poznamka: nieje problem zo skladu polotovarov naspäť do výroby a z výroby do skladu výrobkov. my predávame len zo skladu výrobkov t.j. taká interná smernička
0 0
jankacip jankacip

jankacip je offline (nepripojený) jankacip

Účtujeme o nedokončenej výrobe v priebehu roka. Na konci roka vykazujeme
zostatok na účte 121. Mali by sme pri tomto zostatku počítať aj s predbežným ziskom(vzhľadom na zisk ktorý vznikne pri predaji výrobku v bud. roku), stanovený v %, a tento by sme zaúčtovali: 385/602. Je náš postup správny?
0 0
ingi ingi

ingi je offline (nepripojený) ingi

jankacip
Účtujeme o nedokončenej výrobe v priebehu roka. Na konci roka vykazujeme
zostatok na účte 121. Mali by sme pri tomto zostatku počítať aj s predbežným ziskom(vzhľadom na zisk ktorý vznikne pri predaji výrobku v bud. roku), stanovený v %, a tento by sme zaúčtovali: 385/602. Je náš postup správny?
Janka, o predbežnom zisku, ako píšeš, sa účtuje pri zákazkovej výrobe, ktorá je definovaná v § 30 "Postupov účtovania". Ak teda služby, alebo dodávky, ktoré realizujete, majú charakter zákazkovej výroby v zmysle tohto § a začiatok a koniec zákazky je v rôznych účtovných obdobiach, vtedy sa na základe metódy percenta dokončenia zákazky účtuje k 31.12. účtovného obdobia o zisku (alebo strate).
Táto problematika je dosť obsiahla a nie veľmi jednoduchá, nakoľko predpokladá zostavenie rozpočtu k zákazke a jej sledovanie (nákladov, meniacich sa podmienok, napr.zmluvných) počas celého účtovného obdobia.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Skúste aj tému: "Opäť účtovanie materiálu" transformovala sa do účtovania výroby.
0 0
jajaja jajaja

jajaja je offline (nepripojený) jajaja

Ako určíme či sa jedná o zákazkovú výrobu, ak vyrábame komponenty strojárskeho priemyslu, ktoré sa ďalej kompletizujú na stavbe? Čo si máme predstaviť pod pojmom zákazková výroba?
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
jajaja
Ako určíme či sa jedná o zákazkovú výrobu, ak vyrábame komponenty strojárskeho priemyslu, ktoré sa ďalej kompletizujú na stavbe? Čo si máme predstaviť pod pojmom zákazková výroba?
Predstaviť si môžeme to, čo je uvedené v § 30 Postupov účtovania. Ak Ti po prečítaní toho textu bude niečo neznáme, zadaj konkrétnejšiu otázku.
Z Tvojho textu nevyplýva jednoznačne povinnosť zákazkovej výroby (dokonca možno ju aj vylučuje.)
0 0
ESTER ESTER

ESTER je offline (nepripojený) ESTER

Ak stavebná firma má uzatvorenú zmluvu o dielo na rekonštrukciu budovy pričom začiatok a koniec je v dvoch rôznych účtovný obdobiach a fakturovať sa bude až po ukončení zákazky je potrebné priznať zisk podľa § 30 postupov účtovania alebo v tomto prípade sa tento postup neaplikuje, len sa na konci roka zúčtuje prírastok nedokončenej výroby. Nie je mi jasné v ktorých prípadoch môžem priznať zisk podľa fakturácie bez obáv.
0 0
andrej_rv andrej_rv

andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

ESTER
Ak stavebná firma má uzatvorenú zmluvu o dielo na rekonštrukciu budovy pričom začiatok a koniec je v dvoch rôznych účtovný obdobiach a fakturovať sa bude až po ukončení zákazky je potrebné priznať zisk podľa § 30 postupov účtovania alebo v tomto prípade sa tento postup neaplikuje, len sa na konci roka zúčtuje prírastok nedokončenej výroby. Nie je mi jasné v ktorých prípadoch môžem priznať zisk podľa fakturácie bez obáv.
MF SR vydalo k tejto problematike Metodický pokyn k postupu účtovania o zákazkovej výrobe u dodávateľa číslo 5006/1999-92 uverejnený v FS 4/1999. Vychádzajúc z definície pojmov, uvedených v tomto metodickom pokyne, ide o zákazkovú výrobu vtedy, ak sú splnené nasledovné podmienky:

a) písomná zmluva medzi dodávateľom a odberateľom s presným určením predmetu zákazky

b) začiatok a koniec zákazky je v rôznych účtovných obdobiach (bez ohľadu na dĺžku zhotovenia zákazky)

c) ide o výrobu – o zhotovenie konkrétnej zmluvne stanovenej stavby (nie napr. subdodávky stavebných prác resp. iných služieb pre hlavného dodávateľa, aj keď presahujú jedno účtovné obdobie)

d) zmluva je špeciálne uzatvorená na konkrétnu zákazku, dodávateľ a odberateľ o danej zákazke vopred rokovali a dohodli sa na špecifických parametroch a podmienkach podľa predstáv odberateľa, ktoré musí predmet zákazky spĺňať

Poslednou podmienkou, ktorú musí stavba spĺňať, aby sa o nej účtovalo ako o zákazkovej výrobe podľa § 30 Postupov PÚ, je zostavenie rozpočtu dodávateľa na túto zákazku, na základe ktorého mu je vopred známy aj rozpočtovaný hospodársky výsledok zo zákazky.

Ak stavebná firma nemá zhotovený rozpočet pre svoje potreby (nie rozpočet – kalkuláciu nákladov pre odberateľa !), z ktorého je vopred známy jej očakávaný HV z konkrétnej zákazky, účtuje stavebnú výrobu presahujúcu jedno účtovné obdobie ako bežnú činnosť s aktiváciou vzniknutých nákladov na konci účtovného obdobia cez účty 121 a 611. Keďže stavebné firmy (najmä menšie) tento druh rozpočtu spravidla nezostavujú, podľa môjho názoru v prípade podľa citovaného príspevku je plne v súlade s metodickým pokynom účtovať stavebnú výrobu ako bežnú činnosť so zaúčtovaním zodpovedajúceho prírastku nedokončenej výroby na konci roka.
Naposledy upravil andrej_rv : 08.10.05 at 20:31
2 0
martinapo77 martinapo77

martinapo77 je offline (nepripojený) martinapo77

stavebná činnosť spadá pod účtovanie nedokončenej výroby čiže učtuje sa podľa pokynu MF uverejneného v FS 4/99 (ináč je podrobne rozpísaný v cenigovej)

ak spoločnosť stavia stavbu chápe sa ako zákazka ktorej náklady ( v prípade učotvania sposobom B) musia byť cez nedokončenú výrobu premietnuté vo výnosoch.
logicky ak by firma stavala stavbu 5 rokov a v poslednom roku by ju vyfaktúrovala nemôže byť 4 roky hlboko v strate a potom dat celu fakturovanu sumu do vynosov. kvoli tomu je nutne uctovat o nedokoncenej vyrobe a priradit aj k tymto nakladom cez nedokoncenu vyrobu aj vynosy
2 0
evae evae

evae je offline (nepripojený) evae

mam otazku, sme stavebna firma. ked si zoberiem, ze mam rekonstrukciu od novembra 05 do marca 06 za 6 milionov, stihla som vyfakturovat 3 miliony. ako to zauctujem? netusim aky je predpokladany zisk (ani aky bol fakturovany) pretoze mam len vykaz vymer celkovej ceny diela (na zaklade, ktoreho sa spravila ZOD)..... nevie niekto?
0 0
evae evae

evae je offline (nepripojený) evae

haloo. vazne nikto zo stavebnictva? ma napadlo, ked uctujem zasoby metodou A (cize vsetko co som mala v roku 2005 kupene, bolo v roku 2005 aj vyfakturovane a minute - nic mi nepreslo do roku 2006, len znenie sumy) mam povinnost uctovat o nedokoncenej (resp. zakazkovej) vyrobe? som zufalaaaa
0 0
Alllena Alllena

Alllena je offline (nepripojený) Alllena

evae
haloo. vazne nikto zo stavebnictva? ma napadlo, ked uctujem zasoby metodou A (cize vsetko co som mala v roku 2005 kupene, bolo v roku 2005 aj vyfakturovane a minute - nic mi nepreslo do roku 2006, len znenie sumy) mam povinnost uctovat o nedokoncenej (resp. zakazkovej) vyrobe? som zufalaaaa
ja mám skoro ten istý problém jedna zakázka prechádza rok niesu mi známe celkové výnosy na zakázku iba viem,že v.roku 04 boli na zakázke náklady nižšie ako výnosy tak som nechala tak je to správné? účtujem v PU a spôsobom A
0 0
evae evae

evae je offline (nepripojený) evae

no ja som z toho tiez zufala. co som volala stavebnym firmam, vacsina to neuctuje vobec. ze nedostali za to pokutu iba napomenutie... ja som sa to snazila spravit, vykaz vymer mi podla percenta ukoncenia ukazuje napr. 86,6% a aj fakturaciu naklady - zisk mi ukazuje rovnakym percentom. lenze vraj mam este spravit sumar nakladov priamych a nepriamych na konkretnu zakazku ci mi to dava aj v skutocnosti to iste ako "teoreticky" vykaz vymer. este som to ani nezacala, asi to spravim tak, aby mi to sadlo. hadam sa to nejako bude dat.
a ako si si poradila ty?
0 0
Alllena Alllena

Alllena je offline (nepripojený) Alllena

evae
no ja som z toho tiez zufala. co som volala stavebnym firmam, vacsina to neuctuje vobec. ze nedostali za to pokutu iba napomenutie... ja som sa to snazila spravit, vykaz vymer mi podla percenta ukoncenia ukazuje napr. 86,6% a aj fakturaciu naklady - zisk mi ukazuje rovnakym percentom. lenze vraj mam este spravit sumar nakladov priamych a nepriamych na konkretnu zakazku ci mi to dava aj v skutocnosti to iste ako "teoreticky" vykaz vymer. este som to ani nezacala, asi to spravim tak, aby mi to sadlo. hadam sa to nejako bude dat.
a ako si si poradila ty?
ja som v poznámkach uviedla názov zakázky metódu určenia so dala ako inú,napísala som,že náklady sú nižšie ako vývosy vyčíslila som konkétne sumy výnosov a nákladov a nechála som to zatial tak, no neviem neviem
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať