Zavrieť

Porady

Povinnosti pri kúpe pozemného motorového vozidla v inom členskom štáte EÚ v zmysle zákona o DPH - vzor záznamov

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Informácia k vedeniu a doručovaniu záznamov pri kúpe pozemného motorového vozidla v zmysle zákona o DPH


Podľa § 70 ods. 6 a 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa od 1.10.2012 ustanovila pre platiteľov dane povinnosť viesť a doručiť záznamy o každom pozemnom motorovom vozidle kúpenom v inom členskom štáte EÚ, ktoré je alebo bolo vedené v evidencii vozidiel v inom členskom štáte, od zdaniteľnej osoby identifikovanej pre DPH v inom členskom štáte na účely jeho ďalšieho predaja, ak pozemné motorové vozidlo je odoslané alebo prepravené do tuzemska.

Uvedená povinnosť sa týka pozemných motorových vozidiel uvedených v § 11 ods. 11 písm. a) zákona o DPH (nových aj ojazdených motorových vozidiel) a vzťahuje sa nielen na platiteľov dane, ktorí prevádzkujú autobazár, ale aj na platiteľov dane, ktorí príležitostne kúpia pozemné motorové vozidlo v inom členskom štáte od zdaniteľnej osoby identifikovanej pre daň v inom členskom štáte s cieľom jeho ďalšieho predaja.

Záznamy o každom kúpenom pozemnom motorovom vozidle musia obsahovať:
a) meno a priezvisko predávajúceho alebo názov predávajúceho a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava,
a jeho identifikačné číslo pre daň pridelené v inom členskom štáte,
b) hodnotu tovaru (pozemného motorového vozidla),
c) identifikačné číslo vozidla VIN,
d) počet najazdených kilometrov,
e) dátum prvého uvedenia tovaru do prevádzky,
f) dátum vyhotovenia faktúry,
g) dátum nadobudnutia tovaru,
h) údaj, ktorý je povinný predávajúci uviesť vo faktúre podľa zákona platného v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začala, či tovar bol dodaný s oslobodením od dane alebo predávajúci uplatnil osobitnú úpravu uplatňovania dane pri predaji použitého tovaru.

Finančné riaditeľstvo SR vypracovalo odporúčaný vzor záznamov podľa § 70 ods. 6 zákona o DPH, ktorý nájdete TU.

Záznamy je potrebné doručiť daňovému úradu v lehote na podanie daňového priznania za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom platiteľ kúpil vyššie uvedené pozemné motorové vozidlo. Ak platiteľ nedoručí záznamy daňovému úradu, doručí záznamy oneskorene alebo uvedie v záznamoch nepravdivé údaje, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000
eur.

Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR
Tlačová správa 15.10.2013
Naposledy upravil Mariana B. : 13.11.13 at 13:50
Žabinka Žabinka

Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

Pochváliť
A toto je novinka? Táto povinnosť platí už nejaký ten mesiac.. Zmenilo sa niečo od pôvodnej informácie spred roka?
A pripomienka: bolo by vhodné dávať pozor pri zadávaní rubrík, lebo s Auto Moto to nemá veľa spoločného.. Niektoré s témou nesúvisiace rubriky som odstránila, ale hlavná rubrika Auto Moto sa nedá..
0 0
Mariana B. Mariana B.

Mariana B. je offline (nepripojený) Mariana B.

Pochváliť
Tlačová správa vyšla 15.10.2013 a novinkou je, že Finančná správa vydala odporúčaný vzor záznamov...
0 0
Žabinka Žabinka

Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

Pochváliť
Mariana B.
Tlačová správa vyšla 15.10.2013 a novinkou je, že Finančná správa vydala odporúčaný vzor záznamov...
Odporúčaný vzor je možno novinka (mesiac), ale dokument s názvom "Informácia k
vedeniu a doručovaniu záznamov pri kúpe pozemného motorového vozidla v zmysle zákona o DPH" tam svieti vyše roka..
1 0

Porady, ktoré by ťa mohli zaujímať

Prihlás sa a sleduj na hlavnej stránke len Porady, ktoré ťa zaujímajú.

Podobné témy

  1. Príspevkov: 3, Posledný príspevok: 22.09.13
  2. Príspevkov: 7, Posledný príspevok: 22.02.13
  3. Príspevkov: 5, Posledný príspevok: 05.07.08
  4. Príspevkov: 1, Posledný príspevok: 23.03.07
  5. Príspevkov: 2, Posledný príspevok: 28.02.07