Zavrieť

Porady

Zvýšenie odstupného podľa novej kolektívnej zmluvy na rok 2013 ?

Chcel by som si byť len istý, že sa kolektívna zmluva „Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2013 vzťahuje aj na mňa.

V skratke
1. zamestnanec dostal výpoveď v októbri 2012 s nárokom na 3 mesačné odstupné, výpovedná doba mala skončiť posledným dnom mesiaca december 2012

2. zamestnanec nastúpil na PN ktorá predlžuje výpovednú dobu do ukončenia PN a tato PN a PP skončili ukončením PN k 31.5.2013. Skončením PP vzniká zamestnancovi nárok na výplatu odstupného 3 mesiace zo zákona...

ale

od 1.3.2013 platí nová kolektívna zmluva ( ktorá ruší predchádzajúcu pre rok 2012) pre všetkých zamestnancov, že výška ich odstupného sa podľa nej zvyšuje o jeden mesačný plat nad rámec zákona...

takže

Zamestnanec dostane 3mesiace zo zákona plus 1 mesiac zvýšené podľa kolektívnej zmluvy na rok 2013 keďže pracovný pomer skončil počas platnosti novej kolektívnej zmluvy ktorá mu priznáva 1 mesačné odstupné nad rámec zákona.


JE TO SPRAVNE ???

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať