Zavrieť

Porady

Ochrana osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z. z. v spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Sme malé SVB a NP /12 bytov/ a zaujíma ma, či sme povinní mať vypracovaný v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov bezpečnostný projekt - bezpečnostnú smernicu. Ak áno, vie mi niekto poradiť vzory na vypracovanie týchto dokumentov. Podotýkam, že údaje sú spracovávané manuálne, nepoužívame internet.
veva125 Kto Vam robi uctovnictvo ? Niekto externe alebo niekto na dohodu ?
tadeas221 Účtovníctvo vedie iba členka spoločenstva, a to je len peňažný denník, do ktorého zapisuje pohyb peňažných prostriedkov na účte /príjmy a výdavky/. Neviem či je to celkom správne a dostatočné.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  sito je offline (nepripojený) sito

  sito
  Vy spoluvlastníci domu, medzi sebou v dome nemôžete mať na základe osobitného zákona nič osobné, všetko máte právo vedieť, že?
  4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  tadeas221 Každý člen má právo vedieť všetko, čo sa týka bytového domu. Ale majú právo členovia navzájom vedieť svoje dátumy narodenia či rodné čísla?
  misoft Nie - dátum narodenia nie je verejný údaj - a na okraj - načo by boli nejakým členom dátumy narodenia iných (iba ak by chceli robiť narodeninové párty......) - a to stačí, keď to vedia príbuzní a osobní priatelia (a niekedy stačí len deň a mesiac....).
  sito „Každý člen má právo vedieť všetko, čo sa týka bytového domu.“

  Tadeáš, tu to máš!

  Mate jednu nehnuteľnosť, stavbu, bytový dom v ňom dvanásť priestorov na bývanie, bytov, spoločné priestory, aj časti a zariadenia, spoločné. To by mal vedieť každý vlastník bytu vo vašom dome. A ozaj stranu, akú máte v dome založenú, keď všetci sú členovia?

  Podstatné je vedieť aj plochu m2 každého bytu a súčet za všetky byty, tiež balkóna, lodžie, terasy ak na dome sú.

  O dom sa jeho majiteľom treba starať, peniaze na to musia mať. Musia mať svoj účet v banke. A viesť si účtovníctvo. V položke Fond opráv si dohodnú určitú sumu, ktorú za jeden m2 budú mesačne dávať do FO. Na fonde je vždy nejaký zostatok k nemu sa pripočíta, suma na 1 m2 x m2 bytu a súčet dvanástich bytov je predpísaná mesačná tvorba FO, no nemusí to byť realita, niektorí vlastníci si povedia, však byt je môj, nie dom, a nedajú. Peniaze sa míňajú na opravy domu jeho častí a zariadení, treba vedieť koľko, kedy a na čo a za čo? Dobre je keď vždy nejaké zostanú, netreba potom zvyšovať dohodnutú sumu na 1 m2, že? Že to nie je osobné, ale každého sa to osobne dotýka, či nie? Takže treba vedieť meno každého vlastníka bytu v dome, ktorému treba doručiť mesačný predpis za užívanie bytu, on musí predpísanú sumu uhrádzať, byt to tak nejak nedokáže, že?

  A keď je o dom už postarané, treba zabezpečiť v dome plnenia, služby, aby sa v dome dalo slušne bývať, že? A to tiež niečo stojí! Ak nie, bol by to bytový dom, dom bezdomovcov.

  Sú služby, ktoré využívajú vlastníci na základe samostatných zmlúv s dodávateľmi elektriny a plynu, prípadne internet. Ostatné služby má zazmluvnené správa domu, formou, ktorú si vlastníci vybrali, odsúhlasili. Na konci roku musí správa domu rozpočítať náklady za služby na jednotlivé byty, teda ich vlastníkov podľa dohodnutých spôsobov za jednotlivé služby. Niektoré podľa počtu bytov, niektoré podľa m2, výťah, osvetlenie domu, podľa počtu osôb, osobomesiacov. Teplo, vodu na základe miery využívania spoločných zariadení domu, teda podľa namontovaných meracích zariadení na spoločných zariadeniach v bytoch. Teda, vždy je treba poznať ich súčet, aby sa dala vypočítať hodnota na jednotku rozpočítania nákladov za jednotlivé služby pre všetky byty rovnaká.

  Takže je pravda, že sú to osobné údaje, ale aj to, že tým údajom, údajmi sú dotknuté všetky osoby bývajúce v dome. A tie majú zo zákona právo a povinnosť sa starať o svoj spoločný majetok, teda si skontrolovať aj svoj napočítaný podiel z nákladov domu.

  Príklad: Zo stavu odpísaných vodomerov sa dá vidieť, že kto môže byť špinavý, moc sa neumýva. Ale tiež to, že ak je s vodomerom úmyselne manipulované v prospech vlastníka bytu, vlastníkom bytu, že je špina. Podvádza, okráda ostatných spoluvlastníkov služieb o náklady za ne, teda o ich peniaze v konečnom dôsledku.

  A potom je tu ešte spolunažívanie v bytovom dome. Ťažko sa nažíva, ak si niektorí predstavujú, že môžu všetko, lebo, lebo byt je ich. Preto je možné v zmluve o výkone správy, prípadne je prílohe dohodnúť podmienky spolunažívania, tak aby boli čo najmenej obmedzené právo ostatných spolubývajúcich, spoluvlastníkov bytového domu.

  A potom sú aj, ozaj osobné veci. Je vecou každého aký kartáčik a akú pastu použije na umývanie zubov. Tiež aký toaletný papier používa a na čo? Aký kanál sleduje, akú posteľ si do spálne nasťahuje. Podľa kamasutry, akú polohu v nej zaujme. No v žiadnom prípade, nesmie zaujať takú nejakú polohu k spoločným veciam spoluvlastníka bytového domu. Neplnenie svojich povinnosti sa mu môže vypomstiť.

  „Ale majú právo členovia navzájom vedieť svoje dátumy narodenia či rodné čísla?“

  Dátum narodenia, to nemusia vedieť. Ale rodné číslo? Ak by niekam zdrhol a neplnil si svoje povinnosti v dome, je ho podľa neho možnosť nájsť, kdekoľvek.

  Takže, nič osobné.
  tadeas221 Členovia SVB a NP môžu prísť do styku s týmito údajmi ak by si chceli pozrieť niektoré doklady a tam by boli uvedené osobné údaje, inak nie.
  Narodeninové párty v našom SVB a NP nehrozia!!!
    zbaliť

  luciase je offline (nepripojený) luciase

  luciase
  Každý, kto akýmkoľvek spôsobom spracovava osobne udaje, je povinný sa riadiť spomínanym zákonom. Výnimkou sú len prípady spracovania osobnych udajov na sukromne účely, napr. Diar čisukromny telefonny zoznam. Ak nie ste napojená na internet, stačí Vám bezpecnostna smernica.
  sito § 10

  Spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby

  (2) Prevádzkovateľ ďalej spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon.13) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon. Spracúvané osobné údaje možno z informačného systému poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak tento zákon neustanovuje inak.
  tadeas221 Viete mi poradiť aspoň vzor takej bezpečnostnej smernice?

  Ochrana osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z. z. v spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.