Zavrieť

Porady

Ochrana osobných údajov, mzdy a kamerový systém

Stále nemám jasno v tom, čo všetko musím urobiť
1/ Robíme mzdy pre 10 ľudí na PC, ktorý je pripojený na net.
- vyplním evidenčný list a uložím ho u seba
- vypracujeme bezpečnostný projekt - do apríla 2014
- poučím oprávnenú osobu /kto ju má poučiť ?/
2/ Máme kamerový systém, ktorý slúži na ochranu objektu, je napojený na strážnu službu. Sníma priestory pred halou, ktoré sú počas dňa verejne prístupné
- máme registračnú povinnosť, alebo postačí vyplniť evidenčný list?
- vypracujeme bezpečnostný projekt
- aj tu musíme mať poučenie konkrétnej osoby?

Čo ešte musíme urobiť, aby sme splnili literu zákona??
vopred ďakujem za pomoc

Doplnenie:
Dostala som odpoveď, pridávam ju, možno niekomu pomôže
Vážená pani ..........,

dňa 12.12.2013 bola Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) doručená Vaša žiadosť o informáciu, ktorá sa týka povinností vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“).

Na základe Vašej žiadosti úrad uvádza nasledovné:

I/
Vyplnený evidenčný formulár na úrad nezasielate, ale uchovávate ho u seba.
Nakoľko vo Vašej žiadosti uvádzate, že mzdy spracovávate na počítači, ktorý je napojený na internet, bude potrebné, aby ste mali vypracovaný bezpečnostný projekt (za predpokladu, že v rámci mzdovej agendy spracúvate aj rodné čísla Vašich zamestnancov).

II/
Z Vašej žiadosti vyplýva, že Vami uvedený kamerový systém monitoruje priestor prístupný verejnosti a teda sa naň bude vzťahovať právny režim upravený zákonom č. 122/2013 Z. z. (§ 15 ods. 7, § 17 ods. 7).
Tento kamerový systém je potrebné evidovať, nakoľko sa naň uplatňuje výnimka z registrácie podľa § 34 ods. 2 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z.
Bude potrebné, aby bola k tomuto informačnému systému osobných údajov vypracovaná príslušná bezpečnostná dokumentácia (bezpečnostná smernica - § 5 ods. 4 vyhlášky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení).
Taktiež bude potrebné, aby boli poučené všetky oprávnené osoby v zmysle § 21 zákona č. 122/2013 Z. z.
Je však potrebné si ujasniť vzťahy so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje ochranu objektu – či je ona prevádzkovateľom tohto informačného systému a vy ste sprostredkovateľ, resp. naopak, alebo ide o vzťah dvoch prevádzkovateľov.


Vyššie uvedená informácia nie je právne záväzná, zohľadňuje iba poskytnuté fakty vyplývajúce z uvedených okolností skutkového a právneho stavu. Závery tejto poskytnutej informácie majú iba odporúčací charakter a nemôžu byť preto zovšeobecňované pre iné, zdanlivo podobné prípady.
Naposledy upravil Richard : 11.04.14 at 13:17
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Monika456 je offline (nepripojený) Monika456

  Monika456
  Oprvávnené osoby poučuje prevádzkovateľ, alebo osoba ktorú prevádzkovateľ poverí.
  kamerový systém stačí evidovať, nemusí sa registrovať.
  poučená musí byť aj osoba ktorá má nastarosť kamerový systém
  Bezepčnostný projekt je jeden a platí pre všetko aj kamery aj mzdy. My sme si ho dali vypracovať, je to tak asi najlepšie.
  4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  misoft + ku kamere: dať oznámenie, že priestor je monitorovaný kamerovým systémom........
  truch bezpečnostný projekt niekam posielam? či len založím
  Duško, dáme všade tabuľky " vidíme Vás"
  avalik BP nikde neposielas ... posiela sa len ziadost o registraciu IS na urad ak je potrebna
  misoft Big Brother is watching you!
    zbaliť

  janka27 je offline (nepripojený) janka27

  janka27
  IS Pam alebo mzdy a personalistika nepodlieha registrácii, lebo sa spracúva na základe zákonov ako Zákonníka práce, z. o soc. poistení, z. o zdravotnom poistení... keďže nepodliehajú registrácii, tak musíte mať k tomuto informačnému systému vypísaný evidenčný list, ktorý by ste mali aktualizovať v prípade nejakých zmien. Ďalej by ste mali mať pri každej osobe, ktorá spracúva osobné údaje napísaný Záznam o poučení oprávnenej osoby, pri ktorom musíte vychádzať z § 21 zákona o ochrane osobných údajov. Kamerový systém nepodlieha registrácii, a preto musíte mať tak isto evidenčný list. Každý kto spracúva osobné údaje z tohto kamerového systému musí mať poučenie oprávnenej osoby. A čo sa týka bezpečnostného projektu, môžete mať jeden bezpečnostný projekt pre všetky informačné systémy. Ešte ma napadlo pri poučení oprávnenej osoby. Nikde v zákone nie je definované, kto má poučiť oprávnenú osobu. Znamená to, že sa môžete poučiť navzájom medzi sebou. V prípade jednoosobovej s.r.o. sa poučuje sám konateľ.
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  skola Nemôžem s tebou súhlasiť, IS PaM treba registrovať.
  avalik IS PaM neregistrujes ale evidujes a musis mat BP - pozri na stranku uradu
  janka27 pozrite si § 34 ods. 2 písm. d) zákona o OOÚ... neregistrujem... mám povinnosť len evidencie
    zbaliť

  avalik je offline (nepripojený) avalik

  avalik
  "Čo ešte musíme urobiť, aby sme splnili literu zákona??"

  dodrziavat bezpecnostne opatrenia uvedene v bezpecnostnej smernici

  Ochrana osobných údajov, mzdy a kamerový systém

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.