Zavrieť

Porady

Obec zo zákona nemôže doplácať za separovaný zber občanov. Podľa akého zákona.

Zdravím. Potreboval by som vedieť konkrétne ktorý zákon a paragraf hovori že obec zo zákona nemôže doplácať za separovaný zber občanov. Prezrel som si zákon o odpadoch no nenašiel som tam nič. Vedela by nejaká dobra duša poradiť kde to nájdem? Vopred ďakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  avalik je offline (nepripojený) avalik

  avalik
  Zákon o odpadoch

  § 39
  Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

  (1) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.

  (2) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania48f) (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“), zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.

  (3) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov.

  (4) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

  (5) Obec je okrem povinností podľa § 19 ods. 1 a 3 povinná zavedením vhodného systému zberu odpadov

  a) zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov,

  b) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.

  (6) Obec upraví v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva (§ 3 ods. 1) podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne48f) a elektroodpadov z domácností všeobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanoví najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu komunálnych odpadov jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov, na zneškodňovanie odpadov a dôvody nezavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podľa odseku 18.
  ...
  (9) Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí obec z miestneho poplatku podľa osobitného predpisu okrem prípadov podľa § 18 ods. 8alebo 10 a okrem nákladov na systém oddeleného zberu odpadu z elektrozariadení (ďalej len „elektroodpad“) z domácností (§ 54a ods. 4) a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne. Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.

  ..

  (16) Obec je bez toho, aby bola dotknutá povinnosť obce podľa odseku 5 písm. b), povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre

  a) papier, plasty, kovy, sklo,

  b) biologicky rozložiteľné komunálne odpady okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.

  § 63
  Použitie prostriedkov Recyklačného fondu

  (3) Prostriedky Recyklačného fondu vedené na osobitnom účte všeobecného sektora možno použiť na odpady z výrobkov a materiálov, za ktoré sa platia príspevky do Recyklačného fondu, a to na

  b) podporu separovaného zberu odpadov,

  pozri aj http://www.recfond.sk/
  https://www.envipak.sk/sk/Obce/Casto...ne-otazky.alej
  andyrs1 Toto mam cele precitane no nevidim tu konkretny paragraf ktory hovori ze obec nemoze z vlastnych zdrojov doplacat za separovany zber obcanov. Ak vies o konkretnom paragrafe ktory vyslovene zakazuje napr ze obec za odvoz a zneskodnenie separovaneho odpadu za rok zaplati dajme tomu 3000€ ale na dani vyberie len 2000. Je to porusenie zakona alebo nie?
  avalik no nemozem ti dat konkretny paragraf, ked tam podla mna nie je - dala som len § ktore hovoria o tom, ze sa ma odpad separovat + linky na organizacie, ktore poskytuju prostriedky ... ako uz pisala Maria27 vcera, nech starostka uvedie, na zaklade coho "obec nemoze doplacat za separovany zber obcanov"

  draik je offline (nepripojený) draik

  draik
  Skôr je to naopak, nemala by vybrať viac na poplatkoch za komunálny odpad než na nakladanie s odpadom minie.
  andyrs1 Ano o tom som cital ale skor by som potreboval vediet zakon ktory hovori ze obec nesmie doplacat za komunalny odpad obcanov ked to uz nasa starostka vzdy omiela dookola ako treba zvysovat dane za tko ale paragraf k problematike povedat nevie Hlavne ze vie vsetky zakony na obhajobu svojho platu.

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  My sme dostali zadarmo aj kontajnery aj odvoz. Taký zákaz teda v zákone nie je, nech ti ona dokáže opak.
  andyrs1 No ja by som az do takych extremov nesiel lebo ked pridu zle casy bude mat starosta velky problem vysvetlit ludom preco musia platit. Ale v kutiku duse vam zavidim.

  Obec zo zákona nemôže doplácať za separovaný zber občanov. Podľa akého zákona.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.