Zavrieť

Porady

dodanie služby zo štátu EU

kam uvádzam v daňovom priznaní k DPH dodanú službu z krajiny EU?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Ester plus je offline (nepripojený) Ester plus

  Ester plus
  27. Riadok 09 - základ dane za všetky tovary a služby, pri ktorých daň platí príjemca
  plnenia podľa § 69 ods. 2 a 9 až 12 zákona. Konkrétne ide o:

  - služby uvedené v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a tovary dodané s inštaláciou alebo
  montážou zdaniteľnej osobe zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu
  a miesto dodania je v tuzemsku (vyplní platiteľ dane a zdaniteľná osoba, ktorá nie je
  platiteľom dane, ak sú príjemcom plnenia),
  - dodanie plynu cez rozvodný systém zemného plynu alebo dodanie elektriny
  zahraničnou osobou (vyplní platiteľ dane a osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a
  zákona),
  - dodanie zlata vo forme suroviny alebo polotovaru o rýdzosti 325 tisícin alebo vyššej
  a dodanie služby spočívajúcej v sprostredkovaní dodania takéhoto zlata v mene a na účet inej
  osoby (vyplní platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia),
  - dodanie investičného zlata podľa § 67 ods. 1 písm. a) zákona platiteľom dane, ktorý
  využil možnosť zdanenia podľa § 67 ods. 4 zákona, a dodanie služby spočívajúcej v
  sprostredkovaní dodania takéhoto zlata v mene a na účet inej osoby (vyplní platiteľ dane,
  ktorý je príjemcom plnenia), 6
  - dodanie kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku, ak ide o kovový odpad
  a šrot z výroby alebo z mechanického opracovania kovov a kovové predmety ďalej už
  nepoužiteľné z dôvodu ich zlomenia, rozrezania, opotrebovania a z podobných dôvodov
  (vyplní platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia),
  - prevod emisných kvót skleníkových plynov v tuzemsku (vyplní platiteľ dane, ktorý
  je príjemcom plnenia),
  - dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť
  podľa § 38 ods. 1 zákona (vyplní platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia),
  - dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorá bola predaná dlžnou osobou
  uznanou súdom alebo iným štátnym orgánom v konaní o nútenom predaji (vyplní platiteľ
  dane, ktorý je príjemcom plnenia),
  - dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa, pri
  výkone práva z tejto záruky (vyplní platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia - pri
  zabezpečovacom prevode práva je príjemcom plnenia platiteľ dane, ktorého pohľadávka bola
  zabezpečená, a platiteľ dane, ktorý nadobudol predmet záruky).

  28. Riadok 10 - daň z tovarov a služieb, ktorú platí príjemca plnenia, prislúchajúca k
  základu dane uvedenému v riadku 09.

  29. Riadok 11 – základ dane za služby, pri ktorých daň platí príjemca podľa § 69 ods.
  3 zákona. Ide o služby dodané zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho
  štátu s miestom dodania v tuzemsku podľa § 15 ods. 1 zákona.

  30. Riadok 12 – daň zo služieb, ktorú platí príjemca, prislúchajúca k základu dane
  uvedenému v riadku 11.

  dodanie služby zo štátu EU

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.