Zavrieť

Porady

ako môžem vysťahovať oprávneného z vecného bremena doživotného práva užívania bytu - oprávnený krivo obviňuje obdarúvanú, poškodzuje jej meno, vláči po OR PZ, súdoch

Otec daroval dcére byt darovacou zmluvou s tým, že zároveň bolo otcovi zriadené vecné bremeno doživotného užívania bytu bezodplatne. V byte býva jedine darca a užíva ho aj s rôznymi priateľkami. Kto v taktomto prípade má platiť za vodu, elektriku, plyn, správu bytovky, obdarúvaná alebo darca, keď ho užívajú ktoviekoľko ľudí. Otec chce byt naspať a robí veľke naprieky obdarúvanej. Poškodzuje jej dobré meno obdarúvanej, krivo ju obviňuje z podvodov na OR PZ, súdoch, vydeduje ju, používa hrubé slovné narážky, vyhráža sa napadnutím fyzickým, atď. V praxi je určite opak správania sa bežnejší. Je možno mu za takýchto okolností zrušiť vecné bremeno užívania bytu? Je možné ho vysťahovať? Platil si za neho sám, ale len ústne sa takto dohodol s obdarúvanou. Teraz som zistila, že nemá zaplatených 6 mesiacov dozadu. Kto má platiť výdavky s utívaním bytu? Obdarúvaná byt neužíva vobec.
Naposledy upravil lilysara : 01.02.14 at 18:36
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  občiansky zákonník

  § 151n
  (3) Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania.

  Ice dive je offline (nepripojený) Ice dive

  Ice dive
  tak že sa mu zoženie náhradné ubytovanie a vecné bremeno s tým bude súhlasiť... t.j. bez jeho súhlasu si obdarúvaná nepomôže... jedine že by sa odsťahovala ona... a nechala vecné bremeno nech si robí čo chce..

  arizona je offline (nepripojený) arizona

  arizona
  Preco otcovi teda ten" jeho dar" nevrati? A ma s nim pokoj....

  Vecne bremeno sa da zrusit jedine dohodou "oboch stran",alebo sudnou cestou.

  Bednarova J je offline (nepripojený) Bednarova J

  Bednarova J
  zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  §151n
  (3) Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania.

  z.č. 182/1993 Z.z.
  §10 ods. 1 pozri aj nasl.

  (1) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní v súlade so zmluvou o spoločenstve alebo so zmluvou o výkone správy poukazovať preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv, a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vklade10) vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Výšku preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome spravidla vždy na jeden rok vopred tak, aby sa pokryli predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vykonávajú úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu; ak je súčasťou bytu balkón, lodžia alebo terasa, pre účely tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu sa zarátava do veľkosti spoluvlastníckeho podielu 25 % z podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy.

  (6) Úhrady za plnenia sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome povinní mesačne vopred uhrádzať na účet domu v banke. Pri rozúčtovaní úhrad za plnenia sa zohľadňuje miera využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi bytov alebo nebytových priestorov v dome. Okrem služieb a prác, ktoré vlastník bytu a nebytového priestoru v dome uhrádza priamo dodávateľovi, sa za plnenie spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru považuje najmä osvetlenie spoločných častí domu, odvoz odpadov, čistenie žúmp, užívanie výťahov, upratovanie, dodávka tepla a teplej vody, dodávka vody od vodárenských spoločností a odvádzanie odpadových vôd.

  Týmto vznikla dňom nadobudnutia bytu darovaním povinnosť obdarovanej - dcére platiť za byt príslušnému správcovi bytu. Nakoľko však byt neužíva, má nárok od oprávneného z vecného bremena - otca žiadať, aby jej tieto prostriedky vrátil - preplatil v plnej výške, prípadne, aby ich platil on.
  Môže však pre otcovo neplatičstvo prísť o byt!
  Zistila by som teda u správcu bytu výšku nedoplatkov, kto je povinný ich platiť písomne by som zo správou o nedoplatkoch od správcu bytov vyzvala otca na plnenie v súlade s § 151 n/3 OZ.

  § 151p
  (3) Ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť, aby sa namiesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie.

  (4) Ak právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí určitej osobe, vecné bremeno zanikne najneskôr jej smrťou alebo zánikom.

  Písomnou dohodou je možné zrušiť vecné bremeno, čo asi v danom prípade nebude možné, je možné dohodnúť sa na zrušení za dohodnutú finančnú náhradu.
  Inak je možné obrátiť sa na súd s návrhom na zrušenie vecného bremena za náhradu. Takáto zmena spočíva nie len v objektívnych okolnostiach, ale aj v osobných pomeroch účastníkov, môže vzniknúť aj zmenou v správaní sa účastníkov a bolo by v rozpore s dobrými mravmi trvať na plnení z takéhoto vecného bremena.

  Stanislav 1975 je offline (nepripojený) Stanislav 1975

  Stanislav 1975
  ty kekes , toto je iná sila- mladá dostane od fotríka byt a tá ho za odmenu chce ešte vystahovať ??? to čo je za kekecinu, ja na otcovom mieste dám návrh na vrátenie daru, toto je silná káva...
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  kopretinka ja na mieste dcéry vrátim aj sama a milý otecko,nech sa stará.......
  willma asi si si riadne neprečítal zadanie - dcéra v darovanom vôbec nebýva, byt stále v plnej miere užíva darca a neplatí poplatky súvisiace s užívaním bytu. Navrch dcéru o---iera kade tade.
  misoft Stanko - rozhorčuješ sa akosi mimo - nečítaš, alebo NECHCEŠ čítať.
  Fotrík dcére daroval byt (pekné od neho), dcéra mu zriadila VB doživotného užívania (pekné od nej). No fotrík si myslí, že keď jej daroval, bude si užívať na jej úkor JEJ majetok (veď ho daroval - už jeho nie je), nebude za nič platiť (už sa začína ON obohacovať), ťahá si tam "kamarátky" a ešte ako bonus svoju dcéru po súdoch chce vláčiť, všade roztrubovať o nej čo-to. No teda - pekný fotrík.....
  Keby tebe takto niečo urobil TVOJ fotrík - istotne by si inak pískal....
  Takže - Stanko - nie na mieste fotríkovom (lebo ten začína byť lumpom), ale na mieste dcéry - to by si asi niekoho aj pricapil.
    zbaliť

  ako môžem vysťahovať oprávneného z vecného bremena doživotného práva užívania bytu - oprávnený krivo obviňuje obdarúvanú, poškodzuje jej meno, vláči po OR PZ, súdoch

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.