Zavrieť

Porady

Zálohová platba a DPH

Prosím Vás, vie mi niekto poradiť, čo sa týka zálohových platieb a DPH?
Prijali sme zálohu na opravu stroja od Českého odberat. (platca DPH). Podľa § 73 ods. 1 je našou povinnosťou vystaviť faktúru na prijatú platbu. Ak by to bola služba v tuzemsku, vzniká nám daňová povinnosť. Ale čo ak je služba poskytnutá do ČR? Aj vtedy nám vzniká daňová povinnosť? Nerozumiem výkladu k § 19 a 20 ods. 4 v Poradcovi 10. Služba do iného čl. štátu predsa nie je predmetom dane.
Naposledy upravil marianna : 28.05.04 at 08:03
Usporiadat
vladan vladan

vladan je offline (nepripojený) vladan

žena, a ešte raz ŽENA!!! (aj keď môj nick o tom nevypovedá) ...viac
Marianna,viem ti poradiť akurát s tým, že podľa § 73 máš povinnosť vystaviť faktúru do 15 dní od prijatia platby. Aj keď tvoja služba je alebo nie je predmetom dane, musíš faktúru vystaviť.
0 0
marianna marianna

marianna je offline (nepripojený) marianna

Ďakujem za odpoveď, aj keď múdrejšia niesom. Len neviem, či mám túto platbu zaradiť niekde do daňového priznania?
0 0
Beata Beata

Beata je offline (nepripojený) Beata

Áno, keďže ste prijali zálohovú platbu, musíte vystaviť faktúru s DPH a to do 15 dní odo dňa prijatia platby.
Dôležité pri určení, či máte daňovú povinnosť, alebo nie, je správne určiť miesto dodania služby. Nakoniec vy máte Poradcu č.10, odporúčam vám pozrieť si §15 a pomôže vám aj komentár k tomuto paragrafu
0 0
Mária Mária

Mária je offline (nepripojený) Mária

Určite nie s DPH veď služba bude pre odberateľa z iného členského štátu
0 0
marianna marianna

marianna je offline (nepripojený) marianna

Aj ja mám taký názor. Vystaviť faktúru bez DPh. Príjemca služby by si ju mal zdaniť.
0 0
Katarína Štefíková Katarína Štefíková
Nezáleží len na tom, pre koho sa služba poskytuje, ale aj to, kde je miesto dodania služby. Pozrite si ešte §16 ods. 7. Dôležité je, či službu fyzicky vykonávate v ČR, alebo v SR.
0 0
Beata Beata

Beata je offline (nepripojený) Beata

Pozorne si prečítajte §15 a komentár k nemu!
Citujem prvé dve vety komentára:
"Najdôležitejšie pri zdaňovaní služieb je správne určiť miesto dodania služby. Pri poskytnutí služby vzniká daňová povinnosť v tej krajine, kde je miesto dodania služby (t.j. tejto krajine patrí daň z poskytnutej služby, čo zároveň znamená, že sa uplatní sadzba dane platná v tejto krajine)."
Podľa §15 je miestom dodania služby tam, kde má dodávateľ služby svoje sídlo, miesto podnikania alebo prevádzakreň, z ktorej sa služba dodáva...
0 0
marianna marianna

marianna je offline (nepripojený) marianna

Myslím, že sa na mňa hodí skôr § 16 ods. 7, pretože služba sa vykonáva v ČR. Ak by sa služba vykonávala v SR ale pre českého odberateľa, môžem vystaviť faktúru s DPH v českej mene?
0 0
consuelo consuelo

consuelo je offline (nepripojený) consuelo

Odporúčam pozrieť si Poradu pod témou: "DPH pri dodaní služieb" - založila Petronela 18.5.2004.
0 0
zuzi zuzi

zuzi je offline (nepripojený) zuzi

také celkom obyčajné dievča, čo má rado účtovanie, ale dane nie... ...viac
My sme v obrátenej situácii. Český platiteľ nám opravuje stroj v Česku a zálohovo nám fakturuje bez DPH jednotlivé splátky. Na záver nám vystaví faktúru bez DPH a my si ju zdaníme a odvedieme a zároveň si odpočítame daň. Myslím, že tento postup je správny, lebo miesto dodania služby je SR. Aký máte na to názor?
0 0
Beata Beata

Beata je offline (nepripojený) Beata

Môj názor je, že postup bol správny. (Aspoň dúfam, lebo čím viac sa vŕtam v tom zákone, tým sa mi vidí zamotanejší )
0 0
katka katka

katka je offline (nepripojený) katka

Ja by som mala tiež otázku k danej téme zálohovej platby.Ako to bude s DPH pri zaplatenej zálohovej platbe za tovar do Nemecka.Vzniká mi dňom zaplatenia zároveň aj daňová povinnosť a aj keď nedostanem faktúru od dodávateľa (daňový doklad na zálohu) vznikne mi daňová povinnosť 15.deň kalendárneho mesiaca po mesiaci,keď bola záloha zaplatená????????
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Môj názor na problém marianny.

Citácia zákona:

"§ 73 Faktúra pri dodaní služby do iného členského štátu

(1) Pri dodaní služby, pri ktorej vzniká povinnosť platiť daň zákazníkovi v inom členskom štáte, je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru. Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru aj v prípade, ak je platba prijatá predtým, ako je poskytovanie služby skončené. Platiteľ vyhotoví faktúru najneskôr do 15 dní od dodania služby alebo prijatia platby."

§ 73 jasne definuje faktúru v prípade, že dodávame službu do iného členského štátu - a miesto dodania nie je Slovensko (to by sme sa riadili podľa § 71, aj keď odberateľ je z ČR !). To je prípad marianny.

Odsek 1 jasne definuje povinnosť vystaviť faktúru v prípade, že bola prijatá záloha. To, že fakturovaná služba nie je predmetom dane, je v poriadku, podľa § 73 odsek 2 písmeno i, treba na faktúre uviesť odkaz na § 15, § 16, s tým, že miesto dodania je iný členský štát - z čoho vyplýva,že fakturovaná služba nie je predmetom dane a tak dookola.
Do daňového priznania to vôbec nejde - nie je to predmetom dane, nemá tam ako ísť.
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Pre katku -

Zo zákona:

"§ 20 Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

(1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká
a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písm. a). "

Vo Vašom prípade sa neuskutočnilo nadobudnutie tovaru - bod a) je neaktuálny,
faktúra nebola vyhotovená - bod b) takisto neaktuálny.

Daňová povinnosť teda nevznikla. To, že ste dostali zálohovú faktúru a že ste ju zaplatili, nie je podstatné. Podstatné je, že partner nevyhotovil "ostrú" faktúru ani Vám nedodal tovar.

Iná vec je, že podľa nemeckého zákona, ktorý je predpokladám v tomto podobný ako náš, bude mať zrejme Nemec povinnosť pri prijatí zálohovej platby od Vás vystaviť faktúru porovnateľne s našim § 72, čiže predpokladám, že do 15 dní po prijatí zálohy musí vystaviť faktúru a z toho vyplynie Vaša daňová povinnosť. Ale opakujem, až pri existencii ostrej faktúry.
0 0
slavo slavo

slavo je offline (nepripojený) slavo

Neviem či už bol na porade taký problém ( ja som ho nenašiel):
Ak dostane slovens. firma A - platca DPH
proforma faktúru od firmy B - platca DPH z člens.krajiny
spolu aj s tovarom, ide o nadobudnutie tovaru bez odplaty( preto je to proforma ) mám si na základe takého dokladu vypočítať DPH a dať ho na vstup aj na výstup?
Medzi firmou A a B prebieha zušľachťovcací styk a tento tovar - náhrad.diel potrebuje k výrobe, iba s tým rozdielom že sa nevracia späť, ostáva v SR, lebo sa výrobou opotrebuje a je nezmysel ho vyvážať do krajiny B.
Ďakujem za poradu.
0 0
marianna marianna

marianna je offline (nepripojený) marianna

Srdečná vďaka za odpoveď. Ale stále ma trápi otázka dodania služieb do iného čl. štátu (ak je miestom dod. napr. ČR.) Písala som otázku ohľadom služieb do "Poradcu" a dostala som prekvapivú odpoveď, a to že dodanie služby do iného čl. štátu sa uvádza v daňovom priznaní v r. 03. Aký je Váš názor na to? A ešte ohľadom tých záloh. Mám znova prípad, keď nám odberateľ (DPH ČR) zaplatil zálohu ale za materiál. Znova sme povinný vystaviť mu faktúru. Ale teraz už musím priznať DPH ako dodanie tovaru do iného čl. štátu, alebo až po dodaní tovaru? Ďakujem za odpoveď.
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
1. Pri službách pre odberateľov z iných členských štátov je rozhodujúce, či miesto dodania služby je na Slovensku. Ak áno, fakturuje sa s daňou, základ ide do riadku 01 a 03, daň do riadku 02. Ak nie, služba nie je predmetom dane, neuvádza sa to nikde v priznaní.

2. Odberateľ z ČR zaplatil zálohu za tovar - dochádza k Vašej daňovej povinnosti a ste povinná do 15 dní vystaviť faktúru (viď § 72). Faktúra je na dodanie tovarov do iného členského štátu, ktoré je od dane oslobodené. Základ uvádzate do riadku 06 a 08.
0 0
marianna marianna

marianna je offline (nepripojený) marianna

Podľa komentára k §19 v "poradcovi 10" mi daňová povinnosť prijatím platby pred dodaním tovaru do iného čl. štátu nevzniká. Pre dodanie tovaru do iného čl. štátu vraj platí § 20. Ale faktúru vystaviť musím. Tak ako to vlastne je. Ak by sme priznali DPH z prijatej platby, tak by tak musela urobiť aj druhá strana, teda odberateľ- ČR. Ale jemu daňová povinnosť nevzniká, pokiaľ nemal tovar ešte dodaný alebo áno?
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Zo zákona:

"§ 19
...
(8) Ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu a jeho dodanie spĺňa podmienky pre oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 až 4, za deň dodania tovaru sa považuje
a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy bol tovar dodaný, alebo
b) deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom podľa písm. a). "

Takže - prijmete platbu - do 15 dní ste povinná vystaviť faktúru - podľa horeuvedeného písmena b) daňová povinnosť je v deň vystavenia faktúry.
Ešte raz - do 15 dní od prijatia platby pri dodávkach tovaru do iného čl.štátu musíte vystaviť faktúru. Daňová povinnosť je v deň vystavenia faktúry. Na základe tohto dátumu zaradíte základ dane do daň.priznania za príslušný mesiac.

§ 20 sa týka daň.povinnosti pri NADOBUDNUTÍ tovaru...
Čiže to je akoby definícia povinností pre Čecha - ktorý kupuje. A podľa toho jemu vznikne daňová povinnosť v deň vystavenia Vašej faktúry. Ak ich zákon je rovnaký v tomto, ako náš.

Pri tomto celom predpokladám, že dodanie tovaru sa neuskutočnilo, prebehla len zálohová platba.
0 0
marianna marianna

marianna je offline (nepripojený) marianna

Takže z celého mi vyplýva asi taká skutočnosť:
Prijala som zálohovú platbu od českého odb. - vystavím faktúru (bez DPH), priznám v daňovom priznaní, zároveň uplatním oslobodenie od dane.
Čech si prizná akože nadobudnutie tovaru a zároveň uplatní odpočet. Ale pri dodávke tovaru už nebudem zdaňovať nič, ani neuvediem nič do daň. priznania. A čo súhranný výkaz, uvediem tam dodanie tovaru až deň, kedy bol skutočne dodaný? Alebo deň prijatia platby (vystavenia faktúry).
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať