Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Veľký test pre mzdárov o ceny

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Veľký test pre mzdárov o ceny

Autor Jozef Mihál   21.02.14
Úvodná poznámka: Súťažná časť testu už skončila, ak napriek tomu zadáte vaše odpovede, tak už bez nároku na výhru, len pre váš dobrý pocit.

***

Je tu "sezóna" ročného zúčtovania dane a možno vám dobre padne skonfrontovať si vaše...
11
ľudí to zaujíma
mňa tiež
Komentár od marikalav 21.02.14 11:44
#81  
1a, 2a, 3a, 4b, 5b, 6a, 7b, 8c, 9b, 10c
Riešenie od Jozef Mihál 21.02.14 11:59
#82  
... posledná minúta, test končí o 12:00
Riešenie od Jozef Mihál 21.02.14 12:01
#83  
STOP.

Koniec testu.

Všetky odpovede napísané po tomto príspevku sú neplatné. Nasleduje vyhodnotenie.
Komentár od Katarína111 21.02.14 12:02
#84  
1c
2c
3b
4c
5c
6c
7b
8b
9b
10c
Komentár od zuzana117 21.02.14 12:04
#85  
1a, 2b, 3a, 4b, 5b, 6b, 7b, 8a, 9c, 10c
Riešenie od Jozef Mihál 21.02.14 12:05
#86  
Správne odpovede:

1a, 2a, 3a, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 9c, 10c

Správne odpovedali:

Dana Deáková
sollange
Negoti
Ysa
monique161
Anna332


Ceny získavajú:

Dana Deáková = 1. miesto = Prístup do DRAK-a na 1 rok zdarma alebo balík mzdárskych videoškolení

sollange = 2. miesto = Prístup do DRAK-a na 1 rok zdarma alebo minibalík mzdárskych videoškolení

Negoti, Ysa, monique161 = 3. až 5. miesto = Prístup do DRAK-a na 6 mesiacov zdarma alebo jedno z mzdárskych videoškolení alebo vstup na konzultačný seminár zdarma

Anna332 = cena útechy (viem, dopredu sme ju neavizovali ale zaslúži si) = 20 eur v hotovosti.

Cenu si prosím uplatnite emailom u Richarda, admin@porada.sk

Gratulujeme!

A ďakujeme všetkým, čo sa testu zúčastnili.

V ďalšom príspevku nasleduje zdôvodnenie správnych odpovedí.
Komentár od 351 21.02.14 12:11
#87  
1a

2a

3a

4b

5b

6b

7b

8c

9b

10c
Komentár od Gita Medová 21.02.14 12:16
#88  
1a) 2a) 3a) 4b) 5b) 6b) 7a) 8c) 9c) 10c)
Riešenie od Jozef Mihál 21.02.14 12:21
#89  
SPRÁVNE ODPOVEDE:

1. Dôchodca, vdovec (starobný dôchodok poberá od roku 2012) si v žiadosti o ročné zúčtovanie chce uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka. Za rok 2013 mal zo Sociálnej poisťovne vyplatený starobný dôchodok celkom 3600 eur, vianočný príspevok 65 eur a vdovský dôchodok 1200 eur. Dosiahol základ dane 19000 eur. Má nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka a ak áno, v akej výške?

a) Má nárok vo výške 135,94 eura.

Od sumy 3735,94 eura odpočítame celkovú sumu vyplatenú ako starobný dôchodok, a to bolo 3600 eur. Vianočný príspevok ani vdovský dôchodok neberieme do úvahy.

2. Môže zamestnávateľ v ročnom zúčtovaní priznať nezdaniteľnú časť na daňovníka zamestnancovi, ktorý je daňový rezident Českej republiky?

a) Môže.

Na uplatenie nezdaniteľnej časti na daňovníka majú nárok aj daňoví nerezidenti SR, rovnako ako daňoví rezidenti SR. Podmienka výšky príjmov na území SR najmenej 90% všetkých príjmov sa uplatňuje pri nároku na manželku a na daňový bonus.

3. Môže si uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť na manželku zamestnanec, ak jeho manželka počas celého roka 2013 pracovala na polovičný úväzok (príjem brutto 250 eur mesačne), súčasne poberala rodičovský príspevok a naviac študovala v externom štúdiu na vysokej škole?

a) Môže.

Manželka počas celého roka poberala rodičovský príspevok z čoho je zrejmé, že splnila podmienku starostlivosti o dieťa podľa § 3 ods. 2 zákona o rodičovskom príspevku a teda jednu z nových podmienok na uplatnenie nezd. časti na manželku. To, že v danom prípade aj pracovala a externe študovala, nie je podstatné (samozrejme ovplyvní to výšku vlastného príjmu ale nie samotného nároku).

4. Manželka zamestnanca bola do 15. januára 2013 evidovaná nezamestnaná (bola jej vyplatená dávka 100 eur), od 16. januára 2013 začala poberať materské, 3. marca 2013 sa jej narodilo dieťa, materské poberala do 10. septembra 2013 (celkom jej bola vyplatená suma materského 3200 eur), od septembra 2013 začala poberať rodičovský príspevok. Iné príjmy nemala. Aký je správny postup pri určení sumy nezdaniteľnej časti na manželku?

b) 3735,94 - 3300 = 435,94 eura, z toho 10/12 je 363,29 eura.

A to preto, lebo:
- do vlastného príjmu sa započíta dávka v nez. i materské a vlastný príjem tak je 3300 eur,
- nárok je za mesiace január (1.1. bola na úrade práce) a apríl až december (1.4. už bolo dieťa na svete),
- nárok nie je za mesiace február a marec (1.2. už na úrade práce nebola, 1.3. sa dieťa ešte nenarodilo), to že od 16. januára poberala materské, nehrá rolu,
- nárok tak je za 10 mesiacov.

5. Zamestnanec si platil dobrovoľné príspevky do druhého piliera, za rok 2013 v celkovej výške 200 eur. Túto sumu zaplatil v čase, kedy bol dobrovoľne nezamestnaný. Akú sumu si môže odpočítať od základu dane, ak jeho základ dane za rok 2013 zo závislej činnosti je 8000 eur?

b) 160 eur.

Odpočítať si môže zaplatené dobrovoľné príspevky (200) , najviac však do výšky 2% zo základu dane - teda sumu 160 eur. To, či príspevky zaplatil vtedy, kedy bol alebo kedy nebol zamestnancom, nehrá rolu.

6. Dôchodca má so svojou manželkou, ktorá je nezamestnaná, príjem z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2013 celkom 4600 eur. Nehnuteľnosť vlastnia v bezpodielovom spoluvlastníctve. Iné zdaniteľné príjmy nemajú. Musia podať daňové priznanie k dani z príjmov?

b) Nemusia, lebo príjem si medzi seba môžu rozdeliť napoly, z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti sa zdaňuje len suma nad 500 eur a pri príjme do 1867,97 eura sa DP nemusí podať.

7. Študent - daňový rezident SR - mal v roku 2013 príjmy z dohody u jedného zamestnávateľa na Slovensku v celkovej výške 1500 eur a u jedného zamestnávateľa v Českej republike. V ČR šlo o nízku sumu v prepočte 100 eur, z ktorej daň v ČR neplatil. Môže slovenského zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane?

b) Nemôže, pretože mal zdaniteľný príjem v zahraničí.

Nie je rozhodujúce, že šlo o malú sumu, z ktorej v ČR daň neplatil.

8. Zamestnanec si počas roka 2013 platil dobrovoľné dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne v celkovej výške 1800 eur. Môže sa mu celá táto suma odpočítať od zdaniteľných príjmov?

b) Môže, celá suma zaplatená na dobrovoľné dôchodkové poistenie do SP sa môže odpočítať.

Je to v súlade s § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov.

9. Zamestnanec mal za rok 2013 zdaniteľný príjem z pracovného pomeru presne 2026 eur, príjem z pracovného pomeru poberal počas šiestich kalendárnych mesiacov, inak bol nezamestnaný. Má nárok na zamestnaneckú prémiu a ak áno, v akej výške?

c) Nemá nárok.

Nesplnil podmienku, podľa ktorej zdaniteľný príjem zo závislej činnosti musí byť najmenej vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, teda 2026,20 eura. Chýbalo mu 20 centov.

10. Zamestnanec si v žiadosti o ročné zúčtovanie dodatočne uplatňuje daňový bonus na dieťa, ktoré vo februári 2014 dovŕšilo 3 roky. Musí k žiadosti doložiť kópiu vyhlásenia, ako sa bude starať o dieťa, ktoré podal v týchto dňoch na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny?

c) Nie, nemusí.

Vyhlásenie o starostlivosti o dieťa síce musí podať na UPSVaR, ale nemusí jeho kópiu doložiť k žiadosti o ročné zúčtovanie, resp. o uplatnenie DB.
Komentár od Roľnícke družstvo Cerovan 21.02.14 12:24
#90  
Mária Murínová
1a)
2b)
3a)
4a)
5a)
6a)
7b)
8a)
9b)
10c)
Komentár od Xanti 21.02.14 12:27
#91  
Ďakujem,
bol to veľmi poučný test, v podstate otázka č. 4 a jej vysvetlenie mi pomohlo pochopiť ako to funguje tento rok, pretože podobný prípad mám a jediné šťastie, že som DP ešte nespracovala. Lebo by som sa pomýlila v DP 2013. Ďakujem.
Komentár od natcha 21.02.14 12:28
#92  
Otázka č.8
§ 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov: Základom dane (čiastkovým základom dane) sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu.
Uvedené znenie zákona hovorí o povinných nie dobrovoľných príspevkoch
Komentár od Xanti 21.02.14 12:30
#93  
natcha,
ked sa prihlásiš na dobrovolné poistenie stáva sa pre teba povinným ho platiť.
Riešenie od Jozef Mihál 21.02.14 12:35
#94  
natcha, stačí googlovať a úplne stačí si pozrieť poučenia k daňovým priznaniam.

Xanti - ďakujem, príprava otázok dala zabrať a niektoré boli jednoduché, niektoré "zákerné", snaha však bola o "edukačné" otázky aby si z testu odniesli pozitívnu skúsenosť aj tí, čo možno v jedinej otázke zaváhali.
Komentár od Nnika 21.02.14 12:39
#95  
Bolo to naozaj veľmi poučné. Ďakujem. Všetkým víťazom blahoželám.
Komentár od lihota 21.02.14 12:43
#96  
1/ c

2/b

3/a

4/b

5/a

6/b

7/b

8/c

9/a

10/c
Komentár od Xanti 21.02.14 12:46
#97  
No veru, boli zákerné poniektoré otázky .. a zistila som, že viem toho celkom dosť, oproti poniektorým ako som dívala na rôzne odpovede.


Tiež sa pripájam a víťazom blahoželám.
Komentár od Mila123 21.02.14 12:55
#98  
aj ja sa pripájam, mňa osobne zradilo tých 0,20 €.......a viem, že skoro nič neviem......
Komentár od Anna332 21.02.14 12:56
#99  
Ďakujem, ďakujem, ďakujem veľmi pekne, správne odpovede len vďaka kvalitne odvedenej práci školiteľa na tému ročného zúčtovania - samozrejme RNDR. Jozef Mihál.

Super rozptýlenie popri všetkým problémom, s ktorými sa pri našej práci stretávame.
Komentár od jarsza 21.02.14 13:21
#100  
Blahoželám víťazom.

Bolo to poučné a boli tam proste chytáky. Nebolo to také ťažké, očakávala som zložitejšie otázky.

Aspon sme si zopakovali svoje znalosti.

Bolo to fajn.