Zavrieť

Porady

Vzor ukoncenia prac.pomeru dohodou.

Zdravim Vas poradaci,

chcela by som Vas velmi pekne poprosit, ci by mi niekto mohol poslat vzor tlaciva "Ukoncenie pracovneho pomeru dohodou".
Vopred velmi pekne dakujem.
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

dana9 je offline (nepripojený) dana9

dana9
Dúfam, že pomôže. Treba ale dávať pozor, či vo Vašom prípade nepôjde o situáciu, keď musia byť v dohode uvedené aj dôvody.

DOHODA O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU (podľa § 60 ZP)


Zamestnávateľ:

a

Zamestnanec:
Meno:
Dátum narodenia:
Trvalý pobyt:
(ďalej aj “zamestnanec”)
uzavierajú v zmysle § 60 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov túto
dohodu o skončení pracovného pomeru
I.
Dňa ................ uzavreli zamestnávateľ a zamestnanec pracovnú zmluvu na základe ktorej vykonáva zamestnanec pre zamestnávateľa práce vo funkcii “..............................” (ďalej aj “pracovná zmluva”).
II.
Zamestnanec a zamestnávateľ sa dohodli, že pracovný pomer založený pracovnou zmluvou sa v zmysle § 60 Zákonníka práce končí dňa 31. 3 2006,(vrátane).


IV.
Táto dohoda sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, s ktorých obdrží každá strana dohody po jednom vyhotovení.

Bratislava ......................... 2006


podpis zamestnanca pečiatka zamestnávateľa a podpis osoby oprávnenej konať v mene zamestnávateľa

Vzor ukoncenia prac.pomeru dohodou.

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.