Zavrieť

Porady

Výpočet priemerného zárobku na pracovnoprávne účely

PRÍKLAD 1
Zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru dňa 9.1.2006, jeho pracovné zaradenie zodpovedá druhému stupňu náročnosti práce, mzda dohodnutá v pracovnej zmluve je mesačná vo výške 10 000,- Sk/mes. Tento zamestnanec má 40 hodinový pracovný týždeň a v prvom štvrťroku 2006 odpracoval toto obdobie a dosiahol túto mzdu:

JANUÁR 2006 = 178 pracovných hodín
- dosiahnutá mzda 7 728,- Sk (10 000/176*136) pracoval od 9.1.-31.1. = 136 hodín
- odpracované obdobie 136 hodín

FEBRUÁR 2006 = 160 pracovných hodín
- dosiahnutá mzda 10 000,- Sk
- odpracované obdobie 160 hodín

MAREC 2006 = 184 pracovných hodín
- dosiahnutá mzda 10 000,- Sk
- odpracované obdobie 184 hodín

Výpočet priemerného zárobku na pracovnoprávne účely (§ 134 ZP) k 1. 4. 2006:

(7 728 + 10 000 + 10 000) : (136 + 160 + 184) = 27 728 : 480 = 57,77 Sk/hod
PRÍKLAD 2
Zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru dňa 1.1.2004, jeho pracovné zaradenie zodpovedá druhému stupňu náročnosti práce, mzda dohodnutá v pracovnej zmluve je hodinová vo výške 45,- Sk/hod + 20% prémia z dosiahnutej mzdy. Tento zamestnanec má 40 hodinový pracovný týždeň a priemerný zárobok zistený k 1.1.2006 je vo výške 54,25 Sk/hod. Zamestnanec v prvom štvrťroku 2006 odpracoval toto obdobie a dosiahol túto mzdu:

JANUÁR 2006 = 168 pracovných hodín + 8 hodín platený sviatok
- hrubá mzda 168*45 + 8*54,25 + 20% prémia = 7560 + 434 + 1 512 = 9 506,- Sk
- dosiahnutá mzda na účely § 134 je vo výške 7 560 + 1 512 = 9 072,- Sk*
- odpracované obdobie 168 hodín

FEBRUÁR 2006 = 160 pracovných hodín
- dosiahnutá mzda 160*45 + 20% prémia = 7 200 + 1 440 = 8 640,- Sk
- odpracované obdobie 160 hodín

MAREC 2006 = 184 pracovných hodín
Zamestnanec čerpal dňa 10.3.2006 dovolenku (8 hodín náhrada mzdy za dovolenku)
- hrubá mzda 176*45 + 8*54,25 + 20% prémia = 7 920 + 434 + 1 584 = 9 938,- Sk
- dosiahnutá mzda na účely § 134 je vo výške 7 920 + 1 584 = 9 504,- Sk*
- odpracované obdobie 176 hodín

Výpočet priemerného zárobku na pracovnoprávne účely (§ 134 ZP) k 1. 4. 2006:

(9 072 + 8 640 + 9 504) : (168 + 160 + 176) = 27 216 : 504 = 54,00 Sk/hod

*keďže § 134 ZP hovorí o dosiahnutej mzde a za mzdu sa podľa § 118 nepovažujú náhrady mzdy, preto sa do dosiahnutej mzdy nezapočítava náhrada mzdy za sviatok a náhrada mzdy za dovolenku
Naposledy upravil vladan : 19.04.06 at 19:10 Dôvod: škriatok v gramatike
Téma je uzavretá.

Výpočet priemerného zárobku na pracovnoprávne účely

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.