Zavrieť

Porady

Robi mi problem spravne rozclenit vydavky do clenenia sluzby a ostatne vydavky.

oriana oriana

oriana je offline (nepripojený) oriana

nedavno som opat zacala uctovat a poslala som si na temu "sluzby" vs. "ostatne vydavky" dotaz na frsr. odpoved pripajam do temy:

najskor otazka:

Dobry den,
Prosim velmi pekne o pomoc pri nasledovnej otazke:
S ucinnostou od 01.01.2013 bolo vymedzené nové obsahove clenenie pre penazny dennik, v postupoch pre jednoduche uctovnictvo.
Robi mi problem spravne rozclenit vydavky do clenenia sluzby a ostatne vydavky. V postupoch sa pise, ze do clenenia sluzby je mozne uctovat napriklad "cestovne". Je tym myslene cestovne v zmysle zakona o cestovnych nahradach?
V pripade SZCO - kam sa potom uctuju spravne napriklad stravne vydavky (diety), alebo stravne listky podnikatela? Dalej napriklad kolky, dan z motorovych vozidiel? Tiez som videla nazor, ze opravy a udrziavanie budov patri obsahovo do clenenia ostatnych vydavkov?
Cestovne nahrady ma zneisťujú pri urcovani povahy sluzieb a inych vydavkov.
Existuje nejake voditko, ako spravne rozclenit uvedene vydavky? Alebo je to na rozhodnuti uctovnej jednotky podporenej vypracovanim internej smernice?
Vopred dakujem za Vas cas a odpoved.

Odpoved:

Dobrý deň,

Kompetenčné centrum finančných operácií Banská Bystrica Vám na základe Vašej žiadosti oznamuje nasledovné:
Podľa § 4 ods. 6 písm. e) Opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v z.n.p. (postupy účtovania), v peňažnom denníku sa uvádza prehľad výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov celkom, v členení najmä na 1. zásoby, 2. služby 3. mzdy, 4. poistné a príspevky platené za fyzickú osobu alebo podnikateľa podľa § 1 a poistné a príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov, 5. tvorbu sociálneho fondu, 6. ostatné výdavky.
V zmysle § 4 ods. 9 postupov účtovania, ako služby sa účtujú výdavky, ktoré majú povahu nakupovaných služieb, napríklad spotreba energií, telefónne služby, poštové služby, bankové činnosti, právne služby, nájomné, výdavky na cestovné. Ako ostatné výdavky sa účtujú kurzové rozdiely, odpisy dlhodobého hmotného majetku a tvorba rezervy podľa osobitného predpisu ako aj ďalšie výdavky, ktoré sa neuvedú do prehľadu podľa odseku 6 písm. e) prvého až piateho bodu.

T.zn., do položky služby patria výdavky, ktoré majú povahu nakupovaných služieb od iných subjektov, napr. úhrady za telefón, bankové poplatky, poštovné, nájomné, opravy a udržiavanie hmotného majetku, výdavky na školenie, odborné semináre a pod. V položke "ostatné výdavky" sa uvádzajú prevažne výdavky nepeňažnej povahy, t.j. účtovné prípady účtované v peňažnom denníku v rámci uzávierkových operácií (kurzové rozdiely, odpisy, rezervy - vymenované priamo v postupoch účtovania). V priebehu účtovného obdobia sa do tejto položky zahŕňajú iba tie výdavky, pre ktoré nie je náplň v ostatných stĺpcoch prehľadu.
Výdavky, ktoré sú v účtovnej jednotke úhradami za poskytnuté služby, nemôžu patriť do ostatných výdavkov.
Vychádzajúc z uvedeného, do ostatných výdavkov patrí daň z motorových vozidiel (zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady v z.n.p., Jedenásta časť), ostatné Vami vymenované položky budú v prehľade účtované ako služby. Účtovanie vyplýva z postupov účtovania, nie z rozhodnutia účtovnej jednotky vypracovaním vlastnej internej smernice.
FR SR
Richard Richard

Richard je offline (nepripojený) Richard

admin
Pochváliť
Bolo to zahrabané v téme, pridal som to do samostatného TIPu
0 0

Porady, ktoré by ťa mohli zaujímať

Prihlás sa a sleduj na hlavnej stránke len Porady, ktoré ťa zaujímajú.

Podobné témy

  1. Príspevkov: 1, Posledný príspevok: 27.03.14
  2. Príspevkov: 4, Posledný príspevok: 16.12.13
  3. Príspevkov: 2, Posledný príspevok: 02.07.12
  4. Príspevkov: 12, Posledný príspevok: 22.01.10
  5. Príspevkov: 4, Posledný príspevok: 09.10.07