Zavrieť

Porady

Vystavenie faktúry pri prijatej platbe vopred za tovar v tuzemsku

27.3.2006 vystavil SZCO preddavkovu fakturu bez DPH, dňa 30.3.2006 bola tato preddavkova faktura uhradena na bankovy ucet. SZCO je stvrtrocny platca DPH. Tato zaloha bola na nakup materialu 200000 Sk. Musi vystavit fakturu s datumom 30.3.2006?
Vznik daňovej povinnosti rieši § 19 ZDPH. Na platbu za tovar prijatú vopred sa vzťahuje § 19 ods. 4, ktorého znenie je nasledujúce:
§ 19
Daňová povinnosť
pri dodaní tovaru a služby

(4) Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.
V zmysle citovaného paragrafu vzniká daňová povinnosť v tuzemsku prijatím platby za tovar. Vystavenie faktúry následne rieši § 71 ods. 1, kde sa hovorí, že platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru aj v prípade, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru a to najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti. Zo zadanej otázky vyplýva, že platiteľ je povinný vystaviť faktúru k prijatej platbe, nakoľko dňa 30. marca mu vznikla daňová povinnosť. Daň z prijatej platby je povinný odviesť v rámci vlastnej daňovej povinnosti za 1. štvrťrok 2006.
A ak by nám odberateľ uhradil preddavkovú faktúru na viackrát, musíme vystaviť faktúru ku každej prijatej platbe?
Nie, nebolo by to potrebné, nakoľko v zmysle spomínaného § 71 ods. 1 platiteľ môže od 1.1.2006 vystaviť jednu faktúru a to najneskôr do 15 dní od vzniku poslednej daňovej povinnosti v prípade, že platby prijme v jednom kalendárnom mesiaci. Z uvedeného vyplýva, že ak bude preddavková faktúra hradená niekoľkými úhradami v rámci jedného kalendárneho mesiaca, nemusí platiteľ vyhotoviť faktúru ku každej prijatej platbe, ale vyhotoví iba jednu za celý kalendárny mesiac a to najneskôr do 15 dní od poslednej prijatej platby v mesiaci. V prípade, že k úhradám preddavkovej faktúry dôjde v priebehu dvoch kalendárnych mesiacov, platiteľ je povinný vystaviť faktúru v závislosti od vzniku daňových povinností v každom mesiaci jednotlivo. Faktúru vystavíte podľa § 71 ods. 2 s tým, že na nej uvediete dátum prijatia platby, ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry. Dňom prijatia platby vzniká platiteľovi povinnosť odviesť z prijatej platby daň, pričom hodnota prijatej úhrady je čiastka vrátane dane. Daň sa odvádza za zdaňovacie obdobie, v ktorom dôjde k prijatiu platby vopred. Vznik daňovej povinnosti je platiteľ povinný zaznamenať v záznamoch podľa § 70 ZDPH.
A co dat do textu faktury? Za čo by som mu fakturovala, ked este nic nie je spravene?
Text faktúry by mal identifikovať platbu, nakoľko sa vzťahuje k vyžiadanej úhrade vopred za tovar. V texte faktúry, ktorá sa týka prijatej platby je možné uviesť napríklad:
- fakturujeme vám k platbe vopred za tovar ...,
- fakturujeme vám zálohu k vopred prijatej platbe na tovar ...,
- fakturujeme vám zálohu na dodávku tovaru ...,
- fakturujeme vám preddavok na dodávku tovaru ... a pod.
Je možné sa odvolať na § 19 ods. 4 ZDPH, nie je to však povinnou náležitosťou faktúry. Je možné uviesť konkrétne rozpis tovaru, ku ktorému sa platba vzťahuje, prípadne všeobecnejší text identifikujúci prijatú platbu. V praxi sa často vyskytuje prijatie platby vopred vyplývajúce zo zmluvne dohodnutých podmienok. Vtedy je možné uviesť v texte faktúry odvolávku na zmluvu a pod. Text faktúry sa teda odvíja aj od konkrétne dohodnutých podmienok medzi dodávateľom a odberateľom.
Rozhodujúce je, aby platba bola identifikovateľná a teda aby bolo zrejmé k čomu sa prijatá platba vopred vzťahuje.
Téma je uzavretá.

Vystavenie faktúry pri prijatej platbe vopred za tovar v tuzemsku

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.