Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

"Zmena" životného minima k 1.7.2014 a čo s tým súvisí

Značky   , , , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

"Zmena" životného minima k 1.7.2014 a čo s tým súvisí

Autor Jozef Mihál   24.06.14
Každoročne sa k 1.7. upravuje suma životného minima formou "Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o úprave súm životného minima".

Tento rok je však výnimočný tým, že nedošlo k medziročnému nárastu cien, ktoré sú východiskovým ukazovateľom pre zvýšenie sumy životného minima ale naopak, k poklesu týchto cien.

V tejto súvislosti by práve dnes (24.6.2014) mala NRSR schváliť novelu zákona o životnom minime. Podľa novely sa suma životného minima nebude meniť v prípade, ak dôjde k medziročnému poklesu cien.

Pri predpoklade bezproblémového schválenia novely zákona o životnom minime sa tak k 1.7.2014 nebudú meniť sumy životného minima ale zostanú zachované na výške platnej do 30.6.2014, čiže:

Životné minimum plnoletá fyzická osoba 198,09 €.
Životné minimum ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba 138,19 €.
Životné minimum dieťa 90,42 €.

*

Zo zachovania sumy životného minima na doterajšej výške zároveň vyplýva, že sa nebudú meniť ani ďalšie veličiny naviazané na životné minimum a zostanú po 1.7.2014 zachované v doterajšej výške.

Suma daňového bonusu na jedno dieťa 21,41 €.

Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie: 148,57

Na priznanie predčasného starobného dôchodku má poistenec nárok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. vtedy, ak novo priznaný predčasný starobný dôchodok je naďalej najmenej vo výške 237,80 €.

*
EXEKUČNÉ ZRÁŽKY

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku zostávajú po 1.7.2014 rovnaké ako do 30.6.2014:

Základné nepostihnuteľné sumy:

- na povinného: 118,85 eura (60% životného minima plnoletej FO)
- na vyživovanú osobu: 49,52 eura (25% životného minima plnoletej FO)

Základné nepostihnuteľné sumy, ak povinným je poberateľ dôchodku:

- na povinného: 198,09 eura (100% životného minima plnoletej FO)
- na vyživovanú osobu: 99,04 eura (50% životného minima plnoletej FO)

Pri pokutách za priestupky (týka sa aj poberateľov dôchodkov):

- na povinného: 99,04 eura (50% životného minima plnoletej FO)
- na vyživovanú osobu: 49,52 eura (25% životného minima plnoletej FO)

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa (týka sa aj poberateľov dôchodkov):

- na povinného: 83,19 eura (70% základnej sumy na povinného)
- na vyživovanú osobu: 34,66 eura (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu)

Suma nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 297,13 eura (150% životného minima plnoletej FO)

*

Ďalej platí, že od 1.1.2015 zostanú zachované na súčasnej úrovni:

- nezdaniteľná časť základu dane ročná 3803,33 €, mesačná 316,94 €),

- výška rodičovského príspevku 203,20 €,

- výška prídavku na dieťa 23,52 €,

- výška príplatku k prídavku na dieťa 11,04 €.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

8
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE "Zmena" životného minima k 1.7.2014 a čo s tým súvisí

Riešenie témy ""Zmena" životného minima k 1.7.2014 a čo s tým súvisí" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE "Zmena" životného minima k 1.7.2014 a čo s tým súvisí

Riešenie témy ""Zmena" životného minima k 1.7.2014 a čo s tým súvisí" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu