Zavrieť

Porady

DPH a bločky za staré mesiace

Prosím, ako mám uplatniť DPH z bločkov, ktoré dali majitelia do účtovníctva tento mesiac s dátumami minulých mesiacov? Pátrala som v starých príspevkoch, ale tiež nie sú jednotné. Niekde som čítala, že "...sa môže započítať DPH z bločkov v mesiaci, kedy boli prijaté do účtovníctva, aj keď ZP bolo v minulých mesiacoch- hovorí usmernenie o DPH..." Ďalšia kolegyňa podávala opravné priznanie za zabudnutý bloček na PHM. TAK AKOOOO???
Usporiadat
Téma je uzavretá.
emily emily

emily je offline (nepripojený) emily

My sme mali kontrolu a našli bločky z prelomu mesiaca. Išlo o deň alebo dva. Z kontrolovaného mesiaca ich vyhodili a za starý mesiac sme museli dať dodatočné DP. Išlo o úplne smiešnu sumu DPH a bolo to podľa mňa trápne. Ale keďže nič iné nenašli asi aj to bolo dobré. " Aj kontrolór je len človek............"
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

Urobila by som podľa rozhodnutia majiteľa -opravné DP alebo suma DPH do škôd, alebo pohľadávku voči nemu (výchovné opatrenie ).
0 0
valeriam valeriam

valeriam je offline (nepripojený) valeriam

Hľadala som aj v zákone, našla som len par.49 ods.1-"Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, krď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť." Tu by to bolo jasné, len som ešte myslela, či niekde nie je niečo také ako v minulom zákone, že podmienkou bolo aj zaúčtovanie prípadu.
0 0
valeriam valeriam

valeriam je offline (nepripojený) valeriam

Nikto nevie, ktoré usmernenie hovorí o možnosti odpočítať tú DPH pri prijatí do účtovníctva? Nemôžem ani za svet nájsť ten príspevok, kde som to čítala. Nechce sa mi podávať dodatočné DP, a tých bločkov je ozaj dosť!
0 0
Adela Adela

Adela je offline (nepripojený) Adela

Podmienka o zaúčtovní v zákone nie je, len vyšlo usmernenie,že ak faktúru obdržím neskôr, môžem ju dať do mesiaca v ktorom mi prišla a nemusím podávať dodatočné daňové priznanie. Ale na školeniach nám bolo vysvetlené, že sa to netýka bločkov, pretože dátum na bločku z registračnej pokladne nepustí a je to vlastne dôkaz, že firma keď tovar nakúpila mala aj doklad. To že nám to zamestnanec (prípadne šef) odovzdal neskoro je už náš problém, čiže - dodatočné daň. priznanie.
Zdraví Adela
0 0
bea bea

bea je offline (nepripojený) bea

Uvádzam text stanoviska Daňového riaditeľstva, z ktorého však vyplýva, že sa nemusí podávať dodatočné daňové priznanie.

4/ Stanovisko k § 51 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Podľa § 51 ods. 1 v spojení s § 51 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. platiteľ dane uplatní odpočítanie dane za to zdaňovacie obdobie, v ktorom mu vzniklo právo na odpočítanie dane (§ 49), ak má do dňa podania daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie faktúru. Tento výklad je premietnutý aj v bode 34 poučenia na vyplnenie daňového priznania k DPH.
Ak platiteľ dane napr. z dôvodu spracovania podkladov pre vyplnenie daňového priznania nestihne do daňového priznania zahrnúť faktúru, ktorú má k dispozícii do dňa podania daňového priznania, môže si uplatniť odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, kedy má k dispozícii faktúru. To znamená, že platiteľ dane nemusí podať dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu, kedy mu vzniklo právo na odpočítanie dane.
0 0
valeriam valeriam

valeriam je offline (nepripojený) valeriam

No hop, dievčence a včil buc múdra. No, neviem aj tak ako sa mám zariadiť. Bločky účtovníčka do podania DP za 08( dokonca je tam jeden aj z 05!) nemala. Idem volať na daňový úrad, ak ma nepošlú do horúcich pekiel...
0 0
ZuzanaA ZuzanaA

ZuzanaA je offline (nepripojený) ZuzanaA

Bea, lenže to sa týka zrejem len FAKTÚR, o bločkoch z ERP tam nie je zmienka.
0 0
LenkaSlnka LenkaSlnka

LenkaSlnka je offline (nepripojený) LenkaSlnka

Presne tak - jedná sa len o faktúry, bloky tam nepatria. Faktúra ak príde neskôr (presne ako sa to hovorí v tom usmernení) sa zaradí do DP za aktuálne obdobie a nemusí sa robiť dodatočné. O bločkoch to neplatí - aspoň podľa nášho DÚ.
0 0
bea bea

bea je offline (nepripojený) bea

Treba si všimnúť aj § 71 ods. 5) " Ak cena služby tovaru alebo služby vrátane dane nie je viac ako 50000,- Sk, za faktúru sa považuje aj doklad vyhotovený ERP, ktorý musí obsahovať ..." . Všetko je "faktúra", aj keď sa to tak nevolá. Teda podľa mňna je to tak a tak si vysvetľujem aj výklad DR.
0 0
Beata Beata

Beata je offline (nepripojený) Beata

Súhlasím s beou, aj si to tak vysvetľujem. Dúfam, že sa obe nemýlime
0 0
valeriam valeriam

valeriam je offline (nepripojený) valeriam

No tak som volala a neporadili. Najprv tápala..."kto vám dokáže"... potom pochybovala..."to nepustí asi"... a nakoniec: "..no, ja vám môžem povedať len to, čo hovorí zákon, nič viac..." To si viem prečítať aj sama. Ták sa mi néchcé, ale asi podám dodatočné...
0 0
eviketa eviketa

eviketa je offline (nepripojený) eviketa

suhlasim s beou a nepodala by som dodatocne ak viem preukazať, že mi to dal niekto na zaučtovanie neskoro.
0 0
valeriam valeriam

valeriam je offline (nepripojený) valeriam

Vieš, práve v tom je problém, ako môžem dokázať, že mi to niekto dal neskoro, keď na bločkoch je dátum. A keď je dátum, vtedy musel byť tovar kúpený. No a kto ho kúpil? Majiteľ, alebo zamestnanec firmy,takže firma má tovar aj bloček.... a majú na to 25 dní do podania DPH, aby ho stihli dať do DPH za príslušný mesiac... Toto by asi u daňovákov neprešlo. V tomto zákone mi chýba podmienka zaúčtovania- to bolo jasné ako facka!
0 0
bea bea

bea je offline (nepripojený) bea

Ja zase zopakujem časť z výkladu daňového riaditeľstva a z toho vychádzam, že netreba dávať dodatočné DP.
"Ak platiteľ dane napr. z dôvodu spracovania podkladov pre vyplnenie daňového priznania nestihne do daňového priznania zahrnúť faktúru, ktorú má k dispozícii do dňa podania daňového priznania, môže si uplatniť odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, kedy má k dispozícii faktúru. To znamená, že platiteľ dane nemusí podať dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu, kedy mu vzniklo právo na odpočítanie dane."
0 0
Daniela Daniela

Daniela je offline (nepripojený) Daniela

Nedám dodatočné. Blok zaúčtujem po 25.,kedy podám daňové priznie. Nie ja budem dokazovať. Nech dokážu mne, že nemám pravdu. Bea má celkom pravdu. Já nemám dôvod klamať. Každá platba je môj odpočet, tak prečo by som si vyrábala sama problém a nepodpočítala daň?
Naposledy upravil Daniela : 19.10.04 at 08:04
0 0
Monika Kováčová Monika Kováčová

Monika Kováčová je offline (nepripojený) Monika Kováčová

Daniela ja som rozmýšľala presne ako ty. Tvrdohlavo som stála za tým, že peniaze som z pokladne firmy vyplatila zamestnancovi po 25.dni. Daňoví kontrolóri však boli v tomto neoblomní. Všetko mi vyhodili z výkazu. Nemám na to právo uplatniť to v inom zdaňovacom období. Máme si riešiť kolobeh dokladov tak, aby to bolo v súlade so zákonom. Vôbec moje argumenty neobstáli. Ver mi, že neobstoja ani tvoje. Na dvoch rôznych školeniach o DPH som sa "hádala za svoju pravdu", ale márne. Je na tebe čo urobíš, ale ja odteraz poctivo podávam DDP, dokonca aj dodatočné DDP. Naozaj je prax takáto. Nevieš si predstaviť ako to mňa nahnevalo, ale už viac neurobím takú chybu, aby som blok z ERP dala do nasledujúceho mesiaca v DP na DPH.
0 0
bea bea

bea je offline (nepripojený) bea

ermon, nepotešili ste ma, nepáči sa mi to a nemám chuť podávať dodatočné DP. Budem sa snažiť zohnať všetky bločky do termínu, ale keď ich nebudem mať, dám na zváženie vo firmách, či idú do rizika a nepodám dodat.DP, alebo ho podáme.
0 0
Nika Nika

Nika je offline (nepripojený) Nika

Nepodarilo sa mi priložiť oznámenie MF k poučeniu na vyplnenie DP tak som to skopírovala.nájdete ho na stránke MF-Materiáky a dokumenty/Vzory tlačív/oznámenia MFOznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
k Poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnotyReferent: Ing. Rybánsky, tel.: 02/ 59 58 34 94
Číslo: 123/2004-73


Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že bod 34. Poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty publikovaného vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2004 ako súčasť Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 3031/2004-73, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, sa nahrádza týmto textom:

„34. Riadok 19 – výška odpočítateľnej dane podľa § 49 až 51 zákona. Výška odpočítateľnej dane sa určí úpravou dane uvedenej v riadkoch 15 až 18 podľa kategorizácie odpočítania dane, neodpočítania dane a pomerného odpočítania dane podľa § 49 a 50 zákona. Platiteľ dane uplatní odpočítanie dane podľa podmienok § 51 zákona v zdaňovacom období, v ktorom vznikne právo na odpočítanie dane, ak do dňa podania daňového priznania má k dispozícii doklad (faktúru alebo dovozný doklad).
Ak platiteľ dane do dňa podania daňového priznania má k dispozícii doklad (faktúru alebo dovozný doklad), ale nezahrnul ho do odpočítania dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom vzniklo právo na odpočítanie dane, môže uplatniť právo na odpočítanie dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom doklad (faktúru alebo dovozný doklad) obdržal. Platiteľ dane v tomto prípade nepodáva dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom vzniklo právo na odpočítanie dane.
Ak platiteľ dane do dňa podania daňového priznania nemá k dispozícii doklad (faktúru alebo dovozný doklad) viažuci sa k zdaniteľnému obchodu, pri ktorom vzniklo v zdaňovacom období právo na odpočítanie dane podľa § 49 ods. 1 zákona, uplatní odpočítanie dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom obdržal doklad (faktúru alebo dovozný doklad).“


Ing. Branislav Ďurajka v.r.
generálny riaditeľ
sekcia daňovej a colnej
Vytvorené: 10.06.2004© 2002 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Naposledy upravil Nika : 19.10.04 at 09:59
0 0
luebchenko luebchenko

luebchenko je offline (nepripojený) luebchenko

žena - čo viac povedať treba :) ...viac
Ermon a čím si argumentovala? Lebo keď si dáme dohromady výklad z MF a § 71 ods. 5) (Ak cena služby tovaru alebo služby vrátane dane nie je viac ako 50000,- Sk, za faktúru sa považuje aj doklad vyhotovený ERP...)vyzeralo by to, že by sme ozaj nemuseli podávať DDP! (Ja sa priznám, tiež som lenivá ich robiť a ani som to nerobila - len som ešte v tej lajdáckej firme nemala kontrolu). Alebo čím argumentovali daňováci? Keď je bločok z ERP faktúra, tak ich argumenty neobstoja - alebo neviem čítať?

Ľuba
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať