Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Autor Jozef Mihál   24.08.14
Vláda SR na svojom zasadaní 20.8.2014 schválila novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V ďalšom legislatívnom procese nasleduje Národná rada SR, ktorá novelu prerokuje na svojom septembrovom a októbrovom zasadaní.

Vo vládnom materiáli sa uvádza, že cieľom novely je konsolidácia verejných financií (rozumej zvyšovanie daní, štát má týmito zmenami získať 265 mil. eur) a posilnenie právnej istoty a daňovej spravodlivosti. Väčšina zmien sa týka právnických osôb a tých fyzických osôb - podnikateľov, ktorí si uplatňujú skutočné daňové výdavky.

Závislá činnosť a daňový bonus

Zavádza sa možnosť nového spôsobu zdanenia nepeňažných benefitov zamestnancov - zamestnávateľ bude môcť (ak chce) nepeňažné plnenie zdaniť navýšené o sumu odvodov zamestnanca na sociálne a zdravotné poistenie tak, aby daň a odvody boli zrazené a odvedené v rovnakej výške ako z peňažných príjmov (na ťarchu zamestnávateľa) - výsledkom bude to, že zamestnanec sám nebude zaťažený daňou a odvodmi z nepeňažného benefitu (jeho čistý peňažný príjem sa nezníži). Odvody zamestnanca a preddavok na daň z príjmov zamestnanca, ktoré pri tejto metóde zaplatí zamestnávateľ, budú súčasťou daňových výdavkov zamestnávateľa. Suma nepeňažného príjmu vrátane tohto navýšenia sa musí uvádzať na mzdovom liste zamestnanca, viď § 39 ods. 2 písm. f) bod 2.

Pozor, táto možnosť navýšenia nepeňažného príjmu sa nebude vzťahovať na nepeňažný príjem zamestnanca za poskytnutie motorového vozidla na služobné a súkromné účely podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona, na nepeňažné plnenie poskytnuté od bývalého zamestnávateľa poberateľovi predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, poberateľovi výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku alebo osobe, na ktorú prešlo právo na tieto plnenia podľa § 5 ods. 1 písm. k) zákona a na odmeny za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára podľa § 5 ods. 1 písm. j) zákona.

Daňový bonus sa doteraz každoročne upravoval k 1.7. a to na základe rastu sumy životného minima (ktorá sa každoročne upravuje takisto k 1.7.). Po novom sa daňový bonus bude upravovať k 1.1. a to na základe zmeny sumy životného minima v predchádzajúcom roku k 1.7. Pre rok 2015 to znamená, že suma daňového bonusu 21,41 eura na jedno dieťa mesačne sa počas celého roka 2015 nebude meniť a k zmene dôjde až k 1.1.2016 - a to na základe zmeny životného minima ku ktorej dôjde 1.7.2015.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

18
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 3 123 PoslednáPosledná