Zavrieť

Porady

Spoločný vodomer

Bývam v bytovke kde je 20 bytov a 1 spoločný vodomer. Spotreba sa rozratáva na počet osôb bývajúcich v byte. Domovnička sa bráni namontovaniu samostatných vodomerov na studenú vodu. Tvrdí, že všetci ich nechcú. Prosím vás je na to nejaký zákon aby sa tie vodomery dali namontovať? Tento spôsob je nespravodlivý. Ďakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa bodov

  pankratz je offline (nepripojený) pankratz

  pankratz
  Kto je to domovníčka ? Do toho má čo hovoriť spoločenstvo vlastníkov bytov, pri súkromných bytoch a správca domu. Zvolajte schôdzku a 2 tretiny keď rozhodnú, to je plarné, ani zástupca vlastníkov a nájomníkov, nemôže jednať proti ich vôli.
  sito Domovníčka si myslí, že je pani bohovou, ale nie je bohová. Bohovská?

  Súkromný byt? V bytovom dome?

  Jasne že nemôže, ale môže im na hlavu ... aj na dve tretiny, ... ak si nechajú ...

  buchač je offline (nepripojený) buchač

  Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac buchač
  http://www.porada.sk/t221294-ako-cas...-vodomeru.html


  P.S.:

  To aj elektrinu, plyn, teplo platíte podľa počtu osôb v domácnosti ???

  P.S.:
  Výraz domovníčka neplatí už vyše 20 rokov.
  Zástupkyňu vlastníkov by som ponoril do smútku raz dva...zvolal schôdzu a navrhol jej odvolanie...kúa, že by razom začala inú pesničku spievať...
  misoft Presne! Nejaká tá oná si nebude diktovať, ako to bude. Ak sa masa rozhodne - tá oná nech sa do kúta postaví a šúpe nohami o zem......
  sito Chlapí, kde to žijete? V dnešnej demokracii má už každý svoj kánon ... nie spoločný zákon ... aj kanón, aby bol zákon?

  sito je offline (nepripojený) sito

  sito
  Bývam v bytovke kde je 20 bytov a 1 spoločný vodomer.

  Nie! Nemáš pravdu, 1 spoločný vodomer nie je váš, je to majetok dodávateľa vody, vodárenskej spoločnosti, a to aj keď je namontovaný vo vašom dome.

  Spotreba sa rozratáva na počet osôb bývajúcich v byte.

  Samozrejme, že ktosí musí vlastníkovi vodomeru, vody uhradiť náklady za dodanú vodu do domu. Kto?

  Domovnička sa bráni namontovaniu samostatných vodomerov na studenú vodu.

  Domovníčka, nie! Štatutár, alebo správca. Domovníčka, nie, či?

  Tvrdí, že všetci ich nechcú.

  Isto nie tí, čo s vodou šafária, ale uhrádzajú rovnakým dielom na osobu, prihlásenú na konci roka k rozpočítaniu spoločných nákladov v dome. Veď v takom prípade nikto nevie kto koho nenahlásil k počtu osôb na základe ktorých sa rozpočítajú náklady za spotrebu vody v dome požadované od dodávateľa vody, že?

  Prosím vás je na to nejaký zákon aby sa tie vodomery dali namontovať?

  No isto, že je! 182/93. Dokonca ak sú spojené s dodávkou tepla, tak aj osobitný zákon o energetike 657/2004 ho prebije, ako v kartách, vyššia bere.

  Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe oprávnenej vykonávať opravu a údržbu za účelom vykonania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám alebo ak ide o opravu spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu prístupných z jeho bytu alebo montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte a nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt; ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru neumožní na požiadanie vstup do bytu, zodpovedá za škody vzniknuté takýmto konaním.

  Ale, ak dom nemá spoločné pomerové (VODOMERY) meracie zariadenia, ktoré je povinný každý vlastník bytu vo svojom byte UMOŽNIŤ namontovať na základe čoho je možné rozpočítať spoločné náklady domu na jednotlivé byty? len za základe dohody, že? Či nie? Či odstaviť dom od dodávky vody?

  Tento spôsob je nespravodlivý.

  Jasné, že podľa nahlásených a skutočne nenahlásených počtov osôb je to nespravodlivé.

  Ale, ak ty si zabezpečíš na svoje náklady vodomer vo svojom byte, je ti na ... nikto v dome nebude brať tvoju nameranú spotrebu vody v tvojom byte do úvahy. Ak spoluvlastníci rozhodnú, že vodomery nie sú v dome, bytoch povinný majetok vlastníka bytu, že vlastník bytu je ho povinný v byte mať, alebo že ho môže mať.

  Vodomer v byte nie je fakturačný! Nie len na základe merania v jednom byte sa dajú objektívne rozpočítať spoločné náklady za vodu, studenú, či teplú, ktorá je niekoľko násobne drahšia.

  Ďakujem

  Rado sa stalo. Rád ...

  ... škoda, že navrhovatelia poslednej novely zákona 182/93 a Parlament SR netuší ako sa ich rozhodnutie zneužíva aj gestorom Zákona 182/1993.

  Slovenská spravodlivosť.

  Že by sa nad Tatrou začalo blýskať na lepšie časy?

  sito Kde sú tí borci, prečo neradia, ale tvrdia, že vodomer v byte neslúži na spoločný účel, že je majetkom vlastníka bytu. Aj keď si ho dá Janka odborne namontovať, aj keď bude overený v súlade so zákonom, aj keď si ho uhradí zo svojich peňazí, aký bude mať s neho úžitok? Načo jej bude? Keby hneď bol spoločný, ak ich nemajú aj ostatní devätnásti spoluvlastníci domu, spoločného rozvodu, spoločnej vody, spoločných nákladov za vodu, náklady si rozpočítajú ako rozhodnú, teda podľa osôb.

  Povinní uhrádzať do FPÚaO Povinnosť umožniť ich v byte majú tiež. Aké sú v tom dome pomery? Majú SVB, či správcu. Majú vôbec FPÚaO?

  Keby bol pomer za vodomery opačný, teda Janka ho nechce umožniť namontovať, hravo by sa tá väčšina s ňou porátala, tým že by jej riadnu úhradu, podiel zo spoločných nákladov za vodu narátala.

  " Úhrady za plnenia sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome povinní mesačne vopred uhrádzať na účet domu v banke. !!! Pri rozúčtovaní úhrad za plnenia sa zohľadňuje miera využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi bytov alebo nebytových priestorov v dome. !!! Okrem služieb a prác, ktoré vlastník bytu a nebytového priestoru v dome uhrádza priamo dodávateľovi, sa za plnenie spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru považuje najmä osvetlenie spoločných častí domu, odvoz odpadov, čistenie žúmp, užívanie výťahov, upratovanie, dodávka tepla a teplej vody, !!! dodávka vody od vodárenských spoločností a odvádzanie odpadových vôd. !!!"

  Ako? Len podľa jedného vodomeru v jednom byte. či všetkých vo všetkých bytoch spolu, spoločne?

  !!! dodávka vody od vodárenských spoločností a odvádzanie odpadových vôd. !!!"

  !!! Pri rozúčtovaní úhrad za plnenia sa zohľadňuje miera využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi bytov alebo nebytových priestorov v dome. !!!

  Ak vodomery v bytoch neslúžia na spoločný účel, rozpočítanie spoločných nákladov za vodu nie sú v dome potrebné, že? Ale, len tie sú schopné vyjadriť mieru ich využívania vlastníkmi. Uhradiť musia 100 % a každý má podiel % podľa nameranej vody v byte a rovnakú aj úhradu v peniazoch.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.