Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Odpočítateľná položka - vrátenie preplatku z ročného zúčtovania

Značky   , , , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Odpočítateľná položka - vrátenie preplatku z ročného zúčtovania

Autor Jozef Mihál   15.02.15
Je zrejmé, že v mnohých prípadoch sa odpočítateľná položka uplatní až v ročnom zúčtovaní. Platí to v prvom rade pre zamestnancov v pracovnom pomere, ktorí si nebudú môcť uplatniť OP pri mesačných preddavkoch z dôvodu existencie druhého zamestnávateľa alebo preto, lebo sú súčasne aj SZČO. Ale aj pre zamestnancov, ktorí si OP nebudú uplatňovať pri mesačných preddavkoch z vlastnej vôle a z obavy pred nedoplatkami v ročnom zúčtovaní.

Ak si počas roka zamestnanec neuplatňoval OP, respektíve si ju uplatnil len v niektorých mesiacoch, môže mu v ročnom zúčtovaní vyjsť preplatok. Zdravotná poisťovňa postupuje podľa § 19 zákona o zdravotnom poistení a podľa § 43 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov. Pri vrátení preplatku zamestnancovi je postup nasledovný.

1. Zamestnanec je v čase ročného zúčtovania stále zamestnancom zamestnávateľa.

V takomto prípade zašle zdravotná poisťovňa preplatok zamestnanca i zamestnávateľa tomuto zamestnávateľovi. Zamestnávateľ je povinný do 60 dní preplatok vyplatiť zamestnancovi. Preplatok zahrnie do zdaniteľných príjmov zamestnanca, nezahrnie ho do vymeriavacích základov na sociálne a zdravotné poistenie.

Preplatok zamestnávateľa je súčasťou daňových príjmov zamestnávateľa v bežnom roku.

Príklad

Výsledkom ročného zúčtovania za rok 2015 bude preplatok zamestnanca 100 eur a preplatok zamestnávateľa 250 eur. Zamestnanec je stále zamestnancom u tohto zamestnávateľa. Zdravotná poisťovňa zašle zamestnávateľovi sumu 350 eur (100 + 250).

Zamestnávateľ vyplatí preplatok 100 eur zamestnancovi vo výplate za mesiac september 2016. V tomto mesiaci dosiahne zamestnanec z pracovného pomeru príjem (hrubú mzdu) 500 eur.

Zdaniteľný príjem = 500 + 100 (vyplatený preplatok z RZZP) = 600 eur
Vymeriavací základ na sociálne a zdravotné poistenie = 500 eur

Zamestnávateľ si svoj preplatok 250 eur zahrnie do daňových príjmov za rok 2016 a na základe daňového priznania (ak bude v zisku) z tohto príjmu zaplatí daň 22% ako právnická osoba.

2. Zamestnanec v čase ročného zúčtovania už nie je zamestnancom zamestnávateľa.

V takomto prípade zašle zdravotná poisťovňa preplatok zamestnanca priamo zamestnancovi a zamestnávateľovi zašle len preplatok samotného zamestnávateľa.

Zamestnancovi zašle zdravotná poisťovňa preplatok znížený o zrážkovú daň (19%) podľa § 43 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov. Z pohľadu zamestnanca tak pôjde o príjem, ktorú bude daňovo vysporiadaný a zamestnanec ho nebude uvádzať v daňovom priznaní, respektíve ho uvádzať pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň.

Preplatok zamestnávateľa je súčasťou daňových príjmov zamestnávateľa v bežnom roku.

Príklad

Výsledkom ročného zúčtovania za rok 2015 bude preplatok zamestnanca 100 eur a preplatok zamestnávateľa 250 eur. Zamestnanec už nie je zamestnancom uvedeného zamestnávateľa.

Zdravotná poisťovňa zašle zamestnancovi sumu 81 eur. Z preplatku 100 eur mu totiž strhne zrážkovú daň 19%, čo bude 19 eur.

Zamestnávateľovi zašle zdravotná poisťovňa sumu 250 eur (preplatok zamestnávateľa).

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

12
ľudí to zaujíma
mňa tiež