Zavrieť

Porady

Prenos daňovej povinnosti nad 5,000€ bez DPH a následný dobropis na túto FA v menšej sume

Na základe

Dodanie*tovaru*-*$*69*odsek*12*pismeno*g)*zákona*č.*222/2004*Z.z.*o*dani*z*pridanej*hodnoty*v*z.n.p.
Prenesenie*daňovej*povinnosti*-*$*74*odsek*1*písmeno*k)*zákona*6.*222/2004*Z.z.*o*dani*z*pridanej*hodnoty*v*z.n.p.

sme fakturovali FA bez DPH, teraz som vystavila k nej dobropis na sumu 300€, tento dobropis bude bez DPH, keďže sa odvolávam na tu faktúru, alebo s DPH?
Usporiadat
KloferHladny KloferHladny

KloferHladny je offline (nepripojený) KloferHladny

bez DPH
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať