Zavrieť

Porady

Je platné splnomocnenie podpisu fyzickej osoby, ktorá nie je zamestnancom firmy?

Ak spoločnosť v zastúpení konateľa dá splnomocnenie fyzickej osobe, ktorá nie je zamestnancom firmy, napr. na podpisovanie upozornení pre zamestnanca (ktoré môžu byť využité v budúcnosti aj pri súde) alebo podpisovanie pracovných zmlúv, sú tieto dokumenty vôbec platné?

V prípade ak nie, je možné takéto splnomocnenie udeliť akémukoľvek zamestnancovi vo firme? Je postačujúce to mať uvedené v interných prepisoch vo firme alebo to musí byť notársky overené?

Ďakujem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Vychádzajúc z § 24 občianskeho zákonníka (platí aj pre obchodné vzťahy), môže zástupca firmy udeliť splnomocnenie svojmu zástupcovi (substitútovi) ak má takéto oprávnenie dané (v spoločenskej zmluve, stanovách, vo vnútonom predpise ...).
  Právna a konzultačná spoločnosť ...viac pravnydom_sro
  Alebo skôr:

  Podľa Obchodného zákonníka, krátené:

  Právnická osoba koná štatutárnym orgánom alebo za ňu koná zástupca. (nedá sa obmedziť)

  Prokúrou splnomocňuje podnikateľ prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, (vyplýva zo zápisu v obchodnom registri)

  Kto bol pri prevádzkovaní podniku poverený určitou činnosťou, je splnomocnený na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza. (interné poverenie, napríklad predajca v autosalóne predáva autá zákazníkom)

  Podnikateľa zaväzuje aj konanie inej osoby v jeho prevádzkárni, ak nemohla tretia osoba vedieť, že konajúca osoba na to nie je oprávnená. (konanie osoby, nachádzajúcej sa v prevádzke, voči tretej osobe, aj bez poverenia).

  Ohľadom plnomocenstva - treba rozlišovať poverenie samotné (napr. vyplývajúce z interných predpisov, definujúce samotné oprávnenie konať smerom dovnútra) a plnomocenstvo, ktorým sa preukazuje poverená osoba smerom von (preukazovanie oprávnenia konať v mene firmy). Čo sa týka formy - všeobecne platí, že písomnú formu plnomocenstva vyžadujú úkony, ktoré pre platnosť vyžadujú písomnú formu, notárske overenie úkony, ktoré pre svoju platnosť vyžadujú notárske overenie podpisu.

  Vo všeobecnosti platí, že plnomocenstvo by VŽDY malo byť udelené písomne, aby do budúcna nevznikla polemika o jeho obsahu a rozsahu oprávnenia splnmocnenej osoby konať v mene splnomocniteľa.
  56Mirka Ďakujem. V tomto prípade by sa určite dalo vyhotoviť splnomocnenie a bolo by notársky overené, len pri laickom rozume mi to nesedí, ak niekto nie je zamestnancom firmy, ale pracuje pre inú spoločnosť, len dohliada aj na zamestnancov firmy, ktorá ho chce splnomocniť, môže konať v jej mene (má splnomocnenie od konateľa spoločnosti) na úkony, ktoré som uviedla vyššie? V prípade, ak sa nedá obmedziť zástupca, ktorý bude konať v mene firmy, tak by potom aj takého splnomocnenie platilo a dané dokumenty by boli platné.

  Je platné splnomocnenie podpisu fyzickej osoby, ktorá nie je zamestnancom firmy?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.