Zavrieť

Porady

Zrážka zo mzdy na základe pracovnej zmluvy

Dobrý deň,

môže zamestnávateľ vykonánať zrážku zo mzdy na základe pracovnej zmluvy? Nemáme podpísanú officiálnu dohodu o zrážkach zo mzdy. Len priamo v pracovnej zmluve sú uvedené body, ktoré možno zraziť, napr. nenastúpenie na zmenu alebo chybne vykonaná práca. Môže byť zrážka vyššia ako je mzda, ktorú má zamestnávateľ vyplatiť?
Naposledy upravil Haficek : 30.09.15 at 18:25
16 komentárov     zbaliť
Mila123 zamestnanec nezarobí v danom mesiaci nič? dokonca dĺži zamestnávateľovi i napriek tomu, že pracoval?????
Haficek Je tam úkolová mzda a aj to, čo urobil, tak pos.al.
Mila123 pozrela si sa do ZP? pretože nie je možné takýmto spôsobom vyplácať zamestnanca,,,,,,,,
to ozaj máte takých zamestnancov?
Haficek Pokiaľ viem, tak mzda môže byť aj ukolová.
Mila123 to áno, ale minimálna mzda predsa platí aj pri takejto mzde.....
Haficek To isto má, ak splní úkol v časovom horizonte, v akom má (ak ho splní, tak to vychádza 4 EUR/h). Okrem iného, mzda mu bude normálne priznaná vo výške, v akej to odrobil. Strhnú sa z toho zákonné zrážky (SP, ZP, DU) a potom nastúpi zrážka na základe pracovnej zmluvy z toho, čo ostane.
avalik a tie pokuty ste ako kalkulovali? podla ktoreho § zakonnika prace? napr. nenastupenie na zmenu?
Haficek Uplatní sa pri neospravedlnenej absencii. Teda pri absencii inej ako je v § 141 ZP
avalik a v akej vyske?
Haficek Suma nie je podstatná ale za každý úkol tam má postih, čo neurobí načas. Nakoľko niekto to za neho musí urobiť. Okrem iného treba kontrolovať úlohy a opravovať chyby. A má ich tam neúrekom. 30-50 % má chyby. Preto vlastne sme sa rozhnodli pre takéto radikálne riešenie. Jeho pracovný čas by mal byť 8 hodín ale keď prepočítam úlohy, pozriem logy, tak na tom nepracuje ani polovicu času, čo by mal. Nehovoriac, že jeho prvé dni urobil tak 10% z normy.
karol.za môžeš doplniť aspoň oblasť v akej pracujete,lebo podľa tvojích nápovied to vypadá že sa nejedná o manuálnu prácu
Haficek Webové služby.
avalik ide o domacku pracu alebo telepracu?
Haficek Práca z domu.
karol.za prepáč hafiček ale podľa mňa su vaše pracovné zmluvy postavené tak,že demotivujú zamestnancov
veď v podnikaní webových služieb,by mali byť zamestnanci,nakoľko sú to odborníci v danej oblasti,motivovaný za skoršie splnenie úkolu a podobne
podľ mňa túto práu nieje možne úkolovať,ale treba termíny postaviť tak aby boli splniteľne pri plnom využití pracovnej doby a mať aj na zreteli čo všetko táto práca obnáša.však v pracovnej zmluve máte nejakú skúšobnú dobu počas kterej by si ako zamestnávateľ mohol zistiť či daný zamestnanec na túto prácu má,ak nie tak mu povedať je mi to ľúto,ale nehodíte sa na túto prácu u nás takže dovi
Haficek To či je ešte v skúšobnej dobe musím pozrieť. Ale primárne to nerieši momentálny problém, ktorý riešim. Namiesto 1 človeka na to, je na to treba 3. Plány neplní, aj to, čo urobí je s chybami. Takže preto som sa pýtal, či je teda možné vykonať zrážku zo mzdy na základe pracovnej zmluvy. Myslím si, že by s tým nemal byť problém, nakoľko sa jedná o zmluvnú dohodu. Zákon nezakazuje dať sankciu do zmluvy, takže je to podľa mňa povolené. A nejedná sa o sankciu ako takú ale len zmluvné dojednanie náhrady škody, ak zamestnanec nesplní úlohu, na ktorú bol najatý.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Anik je offline (nepripojený) Anik

  Anik
  Osobne si myslím, že práve na toto slúži 3 mesačná skúšobná doba, v prípade, že už je po nej -tak za 3 mesiace si to nezistil ? potom §68 Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
  ale z Tvojej reakcie a všetkého Tebou popísaného mi vyplýva, že patríš medzi zamestnávateľov, ktorí vyberajú vstupné zato že u nich môže niekto pracovať.

  avalik je offline (nepripojený) avalik

  avalik
  Haficek (Dnes 19:00) Je tam úkolová mzda a aj to, čo urobil, tak pos.al.
  Haficek (Dnes 20:53) Práca z domu.


  § 52
  Domácka práca a telepráca

  (1) Pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste (ďalej len „domácka práca") alebo vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných technológií (ďalej len „telepráca") v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje, sa spravuje týmto zákonom s týmito odchýlkami:

  a) nevzťahujú sa na neho ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku, nepretržitom odpočinku v týždni a o prestojoch,

  b) pri dôležitých osobných prekážkach v práci mu nepatrí od zamestnávateľa náhrada mzdy s výnimkou úmrtia rodinného príslušníka,

  c) nepatrí mu mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak.


  - na ktorý deň mu chceš dať absenciu, keď mu nemôžeš rozvrhnúť pracovný čas?

  Takže pokuta za "nenastúpenie na zmenu" čo ste dali do PZ, podľa mňa, neobstojí pred IP a ani ako škodu to nemôžeš uplatniť, pretože nemáš ako vyčísliť náklady na zmenu. Iné by bolo, ak by pracoval za pásom a výroba by musela stáť, kým by sa nedostavil iný pracovník - tu škodu vieš vyčísliť - ale aj tak ju nemôžeš dopredu paušalizovať ako pokutu.


  A chybne vykonanú prácu môžete riešiť podľa:

  § 179

  (1) Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a 185.

  (2) Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom.

  k tomu pozri aj § 186 ...
  13 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  Haficek Na to som myslel, ale zmluva je postavená tak, ako keby chodil do sídla Takže zmluvne nejde o prácu z domu.
  avalik no takú prácu chcem aj ja ... a vyrobím si k tomu logovací program ... aby som nemala absenciu .... ale zase na druhej strane, ono 8 hodín ďubať do klávesnice alebo hýbať myšou v kuse tiež nie je možné ... možno zamestnanec úpenlivo rozmýšľa nad problémom ... keby ste mu zabezpečili stoličku, stôl a PC vo firme, tak by ste mali aspoň prehľad čo robí ... takto musíte akceptovať jeho tvrdenie, že pracoval .... no a že to dod..bal? Vyčísliť škodu, písomne upozorniť na plnenie povinností a keď je fakt neschopný, tak sa s ním dohodnúť na okamžitom skončení PP - pokiaľ nie je v skúšobnej dobe (ak je tak dovi-dopo )
  Haficek Tak dik, počkám ešte pár dní, či z neho niečo bude, potom vyčíslim škodu, mzdu mu teda normálne vyplatím a upovedomím o škode Alianz, v ktorej má poistku zodpovednosti za škodu zamestnanca. Ak z neho nič nebude, ukončím pracovný pomer. Príp. sa dohodnem s ním na inom spôsobe plnenia, napr. zmenka, aby som videl náhradu škody.
  veronikasad Plnenie úkolových noriem by ste mali riešiť formou pohyblivej zložky mzdy, nie zrážkou z čistej mzdy Pričom musí byť dodržaná minimálna mzda v danom stupni náročnosti ...
  avalik Plnenie z poisťovne si uplatňuje poistený - zamestnanec. Ty nevstupuješ do jeho poistného vzťahu. Ty rieš škodu podľa ZP.
  Haficek Veronikasad, ak niekto má niečo urobiť za 8 hodín a urobí tak 10-30 % z tej normy, tak sa na mna nehnevaj, okrem kopanca do hlavy si taký zamestnanec nezaslúži ani základnú mzdu. Ak by som mal takých dementov zamestnávať, tak sa náklady predražia 3-10 násobne (ak by každý namiesto práce chodil do fitka, mekáču, šiel si vypiť s kamarátom z výšky a iné činnosti, ktoré nemá v pracovnej zmluve, ako ten jedinec, o ktorom sa bavíme).

  Avalik, tak nech si to rieši sám Je to jeho vec. Aj keď bude podpísaná zmenka, asi ťažko on dokáže, že to bolo na základe pracovnej zmluvy, keďže sa tam dôvod nepíše.
  veronikasad Ak ide o pracovno-právny vzťah, nemáš pravdu. Aj pre takýchto - ako si ich nazval "dementov" platí skúšobná doba, počas ktorej môžeš pracovný pomer kedykolvek ukončiť. A naozaj by bolo vhodné pre nich zabezpečiť "stoličku" vo firme, aby ste ich mohli kontrolovať, keď chceš aby dodržiavali pracovný čas.
  veronikasad ak by takýto spor riešil Inšpektorát práce, alebo by sa dostal na súd, ťahal by si ako zamestnávatel za kratší koniec ...
  Haficek Ako som povedal, mzda mu bude vyplatená normálne. Všetko ostatné sa bude riešiť v zmysle občianskeho zákonníka. Pozrel som sa do jeho zložky a máme bianko zmenku, pre prípad náhrady škody. Kľudne ju použijeme. S tým inšpektorát práce už nič nebude mať.
  veronikasad Držím palce, aby si našiel zamestnancov, ktorí ti takúto pracovnú zmluvu podpíšu. Aj keď v dnešnej dobe vysokej nezamestnanosti je skutočným problémom nájsť kvalitného zamestnanca ...
  veronikasad bianko zmenka ako náhrada škody za nekvalitnú prácu, to by možno prešlo, ale za nedodržanie výkonových noriem určite nie ...
  kukučka Takého "zlého" pracovníka držíš dlhšie ako v skúšobnej dobe?
  Haficek ešte je v skúšobnej dobe.
    zbaliť

  karol.za je offline (nepripojený) karol.za

  karol.za
  mne podľa zadania prečítania otázky vychádza že otázku zadal zamestnanec citujem: Môže byť zrážka vyššia ako je mzda, ktorú mi má zamestnávateľ vyplatiť?
  ale v komentároch už je vidno že zadávateľ je vlastne zamestnávateľ a teraz hľadá radu ako z toho von nakoľko: citujem -Nemáme podpísanú officiálnu dohodu o zrážkach zo mzdy. Len priamo v pracovnej zmluve sú uvedené body, ktoré možno zraziť, napr. nenastúpenie na zmenu alebo chybne vykonaná práca,

  nejaká divná pracovná zmluva


  a v ďalších komentároch to len potvrdzuje a hľadá riešenie aby svoj ,,prešlap,, viď jeho komentáre,preniesol na zamestnaca a bolo to v súlade so všeobecne záväznými predpismi

  takže priatelia radťe podľa etiky porady

  karol

  Zrážka zo mzdy na základe pracovnej zmluvy

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.