Zavrieť

Porady

Zápis na katastri

Na katastri som mala zapísané pozemky na meno priezvisko a mesto.
Dole pod meno dedičstvo D 153/45-46
Po čase sa tam objavila aj ulica a dátum narodenia, ktoré ale nesúhlasia so mnou, je to len menovkyňa. Kataster mi teraz chybu chce opraviť, ale dotyčná osoba sa bráni, že to patrí jej, hoci ja mám v rukách dedičské konanie.
Na základe čoho kataster zapísal nesprávne údaje, keď mi ich nechce poskytnúť.
Jedná sa o 7 list. vlastníctva.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  branislavp je offline (nepripojený) branislavp

  branislavp
  waalliinnaa, neodkladne vyhľadaj na katastri prednostu katastral. úradu, neviem ako sa teraz volá šéf tohto úradu, oznám mu ten problém. Žiadaj okamžite urobiť opravy v zmysle právnych dôkazových listín, len aby ten majetok sa neprepísal na iných vlastníkov, pokiaľ sa dočkáš opravy, toto hrozí.
  Predlož na katastrálny úrad písomnou formou svoje požiadavky, ako prílohu daj listinné dôkazy, s konkrétnymi číselnými znakmi listín, na základe ktorých požaduješ opravy.
  4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  vvaalliinnaa Už som tam bola a doložila som všetky doklady a uznali mi, že mám pravdu, ale nemôžu mi to teraz opraviť, nakoľko robia pozemkové úpravy tzv. sceľovanie pozemkov. Takže mi sľúbili, že to opravia v januári. Ale menovkyňa to nechce priznať. Jedná sa mi o to, či kataster mi je povinný ukázať zápis, na základe čoho tam dopísal nesprávnu adresu a dátum narodenia, keď pod menom tam bola D 153-45-46 roku a ona sa narodila v r.1951.
  branislavp To predsa nestačí, že uznali chybu.Keď urobili chybu, to Teba nemusí zaujímať, Ale iba ústne dojednanie opravy , to nestačí, žiadaj, aby Ti to písomne potvrdili. Pretože nemáš zaručené, že sa tak aj stane. Do januára, ak to nemajú ošetrené, menovkyňa by mohla urobiť prevod nehnuteľností a všetko by bolo v háji. Menovkyňa totiž vlastní neoprávnene Tvoje nehnuteľnosti, čo aj priznali, môže konať do januára ako len chce. Potom by sa mohli vyhovoriť, že sa to dá iba súdnou cestou. Aby sa nestalo, že o všetko prídeš. Ako chcú scelovať pozemky, keď nemajú v poriadku zápisy jednotlivých nehnuteľností.
  Naštuduj si katastrálny zákon č. 162/1995 a jeho ďalšie znenia, podľa toho zákona sú povinní Ti dať nahliadnuť do spisov. Sú tiež povinní v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 podávať informácie, či už písomnou formou, poštou, e-mailom, telefonicky, ale aj ústne. Preto, to čo potrebuješ vedieť, im vo forme otázok napíš tie veci, ktoré chceš mať potvrdené na papieri. Korešponduj s nimi doporučenou poštou, aby si mala doklad o podaní zásielky. Nedaj sa iba tak ľahko zahnať do kúta.
  Práve preto, keď to menovkyňa nechce uznať, upozorni kataster na toto, ale písomne a daj to na vedomie aj na Úrad geodézie, kartografie a katastra v Bratislave, aby aj ten ich najvyšší nadriadený úrad vedel, že urobili chybu a odstránia ju až v januári. Nesúhlasila by som s tým odkladom opravy chyby až v januári. Môj názor na vec.
  Oliwa Do januára sa toho môže veľa zmeniť... ľudia sa menia na svojich stoličkách, majitelia nehnuteľností umierajú, úradníci zabúdajú... Prečo by si mala celé mesiace nečinne čakať na opravu chyby nejakého štátneho zamestnanca, ktorému prispievaš na plat zo svojich daní? A spoliehať sa na niečí ústny prísľub, že si na to v januári spomenie a opraví to? Co je psáno, to je dáno...
  Si predstav /hypoteticky/, že by súčasná /katastrálna/ majiteľka Tvojich pozemkov nebodaj zomrela, bude nasledovať dedičské konanie, na ktorom sa prededia jej /teda aj Tvoje/ pozemky... atď. atď...
  Erzebeth Žiadaj opravu okamžite. Ako bude prebiehať sceľovanie pozemkov v tvojom prípade, ak na LV má tvoj pozemok zapísaný niekto iný. Nemôžu robiť úpravy s nesprávnymi údajmi na LV.
    zbaliť

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Podaj písomne žiadosť o opravu zápisu v katastri a žiadaj aj vyznačiť poznámku, že právo zapísaného vlastníka je spochybnené.
  Dokonca už zákon č. 255/2001 Z.z. rozšíril dôvody vyznačenia plomby na liste vlastníctva, v pozemkovej knihe alebo železničnej knihe o ďalší dôvod, a to začatie katastrálneho konania o oprave chyby v katastrálnom operáte.
  Pre katastrálny operát platí zásada formálnej publicity (zásada verejnosti), ktorá znamená, že podľa § 68 ods. 1 katastrálneho zákona katastrálny operát je verejný, každý má právo doň nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo náčrty.7 Do tohto ustanovenia bola doplnená možnosť nahliadnuť do katastrálneho operátu. Zásada verejnosti neplatí pre zbierku listín, nakoľko tá obsahuje písomné vyhotovenia zmlúv, dohôd, ktoré spravidla obsahujú údaje súkromného charakteru alebo údaje, ktoré tvoria predmet obchodného tajomstva (napríklad za akú cenu bola nehnuteľnosť predaná). Preto do zbierky listín majú právo nahliadať iba zákonom ustanovené subjekty.

  dmc je offline (nepripojený) dmc

  dmc
  zober si vsetky podklady - dedicske konanie a osobne navstiv veduceho/veducu nakatastralnom odbore. Ja som takto opravoval chybu 2 x v priebehu mesiaca.
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  vvaalliinnaa chybu mi sľúbili opraviť až v novom roku a to január-február 2016, všetke doklady, kópie som im doložila, nechcú mi ukázať, na základe čoho to tam dopísali a tak vzniká problém medzi mnou a zapísanou osobou, ktorá tvrdí, že o ničom nevie a nech jej to dokážem. Veď kataster ako môže zapísať bez dokladu len tak ???
  Môže mi kataster chybu opraviť aj bez jej súhlasu ?
  vvaalliinnaa po jej menom je :
  Pozemok podlieha pozemkovým úpravam podľa Rozhodnutia č. 2012/00602 (E 1898/2)
  Poznamenáva sa pozastavenie zápisov v obvode projektu pozemkových úprav podľa § 14
  ods. 2 zákona SNR č. 330/1991 Zb o pozemkových úpravách k dátumu 1.7.2015. Verejné
  listiny a iné listiny, ktoré nadobudnú právoplatnosť po tomto termíne pozastavenia
  zápisov do katastra orgán katastra ako nezapísateľné vráti tomu, kto ich vyhotovil podľa
  § 42 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. (E 1898/2)
  D 153/45-6 - 1021/91
  Z 2033/2008

  Menovaná sa ale narodila sa ale r. 1951
  branislavp Ak máš listiny dokazujúce Tvoje vlastníctvo musia Ťa informovať, na základe čoho urobili chybu a musia ju aj na katastri odstrániť a to neodkladne, aby terajší vlastník nemohol nehnuteľnosť predať. Utekaj za šéfom katastra a povedz mu Tvoj problém. Tá dotyčná, čo má zapísané nehnuteľnosti omylom na seba, o tom nerozhoduje, na to je kataster, aby opravil chyby podľa platných listín.
    zbaliť

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  Nedávno som kontroloval listy vlastníctva mojej mamy. Vlastní nejaké podiely na poliach, ktoré spravuje družsrtvo. Pôvodne družstvo pozapisovalo tých majiteľov neviem na základe akých dokladov, ale mala skomolené priezvisko za vydata, rodné bolo správne a krstné meno bolo uvedené úplne iné. Adresu nemala uvedenú, iba mesto. Jediné, čo sedelo, bol dátum narodenia. Tak som ju vyslal na katastrálny úrad (bolo to v DS), tam ukázala OP a na základe toho jej to opravili.

  Neviem prečo robí kataster u teba také drahoty, ale treba to dať čo najskôr do poriadku. Choď aj osobne na kataster a žiadaj, nech ti doložia, na základe čoho zapísali tú inú osobu. NEch z archívu vytiahnu listinu, na základe ktorej ju zapísali.
  vvaalliinnaa už som tam bola a nechcú mi to ukázať, že to sa stala chyba pri zápise z ručných LV do počítača. No nie som až taká naivná, aby som tomu uverila, lebo pod týmto menom je viac LV, ktoré sa nás netýkajú a tie nie sú prepísané. Prepísané sú len naše LV.

  clen je offline (nepripojený) clen

  právnik-reality clen
  to je klasicky prípad pre podanie návrhu na opravu chyby, V rozhodnutí o oprave by mal kataster popísať čo a prečo sa udialo. vzor návrhu:http://opozemkoch.sk/vzory/index.php?ic=30

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.