Zavrieť

Porady

Moze vlastnik bytu splnomocnit nevlastnika?

Je legalne, ak jeden nevlastnik/vlastnik bytu zozbiera splnonocnenie na schodzu vlastnikov od starych a chorych susedov a tymto sposobom rozsiril svoju moc? Musi byt na splnomocneni pokyn, ako ma hlasovat? Ako zabranit, aby mensina susedov presadila tymto sposobom to, co je pre vacsinu neprijatelne? Tito stari a chori majitella sa pri pisomnom hlasovani zdrzuju hlasovania. Schodzu nemozeme vykonat pisomne.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Llívia je offline (nepripojený) Llívia

  Llívia
  Zákon o vlastníctve bytov
  § 14
  (6) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže v listinnej podobe, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o splnomocnenie na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome. Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia preukazuje na začiatku schôdze vlastníkov rade alebo zástupcovi vlastníkov alebo na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome. Kandidáti na volené funkcie v spoločenstve a na funkciu zástupcu vlastníkov nemôžu byť splnomocnení iným vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak ide o hlasovanie o ich voľbe. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže splnomocniť na zastupovanie správcu.

  (8) Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 30 kalendárnych dní od oznámenia o výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť, má právo obrátiť sa na súd najneskôr do troch mesiacov od hlasovania, inak jeho právo zaniká. Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome sa môže zároveň na príslušnom súde domáhať dočasného pozastavenia účinnosti rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa osobitného predpisu.15a) Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa uznášaniaschopná väčšina podľa odsekov 3 a 4 nedosiahne, rozhoduje na návrh ktoréhokoľvek vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome súd. Platné rozhodnutia sú záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zmluvy a ich zmeny schválené vlastníkmi sú záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak ich za vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podpísala nimi splnomocnená osoba.

  misoft je offline (nepripojený) misoft

  misoft
  Vlastník bytu môže splnomocniť podnájomníka/nevlastníka bytu, aby ho zastupoval, ale musí to presne definovať. Vlastníci iných bytov môžu splnomocniť i toho nevlastníka, aby ich zastupoval, ale tiež musia to presne definovať.
  V rovine etickej: pokiaľ by mal nevlastník splnomocnenie od vlastníka a nevlastník by si vo svojej réžii zháňal splnomocnienia od iných vlastníkov (iných bytov), mohlo by dôjsť k tomu, že nevlastník (ak by splnomocnenia neboli presne vymedzené) hlasoval v rozpore s vôľou iných vo svoj prospech (a často v neprospech iných a aj vlastníka bytu, kde býva).
  Takže ak tie splnomocnenia nebudú správne definované (môj názor) - takéto splnomocnenia by mali byť neplatné a jeho hlas/y by nemali byť platné.

  sito je offline (nepripojený) sito

  sito
  No, neviem či je to legálne, ale isto to nie je etické! Zákon citovala Lívia. Čo z neho vyplýva? Ods. 1) Vlastník má právo a povinnosť sa starať o svoj podiel na spoločných veciach domu a spolurozhodovať svojím hlasom na schôdzi vlastníkov bytov.

  Musí, ak vlastník nesplnomocnil osobu v celom rozsahu jeho práv a povinnosti k spoločným veciam týkajúcich sa správy domu. Ale, ak ich presvedčil, že sa budú mať ako v bavlnke, poviazaní, a ešte im oči prelepí. A on ako prasa v žite sa bude mať, to žito musí ktosi zaplatiť, že?!

  Aká menšina, keď o všetkom rozhodujú 2/3 vlastníkov na schôdzi zo zákona. Prípadne, že sa nezúčastnia 2/3, je možné, že o istých veciach rozhodne prítomná menšina.

  A aký majú dôvod? Vysvetlí im niekto o čo vlastne ide? Že aj o ich spolumajetok, spoločný?

  Zvolať, áno! Vykonať, nie!
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  mimaMM Odpoviem. Na schodzi chcela mala skupina vlastnikov prehlasovat, aby sme vlozili mimoriadny vklad do FO konstantu na bytovu jednotku, nie podla m2. Jedna sa o dve rodiny, z ktorych jedna ma dva byta a ako predseda druzstva moze rozhodovat o bytoch druzstva. Druha rodina ma tiez dva byty. Spolu takto tieto dve rodiny maju 10 hlasov aj s tymi, splnomocneniami. Tiez chcu presadit, aby sme robili upravy v dome, ktore suvisia len z ich bytmi. O financiach rozhoduje nadpolovicna vacsina. Na schodzi nikdy nie je pritomna 2/3, preto cakame z hlasovanim hodinu.
  sito Odpoviem. Na schodzi chcela mala skupina vlastnikov prehlasovat, aby sme vlozili mimoriadny vklad do FO konstantu na bytovu jednotku, nie podla m2.

  --- Zo zákona je to možné, ale nie na byt, na jeho m2, áno! Troška neetické, ale aj tak je niekoho možné z domu vyžrať. Žiaľ, Slovensko a jeho domokracia, či demokracia? --

  Jedna sa o dve rodiny, z ktorych jedna ma dva byta a ako predseda druzstva moze rozhodovat o bytoch druzstva.

  --- Je to menšia bytovka patriaca kedysi JRD, môžno inému družstvu. Nie všetci majú byty v osobnom vlastníctve, teda bývalí vlastník domu za nich rozhoduje, družstvo, ním poverená osoba, seba sam poveril predseda, že? ---

  Druha rodina ma tiez dva byty. Spolu takto tieto dve rodiny maju 10 hlasov aj s tymi, splnomocneniami.

  --- Žiaľ, aj takto je možné zneužiť ľudí, teda zákon. Zákon nenahradí ľudí, tí sú zákon, zákon života. ---

  Tiez chcu presadit, aby sme robili upravy v dome, ktore suvisia len z ich bytmi.

  Zacitujem zo zákona.

  " Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú aj opravy balkónov a lodžií."

  --- Teda len spoločné veci domu môžu navrhnúť. Ktoré by to mohli byť? Balkóny, len, či celý dom, jeho súčasťou vzhľadu sú, zo zákona. Iné veci nie! " ---

  O financiach rozhoduje nadpolovicna vacsina. Na schodzi nikdy nie je pritomna 2/3, preto cakame z hlasovanim hodinu.

  Tiež citácia.

  "Schôdza vlastníkov je uznášaniaschopná, ak sú prítomní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň dve tretiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Na prijatie rozhodnutia na schôdzi vlastníkov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak. Ak schôdza vlastníkov nie je ani hodinu po oznámenom začatí schôdze vlastníkov uznášaniaschopná, je na prijatie rozhodnutia potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome; to neplatí, ak sa hlasuje podľa odsekov § 10 ods. 1"

  --- Účasť nemusí byť 2/3, ale účastníci musia mať 2/3 hlasov v dome, splnomocnením. Ak majú, netreba čakať hodinu. Ak nie, tiež netreba čakať hodinu, ba vlastne áno. Vždy sa v priebehu schôdze môžu za tu hodinu nazbierať, zísť 2/3 vlastníkov a rozhodnúť v súlade so zákonom. Ale, ak nie, nie je možné po hodine rozhodovať o zvýšení preddavkov do FPÚaO. Akákoľvek zmena v takomto prípade je v rozpore so zákonom. Každý prehlasovaný vlastník môže požiadať vyššie orgány, aby o veci rozhodli, kapustné.

  No, asi to nie je pre vás moc vo váš prospech, ak tí splnomocnenci nezmenia svoj názor, zrušia splnomocnenie.

  Ste šesť, osem bytovka, či dvanásť? ---
  mimaMM Mame 29 bytov a nebytovych prietorov. Nejedna sa o JRD ale o bytove druzstvo, ktore ma tri byty. Tie vlastne zaujmy je zateplenie pivnice (maju prizemny byt), vymena stupacky ktora ide cez ich byt. Stupaciek mame asi 10, Vypratavanie pivnice, ktoru pravidelne zahadzaju oni.....Ak po hodine nie je na prezentacke 2/3, nemozeme rozhodocvat o financiach nadpolovicnou vascinou vsetkych vlastnikov? (V nasom pripade 15)
    zbaliť

  Moze vlastnik bytu splnomocnit nevlastnika?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.