Zavrieť

Porady

Kedy môže prenajímateľ vstúpiť do prenajatej garáže bez povolenia?

Mám v prenájme garáž. Zmluva je spísaná podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka a neupravené otázky sa riadia §3 zák.116/1990 zb. a č. 40/1964 Zb. OZ. Do mojej prenajatej garáže v garážovom dome vstúpil bez ohlásenia majiteľ, aby natrel podlahu UNIAKRYLom a pritom mi jeho robotníci poškodili regál a odložené veci v garáži. Nemal potrebu mi to ani oznámiť, že niečo tam ide robiť a že mi moje vlastné veci poškodili. Keď som študoval tie zákony nikde som nenarazil na zmienku, že by ma mal oboznámiť s tým, že chce vojsť do môjho priestoru. Vie mi niekto potvrdiť to, že ak chce prenajímateľ vstúpiť do prenajatého priestoru musí nájomcu s týmto krokom oboznámiť? Ďakujem za radu.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Podľa § 663 občianskeho zákonníka "Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky." Podľa § 664 ti vec prenecháva na dohodnuté alebo obvyklé užívanie.

  To znamená, že ti má vec odovzdať a nechať na užívanie. Keby išlo o hnuteľnú vec, môžeš si ju odniesť. Ak ide o nehnuteľnosť, môžeš si ju napr. zamknúť. Ani prenajatú roľu by nemohol prenajímateľ hnojiť vtedy, keď tam máš zasadené ...
  V zákone je uvedené, kedy môže prenajímateľ do nehnuteľnosti vstúpiť. Podľa § 665 je prenajímateľ oprávnený požadovať prístup k veci za účelom kontroly, či nájomca užíva vec riadnym spôsobom. Teda nemôže tam svojvoľne vstúpiť. Na požiadanie si mu ako nájomca povinný umožniť prístup (poskytnúť súčinnosť). Ak by si to neumožnil, upraví prístup súd; pritom prihliada na dobré mravy (§ 3 obč.z.).
  Opravy prenajatej veci sú riešené v § 668. Podľa odseku 2 je nájomca povinný znášať obmedzenie v užívaní prenajatej veci v rozsahu potrebnom na vykonanie opráv a udržiavanie veci. Nemohol by si povinne (bez protestu) znášať obmedzenia, keby si o nich nevedel. Obdobne ako pri kontrole priestorov, aj v tomto prípade si musí prenajímateľ žiadať tvoje povolenie vstúpiť do prestorov, ktoré ti prenechal na nerušené užívanie. Otázkou tiež je, či boli opravy nevyhnutné robiť počas nájmu - či boli priestory užívaniaschopné aj bez opravy.

  Ak ti pritom ešte aj poškodil veci, zodpovedá za škodu podľa občianskeho zákonníka (§ 420 a nasl.).
  Peggynka 30.11.15 13:36 odstránil(a) z Porady

  Kedy môže prenajímateľ vstúpiť do prenajatej garáže bez povolenia?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.