Zavrieť

Porady

prenos daňovej povinnosti v stavebníctve

sme firma, ktorá vykonáva výmenu rozvodov vody, kanalizácie, plynu a vzduchotechniky na bytových domoch (F CPA) na základe ZoD s bytovým družstvom, platiteľom DPH. Práce vykonávajú pre nás živnostníci, neplatitelia DPH. Sme z pohľadu § 69 ods, 12, písm. j) preniesť daňovú povinnosť na odberateľa bytové družstvo alebo ju vypočítame a odvedieme, keďže máme na práce subdodávateľov, aj keď nie sú platitelia DPH a prácu vykonávajú cez zmluvu o poskytnutí služieb?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  99Bejka je offline (nepripojený) 99Bejka

  99Bejka
  Na stránke finančnej správa je usmernenie aj s príkladmi , kde riešia aj váš prípad.Ja som tiež zadávala dopyt ohľadom opravy garážových brán .Posielam link ktorý mi od FS prišiel sú tam bližšie špecifikované stavebné práce ktoré spadajú aj nespadajú do tejto sekcie .Viete si tam nájsť podrobnejší prehľad činností lebo v tej sekcii F je to dosť málo charakterizované.

  Odpoved:K príslušnej sekcii F osobitného predpisu (vyššie uvedeného) sú k dispozícii vysvetlivky, ktoré bližšie špecifikujú dané činnosti (divízie 41 až 43 CPA) a pomáhajú tak k zatriedeniu, či daná činnosť patrí do sekcie F alebo tam nepatrí. Vysvetlivky sú k dispozícii nasledovne:

  https://www.financnasprava.sk/_img/p....14_stavby.pdf
  dana11 tieto vysvetlivky poznám, 99Bejka pozri si aj prílohy v otázke
  Príklady - Aké práce fakturovať s prenosom daňovej povinnosti

  dana11 je offline (nepripojený) dana11

  dana11
  Zadala som podobnú otázku na Finančnú správu, zatiaľ nemám odpoveď.

  Subdodávateľ - ak nám bude fakturovať práce zo sekcie F :
  - platiteľ DPH, uplatní prenos
  - neplatiteľ, klasika

  Myslím si však, že aj keď práce , ktoré budeme fakturovať na základe Zmluvy o dielo pre SVB alebo správcovskej spoločnosti , ktorá zastupuje vlastníkov bytového domu alebo inej spoločnosti, boli dodané subdodávateľmi (neplatiteľmi alebo platiteľmi DPH), budeme fakturovať s prenosom daňovej povinnosti ak budú splnené tieto 3 podmienky:
  1. fakturácia medzi platiteľmi DPH
  2. ide o stavebné práce zo sekcie F
  3. miesto dodania je v tuzemsku

  Takže aj keď práce budú pre vlastníkov (FO),
  fakturovať budeme správcovskej spoločnosti a ak je platiteľ DPH ,
  tak s prenosom a oni uplatnia samozdanenie.

  Ak budeme fakturovať SVB - neplatiteľovi, bude to s DPH.

  Stále nepoznám jednoznačnú odpoveď na:
  ak budem fakturovať práce zo sekcie F ale aj iné práce napr.: mesačný paušál,
  alebo aj iné práce, ktoré nepatria do sekcie F,
  A) budem všetko fakturovať spolu s prenosom DPH
  B) urobím dve samostatné faktúry, jednu s prenosom a druhú s DPH ?
  či ako ???
  Naposledy upravil dana11 : 21.01.16 at 07:54
  25 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  dana11 Dnes ráno som bola v správcovskej spoločnosti. Rozoberali sme danú problematiky.
  Ich reakcia bola, že v žiadnom prípade oni nebudú riešiť samozdanenie, pretože konečný príjemca je FO alebo SVB a oni im DPH v účtovníctve neúčtujú, ani nemôžu.

  Viď. predošlé:
  ,,Takže aj keď práce budú pre vlastníkov (FO),
  fakturovať budeme správcovskej spoločnosti a ak je platiteľ DPH ,
  tak s prenosom a oni uplatnia samozdanenie."

  Toto zrejme neplatí a budeme správcovi fakturovať ako doposiaľ, teda s DPH ????!!!!
  dana11 Upresním niečo:

  ....novelou zákona o DPH bol s účinnosťou od 1.1.2016 doplnený § 69 ods. 12 písmenom j), v zmysle ktorého je platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, povinný platiť daň vzťahujúcu sa na
  - dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa.....atď.,

  t.j., platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia, je povinný platiť daň",
  no, lenže príjemcom plnenia je SVB alebo vlastníci, nie správ. spoloč., ktorej fakturujeme, a tí nie sú platiteľmi DPH, takže fakturujeme ako doteraz, bez prenosu, či ?
  99Bejka To že nechcú riešiť samozdanenie je ich problém , vy sa striktne držte zákona a a faktúrujte bez DPH- teda ptenos daň.povinosti .Keby ste faktúrovali s DPH Vám v podstate nehrozí nič lebo DPH odvediete , lenže oni nemajú právo na odpočítanie DPH nakoľko im nevznikol právny nárok .
  WIDDA ..po konzultácii s ekonomom SBD, ktorý bol na školení MF SR, musí byť rozlíšený vzťah medzi vlastníkmi bytových domov a SBD.. ak účtujú na prechodných položkách (nie na vlastný účet) DPH faktúr pre Vlastníkov, tak stavebná firma fakturuje Vlastníkom priamo ako FO s DPH a do konrolného výkazu to ide do D2.. v texte je potrebné uviesť, že sú vlastníci zastúpení konkrétnym SBD a tak urobiť aj ZoD, aby nefigurovali priamo v odberateľovi, ale určite tam musia byť zahrnutí
  dana11 Áno, takto by to malo byť, včera som to pridala tiež po konzultácii so správcom, (aj keď o novele ani netušili), oni faktúry len preúčtujú vlastníkom, takže s DPH.
  Uvedené náležitosti uvádzame vždy v texte faktúry ,teda že pre vlastníkov, ale vo faktúre je odberateľ správca, do KV to dávam do časti A1, na základe dopytu na finančnú správu, bolo to v čase keď zaviedli KV, to preto lebo vo faktúre uvádzam IČ DPH správcu.
  Takže ak odberateľom vo faktúre budú vlastníci v zastúpení správcu, budú bez IČ DPH, KV D2.
  Ďakujem Widda za príspevok, ak budem mať odpoveď z FS, priložím.
  monia781 prosím ťa, ešte nemáš tú odpoveď z FS? Keby si ju mohla priložiť, boli by sme ti povďační asi viecerí.
  dana11 zatiaľ nemám odpoveď, monia781, som v očakávaní
  alicacka Prosím uvedomte si, že aj medzi vlastníkmi bytov môže byť platiteľ DPH.
  renata Máma podobný prípad, na základe zmluvy fakturujeme mesačný paušál za pohotovostnú službu a cyklickú údržbu (verejný vodovod a kanalizácia). Nie je to teda plnenie, ktoré by sa týkalo konkrétnej práce . Tiež mi nie je jasné, ako budem fakturovať - či s DPH alebo bez. Dostali ste už vyjadrenie s FS ?
  dana11 musíš to sám posúdiť podľa toho, aké konkrétne práce robíš v rámci paušálu, teda či sú zo sekcie F
  renata V rámci mesačného paušálu ale nefakturujem žiadne práce, paušál je iba za to, že "držíme" pohotovosť . Ale ak už vykonáme opravu, tak fakturujeme s prenosom daňovej povinnosti, nakoľko sa jedná o stavebné práce patriace do sekcie F.
  Majkas Ďakujem za túto debatu, riešime podobný problém a čakáme na odpoveď z FS - danka, resp. "dana11" , stále nič ??
  dana11 ...stále nič...nepoteším...pekný dník
  Dada Už vám prišla odpoveď z Finančnej správy?
  dana11 NIČ....
  Natalyk Dobrý deň, už vám prišla odpoveď z FS???
  renata Stále nič ? Škoda len, že už je po 15.2.2016 a faktúru treba vystaviť.
  dana11 reni, teraz už neviem, ten paušál komu fakturujete ?
  renata S.r.o., plátca DPH. Tu sa nejedná o bytový podnik ani družstvo.
  dana11 Podľa mňa musíš vychádzať zo zmluvy. Ak ju nemáte, určite ju urobte. V zmluve si dohodnete, ktoré práce budete fakturovať s prenosom a ktoré nie. Ja som hľadala podobnú tému, ktorá sa týka fakturácie za výťahy, tiež ma zaujímal najmä mesačný paušál, pretože ostatné činnosti si zistím. Najviac informácií získaš na českých stránkach, oni majú prenos od roku 2012 a naši zákonodarci aj tak Prehľad, Vysvetlivky a MP len prekladajú do slovenčiny . Našla som zmluvu , kde je dohodnuté všetko fakturovať s prenosom, aj pohotovosť, aj opravy, servis ....napr.:1. dohodnutá cena za paušál = konkrétny rozpis prác, 2. dohodnutá cena za opravy mimo paušálu, rozpis ..., čítala som rôzne otázky, čo a ako fakturovať, napr.: práce s prenosom a práce s DPH = jedna faktúra s rozpisom alebo dve samostatné...odpovede? aj spolu na jednej aj samostatne...myslím si, že práve preto zákonodarca vsunul do zákona termín ,,Zmluva o dielo" aby sme mali podklad, z ktorého budeme vychádzať, inak si to neviem predstaviť. Pekný dník prajem.
  renata Ďakujem za odpoveď. My zmluvu máme, v nej sú uvedené všetky činnosti spolu (opravy verejného vodovdu a kanalizácie, výmeny + montáž vodomerov, pohotovostná služba, cyklická údržba ver.vodovodu a kanalizácie). Prvé dve činnosti fakturujeme priebežne podľa toho, aká oprava sa vyskytne (s prenosom DP) a posledné dve činnsti - to je vlastne ten mesačný paušál, ktorý fakturujeme opakovane bez výkonu . Je to všetko v jednej zmluve, asi by bolo vhodné tú zmluvu rozdeliť na dve. Ale zatial je zmuva jedna, takže asi všetko s prenosom ?
  dana11 Nejde o to či budeš mať jednu alebo dve zmluvy, môžete predsa mať všetko uvedené v jednej alebo urobiť dodatok. Mesačný paušál zahrňuje pohotovosť. Pohotovosť predsa znamená, že ak by sa stala porucha, nabehnete a opravíte vodovod. Sú to práce, ktoré patria do prenosu ? Ak áno, aj to by som fakturovala s prenosom. V rámci paušálu sú zahrnuté aj rôzne drobné opravy, údržba, takže ak tieto činnosti fakturujete s prenosom, odpoveď poznáš. Môj klient fakturuje mesačne paušál a ak boli okrem toho aj drobné opravy, vyfakturuje to na jednej faktúre. Individuálne faktúruje len väčšie práce, rekonštrukcie, výmenu atď. Myslím si, že môžeš paušál fakturovať s prenosom. Píšeš, že zmluvu máte ale máte v nej uvedené aj od 1.1.2016 fakturáciu po novom, teda bez DPH a s prenosom ?
  renata Nie nemáme. Ale odberateľ sa priklonil k názoru, že paušál by sme mali fakturovať s DPH. Tak neviem....
  dana11 ak to bude zmluvne takto dohodnuté, myslím, že to bude v poriadku, štát o nič neukrátite
  dana11 Doniesli mi vystavené faktúry za práce pre s.r.o.- platcu.
  Mesačné paušáli za objekty fakturovali na samostatnej faktúre s DPH, opravy a montáž v rámci paušálnej činnosti na druhej faktúre
  s prenosom. Teraz som sa dozvedela, ze sa este idu dohodnut s odberatelom, aby mohli vsetko fakturovat s prenosom.
    zbaliť

  ariadna22 je offline (nepripojený) ariadna22

  ariadna22
  toto je od hlavnej témy, ale dôležité
  2.3. Plnenia, ktoré nie sú stavebnou prácou zaradenou v sekcii F klasifikácie CPA
   Výmena žiarovky na nehnuteľnosti (CPA 81)
  Pri samotnej výmene žiarovky, výbojky a svetla elektrického osvetlenia sa neuplatní prenos daňovej povinnosti,
  a to v miestnosti, v obchode, v hale alebo na pouličnom osvetlení.
   Prenájom debnenia, pažiacich boxov bez montáže (CPA 77)
   Pravidelná údržba ciest – posyp štrkom, soľou (CPA 81)
  Pravidelná údržba ciest (posyp štrkom, soľou) nie je stavebnou prácou, lebo hlavným zmyslom tejto údržby je
  udržanie zjazdnosti cesty, nie údržba samotnej stavby (cesty) pre účely predĺženia jej životnosti a pod. Vysvetlivku
  pri kóde 42.11.20 klasifikácie CPA „údržba a oprava ciest“ je potrebné chápať ako údržbu a opravu stavby, nie
  ako upratovaciu službu.
   Servis – prehliadka, vyskúšanie funkčnosti kotlov, uvedenie do prevádzky alebo z prevádzky (CPA 71)
  Ide o samostatnú službu overenia funkčnosti kotla a jeho spustenie (uvedenie) do prevádzky.
   Údržba bezpečnostných systémov (CPA 80)
   Servis a údržba dverových zatváračov v rámci stavebného objektu (CPA 81)
  Ide o servis a údržbu dverových zatváračov, ktorá je vykonávaná v rámci správcovskej údržby.
   Oprava dverového zatvárača (ako takého) na dverách zabudovaných v stavbe (CPA 95)
   Oprava zámku na dverách (výmena vložky FAB) (CPA 95)
  Samotná výmena vložky FAB je zámočnícka práca, ktorá nie je v režime prenosu daňovej povinnosti.
   Vymedzenie triedy 81.10 – ak je na túto triedu odkaz v inej triede, ale pokiaľ ide len o jednu pomocnú
  službu
  Ak je samostatne poskytovaná služba drobných opráv a údržby, nemožno ju zaradiť do kódu 81.10.10, ale je
  možné ju zaradiť do kódu 81.21.10.
   Oprava turbíny (CPA 33)
   Opravy domácich plynových spotrebičov a elektrospotrebičov (CPA 95)
  Samostatné opravy plynových spotrebičov a elektrospotrebičov nie sú v režime prenosu daňovej povinnosti za
  predpokladu, že oprava spotrebiča nie je vykonaná výmenným spôsobom.
   Inštalácia potrubnej pošty v bankách, nákupných centrách atď. (CPA 33)
  Z pohľadu zatriedenia do CPA je potrubná pošta zaradená v kóde 28.22.17 klasifikácie CPA a jej inštalácia je
  zaradená v kóde 33.20.29 klasifikácie CPA.
   Dodávka diela – chladiacich a mraziacich boxov - izolovaných miestností vrátane technológie (CPA 33)
   Inštalácia náhradných zdrojov elektrickej energie (dieselagregátov) (CPA 33)
   Lepenie reklám na steny (CPA 73)
  Inštalácia firemných štítov (pružných materiálov) nad dvere, teda aj na výklady (43.33.29) je v režime prenosu
  daňovej povinnosti. Tiež umiestňovanie reklamných plôch na budovy alebo na stavbe je stavebnou prácou.
  Inštalácia najrôznejších konštrukcií, panelov pre potreby reklám patrí do divízie 43 klasifikácie CPA, ale vlastné
  polepovanie rôznych plôch (výklady, plagátové steny, bilboardy atď) reklamou, ak je poskytované samostatne
  patrí do kódu 73.11 klasifikácie CPA.
   Stavba predajných stánkov (farmárske trhy, veľkonočné alebo vianočné trhy atď) (CPA 82)
  Ostatné rozličné podporné podnikateľské služby i. n. – kód 82.99.19
  Služby spojené s prenájmom a lízingom ostatných strojov, zariadení a hmotného majetku bez obsluhy, i. n.- kód

  monia781 je offline (nepripojený) monia781

  monia781
  dana11
  Re: prenos daňovej povinnosti v stavebníctve
  Áno, takto by to malo byť, včera som to pridala tiež po konzultácii so správcom, (aj keď o novele ani netušili), oni faktúry len preúčtujú vlastníkom, takže s DPH.
  Uvedené náležitosti uvádzame vždy v texte faktúry ,teda že pre vlastníkov, ale vo faktúre je odberateľ správca, do KV to dávam do časti A1, na základe dopytu na finančnú správu, bolo to v čase keď zaviedli KV, to preto lebo vo faktúre uvádzam IČ DPH správcu.
  Takže ak odberateľom vo faktúre budú vlastníci v zastúpení správcu, budú bez IČ DPH, KV D2.
  Ďakujem Widda za príspevok, ak budem mať odpoveď z FS, priložím.  Ja som bola na školení o DPH, kde som zadala tú otázku. Školiteľka mi povedala, že fakturovať to mám s DPH, presne tak ako to opísala dana11. Vravela, že ešte pre istotu mám zaslať otázku cez portál FS. Urobila som tak, a odpoveď som dostala... "na túto otázku Vám bude odpovedané neskôr, lebo je to v riešení"... dobré nie? Po porade s ekonómkou SBD mi potvrdila, že fakturovať mám s DPH. Ak má niekto vyjadrenie z MF prosím priložte ho!
  Ďakujem
  19 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  dana11 odpoveď z FS zatiaľ nemám, tiež ma len informovali, že otázka je v riešení...posiela som 18.1.2016 ???
  nemáme to potvrdené FS ale fakturovať treba, takže hlavne nezabudnite uviesť na faktúre, že práce sú pre vlastníkov v zastúpení správcu, tak ako píše WIDDA a faktúra bude s DPH
  veľa šťastíčka
  alicacka Prosím Vás, ak niekto bude mať odpoveď, prosím zverejniť. Aj my sme podali dopyt, ale ešte je v štádiu riešenia. Ďakujem
  Marek Rigo Takže k danej tématike po konzultáciach s viacerími z ekonómov mi vyšiel tento záver, kedže fakturujeme družstvám alebo spoločnostiám, ktoré hospodária s účtami vlastníkov, by sme fakturovať normálne s DPH.
  Lebo vlastníci bytov a nebytových priestorov sú FO a oni dávajú podnet do vybraných družstvám a spoločenstvám ktoré ich spravujú a tý nasledne službu objednajú.
  Vo faktúre by malo byť podľa mňa teda uvedené VB a NP v zastúpení správcu: a vtedy sa fakturuje s DPH.Kedže im danú službu rozpočíta pre všetkých vlastníkov v danom objekte aj s DPH.
  Iné je keď fakturujeme firmám, ktoré sú platitelia DPH a služba sa vykoná priamo u nich alebo ich priamo spravovaný objekt. Vtedy sa môže uplatniť samozdanenie podľa § 69 ods, 12, písm. j.
  Toto je čisto moja hypotéza ale pre istotu počkám na odpoveď s FS, ktorú dúfam niekto uverejní v tejto diskuzií
  alicacka Nie je tomu celkom tak, lebo aj vlastníci bytov môžu byť platitelia DPH.
  dana11 Samozrejme, ze ak SVB budu platci, prenos uplatnis, tiez v pripade vlastnikov, aj ked s tymto som sa este nestretla
  Marek Rigo Samozrejme ak sú platitelia DPH tak vystavuješ faktúry podľa klasifikácie CPA. Ale ešte som sa nestretol aby vlastníci boli platci DPH. Ale na tejto stránke si to ľahko zistíš
  http://www.icdph.sk
  renata Fakturujem stavebné práce patriace do sekcie F klasifikácie CPA, odberateľovi BD, ktorý je plátcom DPH, práce sú prevedené v SR. Sú splnené podmienky na prenos daňovej povinnosti na odberateľa. Ja v tomto prípade musím fakturovať bez DPH. Na faktúre nie je ani čiarka o SVB, ktoré nie je plátcom DPH. A nepoznám ani spôsob účtovania medzi BD a SVB. Tak prečo mám faktúrovať s DPH ?
  Marek Rigo odberatel je BD alebo vlastníci bytov. Vieš ono je to tak službu vykonáš vlastníkom a fakturuješ družstvu. Na faktúre by malo byť jasne napísané Vlastníci bytov a NP v zastupení správcu v tvojom prípade BD.
  Odberateľom sú vlastníci čiže FO, ktorý nie sú platcami DPH.
  BD majú pod sebou v správe viacero domov a vedú pre nich účty a faktúru ktorú dostanú platia z účtu konkretného bytového domu a hneď im sumu aj s DPH dajú do vyučtovania.
  Iné je keď služba je poskytnutá priamo pre družstvo čiže budovu v ktorej sídlia vtedy fakturuješ bez DPH a uplatní sa prenos daňovej povinnosti.
  dana11 Musis postupovat podla Zmluvy , ktora urcite existuje, urcis si konecneho prijemcu, kto nim je? Vlastnici ? SVB alebo BD len zastupuju vlastnikov a takto to treba aj uviest vo fakture . Takze ak to urcite nie je len pre BD, tak s DPH.
  renata Zmluvu nemáme, vykonali sme drobnú opravu na základe ústnej objednávky. Takže ak požaduje BD vystaviť faktúru s DPH tak musím uviesť na faktúre ako odberateľa SVB, nie BD.
  Marek Rigo odberateľ je SVB a doručovacia adresa BD
  dana11 renka, over si to, mne sa stalo, že správca t.j. BD ani o novele DPH nevedel, upozorni ich na túto zmenu, zisti, kto je konečný príjemca, zodpovedáte za fakturáciu ! a určite uveď na faktúre ,, pre SVB....... v zastúpení BD...
  dana11 renka...tak ako píšeš ...uviesť na faktúre ako odberateľa SVB, nie BD.
  Janiča Nemáte, prosím, ešte odpoveď z FS ohľadne fakturácie pre SVB?
  dana11 Zatiaľ odpovede nemáme a SVB fakturujeme s DPH (konečný príjemca sú aj tak vlastníci bytov)
  Janiča Ďakujem.
  alicacka Ja som sa informovala na FS, kedy budú mať odpovede. Povedali, že v prvej polovici februára, teda do 15.2. by mali mať. My zatiaľ nefakturujeme, lebo aj vlastníci bytov môžu byť niektorí platitelia DPH. Tam v každom prípade musí FS povedať, ako fakturovať, musia vydať nejaké usmernenie.
  Janiča Ďakujem.
  adretti https://podpora.financnasprava.sk/in...%C3%BDch-domov
    zbaliť

  ika5521 je offline (nepripojený) ika5521

  ika5521
  Sme firma, ktorá spravuje kotolne v bytových domoch, školách, administratívnych budovách... (monitorujeme kotolne cez internet, vykonávame pravidelné servisy kotlov, revízie technických zariadení...) Za tieto naše služby nám platia mesačne paušálnu sumu. Keď zistíme chybu, vymieňame náhradné diely kotlov a rôznych zariadení v kotolni... Považujú sa naše služby za stavebné práce? Ďakujem pekne za akúkoľvek odpoveď.
  6 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  dana11 KUK do otázky: Príklady - aké práce fakturovať s prenosom....,
  sú tam asi všetky pokyny a pozri si aj Vysvetlivky. Inak ti nvm poradiť, nie to moje gro. Veľa zdaru.
  alicacka My sme tiež dostali faktúru za revíziu kotlov - podľa nášho názoru sú revízia, servis, vyskúšanie funkčnosti kotlov s DPH - viď aj Usmernenie k zatrieďovaniu stav.prác do sekcie F štat.klas. vydané FS v decembri 2015 na strane 4. a taktiež aj Prílohu č. 2 k oznámeniu k zoznamu činností podľa klasifikácie CPA - por.č. 94 - Servis,prehliadka, odskúšanie funkčnosti kotlov....
  Čo sa týka opravy kotlov - ak ide o opravu priemyselného kotla - viď por.č. 7 Prehľadu č. 2 - nepatrí medzi stavebné práce.
  My tiež poskytujeme komplexnú údržbu budov a v rámci toho aj činnosti, ktoré patria a ktoré nepatria medzi stav.práce. Do úvahy však treba brať asi aj to, či sa v našom prípade považujeme za správcovskú spoločnosť, alebo nie - túto otázku sme tiež zadali FS, ale dodnes sme nedostali odpoveď. Predpokladáme, že bude súčasťou usmernenia. Ak by niekto niečo mal, prosím Vás prilepte to sem. Určite sa tomu mnohí potešia
  ika5521 Ja zatiaľ vystavujem všetko s DPH (aj paušálne faktúry aj drobné opravy). Včera mi prišla faktúra za servis klimatizácie a vzduchotechniky, na ktoré nemáme oprávnenie a bola bez DPH, tak ma to zasa zmiatlo.
  Kristina27 môj názor a tak to robíme aj my: ak ide o samostatnú prehliadku - revíziu, odskúšanie funkčnosti kotla a uvedenie do prevádzky /bez montáže/ to je s DPH, no záručná alebo iná oprava kotla - oprava je aj výmena náhradného dielu - to je s prenosom daňovej povinnosti - čiže bez DPH
  ika5521 Ďakujem pekne za odpoveď. Ešte mám problém zistiť, čo všetko môže spadať pod opravu kotla. Mám faktúry napr. za výmenu servopohonu, snímača teploty, čerpadiel, termostatickej hlavice....A k tým priemyselným kotlom, ja som to pochopila tak, že sú používané vo výrobe napr. pri pasterizácii mlieka ako bolo spomenuté (také my nerobíme).
  Kristina27 tu sme riešili pojem priemyselný kotol - no či sme to dobre doriešili, neviem ...
  http://www.porada.sk/t277657-oprava-kotla.html
    zbaliť

  bozena67 je offline (nepripojený) bozena67

  bozena67
  Sme správcovská spoločnosť a spravujeme účty vlastníkov bytov, ktorí nie sú platcami DPH - takže jednoznačne - faktúry od dodávateľov nemôžu byť s prenosom daňovej povinnosti ale s DPH tak ako doposiaľ. Na faktúrach nemá byť uvedené IČ DPH správcu.
  dana11 súhlasím

  prenos daňovej povinnosti v stavebníctve

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.