Zavrieť

Porady

Oznámenie k určeniu ročnej sadzby dane u vozidla ťahač a náves na účely výpočtu predpokladanej dane uvedenej v riadku 40 IV. oddielu daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2015

avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“) nadobudol účinnosť 1. januára 2015.

Podľa § 10 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel daňovník má povinnosť vypočítať predpokladanú daň na zdaňovacie obdobie roku 2016 s použitím ročných sadzieb dane podľa prílohy č. 1 k zákonu o dani z motorových vozidiel upravených podľa § 7 zákona o dani z motorových vozidiel, ktorú uvádza daňovník v daňovom priznaní v IV. oddiele v riadku č. 40 – predpokladaná daň podľa § 10 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel.

Zákon o dani z motorových vozidiel osobitne upravil v § 6 ods. 2 ročnú sadzbu dane v prípade návesovej jazdnej súpravy (ťahač a náves). Podľa predmetného ustanovenia daňovník zaradí až v daňovom priznaní ťahač a osobitne náves do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane než do akej by patrili podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti (ďalej len „hmotnosť vozidla“) uvedenej v doklade, ako jednu návesovú jazdnú súpravu iba raz, ak sa aj použili počas zdaňovacieho obdobia v rôznych návesových jazdných súpravách; na zmeny počas zdaňovacieho obdobia sa neprihliada. Vychádzajúc z vyššie uvedeného v súvislosti s výpočtom predpokladanej dane nie je možné zaradiť do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane vozidlo ťahač a osobitne vozidlo náves, ak by aj daňovník predpokladal ich použitie v rámci návesovej jazdnej súpravy.

Na základe odporúčania Ministerstva financií SR:

- má daňovník, ak ešte nepodal daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2015, možnosť do predpokladanej dane započítať v prípade ťahača a osobitne návesu nižšiu ročnú sadzbu dane (následne upravenú podľa § 7 zákona o dani z motorových vozidiel), než do akej by patrili podľa hmotnosti vozidla, ak vozidlá ťahač a náves budú v zdaňovacom období 2016 tvoriť jednu návesovú jazdnú súpravu,

- ak už daňovník podal daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2015, v prípade že používa na podnikanie ťahač a náves, ktoré budú v zdaňovacom období 2016 tvoriť „jednu návesovú jazdnú súpravu“, pričom predpokladanú daň vypočítal podľa § 10 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, aby sa takémuto daňovníkovi vyhovelo, ak bude žiadať o určenie platenia preddavkov na daň inak podľa § 10 ods. 10 zákona o dani z motorových vozidiel.

Dôvodom na vyhovenie žiadosti podľa predmetného ustanovenia je obmedziť vysoké preplatky na dani z motorových vozidiel na konci zdaňovacieho obdobia a riešiť vzniknutú situáciu už počas zdaňovacieho obdobia zaradením vozidiel ťahač a náves (ak budú používané v návesovej jazdnej súpravy) do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel, jej započítaním do predpokladanej dane, reálne zodpovedajúcej ročnej sadzbe dane podľa hmotnosti vozidla a počtu náprav.

Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Odbor daňovej metodiky
Január 2016

https://www.financnasprava.sk/_img/p..._RSD_danMV.pdf

Porady, ktoré by ťa mohli zaujímať

Prihlás sa a sleduj na hlavnej stránke len Porady, ktoré ťa zaujímajú.

Podobné témy

  1. Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 18.01.16
  2. Príspevkov: 10, Posledný príspevok: 26.07.10
  3. Príspevkov: 1, Posledný príspevok: 28.01.10
  4. Príspevkov: 6, Posledný príspevok: 18.01.10
  5. Príspevkov: 14, Posledný príspevok: 04.02.05