Zavrieť

Porady

Daňový bonus

Dieťa zamestnanca dovŕši 25.02.2016 25 rokov. Má nárok ešte na daňový bonus za február 2015? Na 3-12/2016 už nárok nemá aj keď naďalej študuje na VŠ. Prosím uistite ma, či mám pravdu. ďakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa bodov

  kn-alka je offline (nepripojený) kn-alka

  Jarka jméno mé :) kn-alka
  http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-d...2015-a.html#33

  § 33
  Daňový bonus

  (5) Daňovníkovi, ktorý vyživuje dieťa len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, možno znížiť daň alebo preddavky na daň z príjmov podľa § 5 len o sumu daňového bonusu podľa odseku 1 za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na jeho uplatnenie. Daňový bonus možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo alebo v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

  naty-ka je offline (nepripojený) naty-ka

  naty-ka
  Pokiaľ dieťa, študent získa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa prestáva byť nezaopatreným dieťaťom. V prípade ukončenia vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, je dňom skončenia štúdia deň vykonania štátnej skúšky! Týmto dňom prestáva byť študent nezaopatreným dieťaťom! Samozrejme, pri posudzovaní, či ide alebo nejde o nezaopatrené dieťa, je potrebné brať do úvahy aj vek dieťaťa. Ak totiž dieťa študuje na vysokej škole a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získa až po dovŕšení 25 rokov veku, nárok na daňový bonus je najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku aj napriek tomu, že v štúdiu bude ešte pokračovať!

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.