Zavrieť

Porady

SZČO používa otcove auto

Dobrý deň.

Neukameňujte ma hneď, viem, že sa to tu riešilo už XY krát, ale čím viac čítam staršie debaty, tým viac som domotaný.

SZČO počas roka prepíše svoje auto (prihlásené na rodné číslo) na otca, dôchodcu, nepodnikateľa (syn szčo za auto platil cestnú daň, teraz v tom bude pokračovať, akurát nebude vlastník auta).

Syn občas ale potrebuje to auto použiť na pracovnú cestu, otec mu auto bez problémov poskytne.

SZČO s otcom spíše dohodu o použití motorového vozidla, vypíše si cestovný príkaz k tej ktorej ceste, spotrebované PHM doloží blokom o nákupe PHM.

Môže si ale uplatniť za každý km pracovnej cesty aj náhradu 0,183 €/km?

VEĽMI PEKNE ĎAKUJEM za odpoveď.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  janafifi je offline (nepripojený) janafifi

  janafifi
  nie nemôže, pre dôveryhodnosť prikladám link z finančnej správy, kde v otázke číslo 8 nájdete odpoveď na vašu otázku https://podpora.financnasprava.sk/00...Ea-a-SZ%C4%8CO

  veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

  veronikasad
  Náhradu za používanie súkr.mot.vozidla nemôže - môže len pri aute vlastnom, alebo v bezpodielovom spoluvl.manželov, ktoré predtým nebolo zaradené do obchodného majetku živnostníka

  mondes je offline (nepripojený) mondes

  mondes
  Janafifi má pravdu, nemôže si uplatniť paušálnu náhradu, pretože nie je vlastníkom auta. Môže si však uplatniť do daňových výdavkov výdavky na spotrebu PHL podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov rovnakým spôsobom, ako pri použití vlastného osobného motorového vozidla zaradeného do obchodného majetku podnikateľa.
  Toto som riešila aj ja a tu je celá odpoveď z FS na túto tému:

  Moja otázka:
  Syn SZČO používa na podnikanie motorové vozidlo, ktoré si prenajal od svojho otca - nepodnikateľa bezodplatne, t.j. za nájom syn otcovi neplatí nič. Otec so synom majú v zmluve uvedené, že všetky opravy auta a bežné údržby bude platiť syn. Moje otázky:
  1. Čo všetko si môže syn účtovať v rámci využívania auta na podnikanie do výdavkov?
  2. Môže si uplatniť paušálnu náhradu 0,183 eur/km?
  3. Akú výšku PHM si môže uplatniť do N?

  Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď a ostávam s pozdravom.

  Odpoveď z FS:

  Dobrý deň p. .......................................

  Ak daňovník v súvislosti s výkonom podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti použije na cestovanie iné motorové vozidlo (napr. vypožičané vozidlo), môže uplatniť do daňových výdavkov výdavky na spotrebu PHL podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov rovnakým spôsobom, ako pri použití vlastného osobného motorového vozidla zaradeného do obchodného majetku podnikateľa. Pri uplatňovaní výdavkov teda nemôže postupovať podľa § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov, ale môže si vybrať jeden z 3 spôsobov preukazovania spotreby PHL:

  Preukazovanie spotreby pohonných látok podľa cien platných v čase nákupu PHL prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze – pri tomto spôsobe sa vychádza z počtu najazdených kilometrov, z ceny pohonnej látky platnej v čase jej nákupu a zo spotreby uvedenej v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii vozidla; daňovník je povinný viesť knihu jázd;
  Preukazovanie spotreby pohonných hmôt na základe dokladov o nákupe PHL, najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidla;
  Uplatnenie výdavkov na spotrebu pohonných hmôt vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok primeraného počtu najazdených kilometrov – vychádza sa z celkového preukázaného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie a z počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacie obdobia; daňovník nie je povinný viesť knihu jázd.


  V prípade, že podnikateľ má automobil prenajatý na základe nájomnej zmluvy alebo vypožičaný na základe zmluvy o výpožičke, tak pri posudzovaní daňových výdavkov je potrebné brať do úvahy skutočnosť podľa § 2 písm. i) ZDP, že za daňový výdavok sa považujú všetky preukázateľné výdavky vynaložené daňovníkom na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.

  Za daňové výdavky pri prenajatom alebo vypožičanom automobile sa považuje nasledovné:

  výdavky na spotrebované pohonné látky,
  opravy a údržba, ak je to v nájomnej zmluve dohodnuté,
  technické zhodnotenie prenajatého majetku, ak je to dohodnuté,
  ďalšie prevádzkové výdavky súvisiace s použitím motorového vozidla (diaľničné poplatky, parkovné),
  daň z motorových vozidiel, ak je platená nájomcom, resp. vypožičiavateľom, ktorý auto používa na podnikanie.
  ---
  S pozdravom,
  Ing. Jana Zlevská
  Kontaktné centrum podpory
  Finančné riaditeľstvo SR

  SZČO používa otcove auto

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.