Zavrieť

Porady

moze slovenska sprava ciest vymahat naklady za opravu cesty od spravcu bytoveho domu alebo vlastnikov?

pred nasim bytovym domom sa prepadava cesta I. triedy. vyzvali sme SSC k oprave, oni vsak odpisali ze to mame opravit my, inak budu od nas vymahat skodu. tvrdia ze pokles vozovky sposobil nadmerny vyskyt hlodavcov v kanalizacnej sachte, v ktorej bola diera a tato sachta aj s kanalizacnou pripojkou su v nasom vlastnictve, resp. vo vlastnictve spravcu nasho bytoveho domu. ako mame postupovat? zapadoslovenska vodarenska spolocnost od toho takisto dava ruky prec kedze kanalizacna pripojka vraj nie je v ich vlastnictve a prave ona sposobila pokles vozovky.
pmajap Vlastná prípojka vedie k vlastnej čističke, alebo do zberača centrálnej kanalizácie?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  ivka70 je offline (nepripojený) ivka70

  ivka70
  Za istych okolnosti moze.
  Ak je kanalizacna pripojka vasa, na jej vybudovanie ste museli ziadat o suhlas, v ktorom je presne stanovene, akym sposobom a ako mozete cestu narusit a aj to, ze ju musite dat do povodneho stavu.
  Ak je dovodom poklesu vozovky tato pripojka, zodpovedate za stav vozovky a aj prenesene za skodu, ktora by niekomu vznikla na tomto poskodeni.
  Takze ak cestu bude musiet opravit SSC, moze od vas plnu cenu prac, ktore musela vynalozit, na opravu poklesu cesty sposobeneho vasou pripojkou, vymahat.
  Vy by ste mali ziadat o opravu toho, kto pripojku pre vas realizoval, aby zabranil vzniku skodu opravou prace, ktoru urobil - ak je to este reklamovatelne.
  sito ivka, bod si zaslúžiš!

  A toto je tiež zaujímavé, že?

  "Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu."

  Pekne a jasne napísané. Či nedá sa pochopiť?

  Tiež toto.

  "Meradlo umiestnené na vodovodnej prípojke je príslušenstvom verejného vodovodu."

  A čo pokračuje za verejným vodovodom?

  Domový vodovod! Do každého bytu. Z vetvy musí byť pripojenie bytu, pripojenie musí mať uzáver, a meradlo.

  Prečo?

  Správca, štatutár predáva vodu jednotlivým vlastníkom bytov. Zo zákona ,on sa musí starať o určené meradlá.

  Podľa charakteru ich činnosti sa mohli považovali za spoločné zariadenie domu. No charakter nenažrancov ich považuje za majetok vlastníkov bytov. Môžu na ďalej, sa považovať. Nič sa na ich účele a funkcii nezmenilo. No zmenil sa zákon!

  " Prevádzkou sa na účely tohto zákona rozumejú činnosti a prostriedky potrebné na pravidelné udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku v stave spôsobilom na ich riadne užívanie; za prevádzku sa považujú aj povinné revízie technických zariadení podľa osobitného predpisu.5a)"

  "Správca alebo predseda je povinný zabezpečiť odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia, ktoré boli zistené kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia,5a) ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok, a to aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome."

  "Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní umožniť odstránenie nedostatkov zistených kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia.5a) Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome neumožnia odstránenie zistených nedostatkov na technických zariadeniach, zodpovedajú za vzniknuté škody."

  Skús sa dopátrať, čo je za odvolávkou 5a)?

  Prietokomery na meranie teplej a studenej vody!!!

  Ako? Zákon 264/1999, § 12. Zákon 142/2000, § 8, pozri aj § 19. Vyhláška 210/2000, § 3. Príloha č.1 , 1/3/15.

  No môže z toho šľak trafiť, že?

  misoft je offline (nepripojený) misoft

  misoft
  Povinnosťou SSC je udržiavať komunikácie I.tr. T.z. - ak sa prepadáva, sú povinní ju dať do prevádzky schopného stavu.
  Či je príčinou prepadávania výskyt hlodavcov - majú to potvrdené písomne? Odborným vyjadrením? Nie? Tak nech si trhnú ľavou zadnou.
  Im potom spadne hrebienok, ak si niekedy v noci tam niekto rozbije vozidlo a bude vymáhaľ škodu. Poškodeného nebude zaujímať nejaký hlodavec pod vozovkou, ale poškodená vozovka a tá má svojho majiteľa - SSC. A keby sa potom ohrádzali (SCC), že vozidlo bolo poškodené prepadom vozovky (o ktorom vedeli a neopravili) od hlodavcov - ani súd by im to nezožral....

  To aká je dlhá tá prípojka? A že sa akurát ťahá pod cestou I.tr.

  dmc je offline (nepripojený) dmc

  dmc
  "pokles vozovky sposobil nadmerny vyskyt hlodavcov v kanalizacnej sachte"

  .......tak to by tam muselo byt hadam 10,000 hlodavcov....a velmi by ma zaujimalo dokazovanie pricinnej suvislosti hlodavcov a pokles vozovky.

  .. podla mna -Vy sami nemozete opravovat vozovku . cety I.triedy - v sprave ciest.

  sito je offline (nepripojený) sito

  sito
  Môže!

  182/1993, § 2, ods. (5)

  (5) Spoločnými zariadeniami domu sa na účely tohto zákona rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

  422/2002, § 4.

  § 4
  Vodovodné prípojky a kanalizačné prípojky
  (1) Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla, ak je osadené. Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navrtávacím pásom s uzáverom. Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti alebo do objektu, ktorá je pripojená na verejný vodovod. Vodovodná prípojka je vodnou stavbou podľa osobitného predpisu.
  (2) Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie; toto zaústenie je súčasťou verejnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu. Kanalizačná prípojka je vodnou stavbou, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
  (3) Odberateľom vody (ďalej len „odberateľ") je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s vlastníkom verejného vodovodu a ktorá odoberá vodu z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody alebo jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi.
  (4) Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie (ďalej len „producent") je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie.
  (5) Ak sa prevádzkovateľ verejného vodovodu dohodne s odberateľom na osadení meradla na vodovodnú prípojku, z ktorej sa doteraz odber vody nemeral, odberateľ je povinný vykonať podľa pokynov prevádzkovateľa verejného vodovodu potrebné úpravy na vodovodnej prípojke.
  (6) Vlastníkom vodovodnej prípojky alebo vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom vodovodnej prípojky alebo vlastníkom kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo vodovodnej prípojky alebo vlastníctvo kanalizačnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti.
  (7) Vlastník vodovodnej prípojky je povinný
  a) odstrániť na vlastné náklady pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu,
  b) zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode a aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode,
  c) zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady.
  (8) Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný
  a) odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie,
  b) zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby nedošlo ku zmenšeniu prietočného profilu verejnej kanalizácie, do ktorej je zaústená,
  c) zabezpečiť opravy a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.
  (9) Vlastník vodovodnej prípojky môže previesť vlastníctvo vodovodnej prípojky na vlastníka verejného vodovodu a vlastník kanalizačnej prípojky môže previesť vlastníctvo kanalizačnej prípojky na vlastníka verejnej kanalizácie.
  (10) Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej je umiestnené hadicové zariadenie alebo odberné miesto je povinný umožniť odber vody hasičským jednotkám pri zásahu. Veliteľ zásahu je povinný dodatočne nahlásiť vlastníkovi vodovodnej prípojky, vlastníkovi verejného vodovodu a vlastníkovi verejnej kanalizácie čas, miesto a množstvo odobratej vody.
  (11) Meradlo umiestnené na vodovodnej prípojke je príslušenstvom verejného vodovodu.

  moze slovenska sprava ciest vymahat naklady za opravu cesty od spravcu bytoveho domu alebo vlastnikov?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.