Zavrieť

Porady

Rezerva na prebiehajúce súdne spory

Je tvorba rezervy na priebiehajúce súdne spory daňovo uznanou rezervou? A ako je to s rezervou na rekultiváciu pozemkou dotknutých banskou činnosťou? Je daňovo uznaná?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

  audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
  na súdne spory isto nedaňová
  na 99% aj tá druhá.

  karakul je offline (nepripojený) karakul

  karakul
  §20, ods. 9 ZoDP:

  "Daňovým výdavkom je aj tvorba rezerv účtovaná ako náklad1) na
  ....
  c) likvidáciu hlavných banských diel, lomov a odpadov pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom a na rekultiváciu pozemkov dotknutých banskou činnosťou alebo činnosťou vykonávanou banským spôsobom;100) to neplatí u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva,"

  k tým súdnym sporom:

  "Príklad:
  Účtovná jednotka je účastníkom súdneho sporu, ktorého výsledkom môže byť povinnosť účtovnej jednotky zaplatiť sankciu 15000,- €. K 31.12.2009 nie je súdny spor ukončený.
  Účtovná jednotka uvažuje, či
  - tvoriť rezervu v zmysle § 19 ods. 7 písm. q) na prebiehajúce a hroziace súdne spory
  - zverejniť podmienený záväzok v časti L poznámok
  Podľa vyjadrenia právnych zástupcov je súdne konanie v štádiu, keď nie je možné predpokladať, že spor bude prehraný a sankcia sa bude musieť zaplatiť. To znamená, že ide o možnú povinnosť. Naviac pravdepodobnosť že nastane úbytok zdrojov nie je väčšia ako pravdepodobnosť, že úbytok zdrojov nenastane. Na základe tohto vyjadrenia účtovná jednotka rezervu neúčtuje, zverejňuje podmienený záväzok v poznámkach. Forma zverejnenia podmieneného záväzku v poznámkach má popisný charakter."

  citované zo: https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j...paR4fwDg3PtP8w

  Rezerva na prebiehajúce súdne spory

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.