Zavrieť

Porady

preprava tovaru do Švajčiarska

Chcem sa spýtať ako je to s vystavením fa medzi dvomi slovenskými prepravnými spoločnosťami, ktoré sú platcami DPH. Určitá slovenská firma /plátca dph/ vyrába kované výrobky, ktoré chce prepraviť do švajčiarska. CMR je medzi firmou, ktorá výrobky vyrába /dodávateľ/ a švajčiarskou firmou, ktorá si výrobky objednala /odberateľ/. My ako prepravná spoločnosť sme prepravu posunuli na inú slovenskú prepravnú spoločnosť /formou špedície/. Došla nám faktúra od tejto slovenskej spoločnosti bez DPH s odôvodnením, že je to podla § 47 odst.6 o Dph vyvoz do tretej krajiny a to je oslobodene od Dph. Je to správne? Veď to nie je náš tovar. My zabezpečujeme len prepravu. Ďakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  § 47
  Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb
  (1)
  Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený predávajúcim alebo na jeho
  účet
  do miesta určenia na území tretieho štátu.
  (2)
  Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený kupujúcim alebo na jeho účet do
  miesta určenia na území tretieho štátu, ak kupujúci nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, pre
  vádzkareň ani
  bydlisko, s výnimkou dodania tovaru, ktorý prepravil kupujúci na účely vybavenia, zásobenia pohonnými látkami a
  potravinami výletných lodí, súkromných lietadiel alebo akýchkoľvek dopravných prostriedkov na súkromné
  použitie.
  (3)
  Odoslanie al
  ebo prepravenie tovaru do miesta určenia na území tretieho štátu podľa odsekov 1 a 2 je platiteľ
  povinný preukázať colným vyhlásením, v ktorom je colným orgánom potvrdený výstup tovaru z územia Európskej
  únie, a dokladom o odoslaní alebo preprave tovaru; p
  latiteľ musí mať colné vyhlásenie, v ktorom je potvrdený
  výstup tovaru z územia Európskej únie, najneskôr do konca šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
  skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatnil oslobodenie od dane.
  (4)
  Oslobodené od dane
  je dodanie tovaru v daňovom sklade povolenom podľa osobitného predpisu
  6)
  v
  tranzitnom priestore medzinárodných letísk a prístavov a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré
  bezprostredne opustia, prípadne opustia s medzipristátím v inom člensk
  om štáte, ak je pri takom medzipristátí
  zamedzené opustenie tranzitného priestoru, územie spoločenstva. Tovar oslobodený od dane smie byť predaný
  týmto osobám až po overení, že ich cieľové letisko alebo cieľový prístav je v treťom štáte. Právnická osoba al
  ebo
  fyzická osoba, ktorá uskutočňuje taký predaj, je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené
  meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu alebo plavby, cieľové letisko alebo prístav kupujúceho, obchodný
  názov tovaru a cena tovaru.
  Maria129 Dobrý deň, chcem sa spýtať ako ste fakturovali. Lebo mam fakturovat to isté a neviem ako to ma byt správne ze s DPH alebo oslobodenie. Ďakujem

  preprava tovaru do Švajčiarska

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.