Zavrieť

Porady

Aktivačný - externé štúdium

Dobrý deň,

študujem externe VŠ, bývam sám v podnájme, kde mám aj trvalé bydlisko a som evidovaný na úrade práce, teda nepracujem. Mám 23 rokov. Mám na niečo nárok?

Ďakujem za odpoveď
4 komentárov     zbaliť
veronikasad máš od oboch rodičov súdom stanovené výživné ? (ak sa pýtaš na dávku v hmotnej núdzi)
Andrej4859 Nie nemám, ale bývam sám v podnájme, v inom meste ako moji rodičia. Je to treba?
veronikasad ano, treba. Lebo do 25 rokov si posudzovaný spolu s rodičmi.
Andrej4859 No prečítal som si ten zákon, kto sa počíta ako domácnosť a tie dve písmenká odkazujú len tak to , že ak má FO do25 rokov a trvalý pobyt s rodičmi. "rodičia a deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem nižší ako mesačná minimálna mzda a ---žijú s rodičmi v domácnost----i," Mohli by ste mi to prosím vysvetliť, že prečo to tak nieje? ďakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  dmc je offline (nepripojený) dmc

  dmc
  nejde o denne studium,............mas narok.....normalne pracovat.
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  Andrej4859 Mám našetrených 10000€ z dohôd čo som makal od 15tky... Tak si chcem dať teraz pauzu na rok-dva kým nedoštudujem a poriadne sa venovať škole.
  dmc ked si chces dat pauzu tak naco si prihlaseny na urade prace ??????????????????????????????
  Andrej4859 Zatiaľ niesom na UP , študujem denne končím bakalára a chcem prestúpiť na externé štúdium . Vedel by si mi poradiť či by som mal nárok na ten aktivačný ak by som býval aj naďalej sám, bol prihlásený na UP kvôli poisteniu a zvyšoval si kvalifikáciu externým štúdiom? Ďakujem ti
    zbaliť

  avalik je offline (nepripojený) avalik

  avalik
  5/2004

  § 52
  Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj

  (1) Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj na účely tohto zákona je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Počas vykonávania menších obecných služieb pre obec sa uchádzač o zamestnanie nemôže zúčastňovať menších služieb pre samosprávny kraj alebo dobrovoľníckej služby podľa § 52a. Počas vykonávania menších služieb pre samosprávny kraj sa uchádzač o zamestnanie nemôže zúčastňovať menších obecných služieb pre obec alebo dobrovoľníckej služby podľa § 52a.

  --------------

  § 52a
  Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

  (1) Dobrovoľnícka služba na účely tohto zákona je forma aktivácie uchádzača o zamestnanie vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, ktorej cieľom je získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce. Počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti uchádzač o zamestnanie poskytuje pomoc

  a) pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, rodinu alebo pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo zbierkových charitatívnych akcií pre osoby podľa tohto ustanovenia, pri ochrane spotrebiteľa a v oblasti styku s verejnosťou,

  b) pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej ochrane.

  (2) Dobrovoľnícku službu vykonáva uchádzač o zamestnanie v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá svoju činnosť v niektorej z oblastí podľa odseku 1 nevykonáva za účelom dosiahnutia zisku. Účasť uchádzača o zamestnanie na vykonávaní dobrovoľníckej služby je dobrovoľná. Počas vykonávania dobrovoľníckej služby uchádzač o zamestnanie nemôže vykonávať aktivačnú činnosť podľa § 52.

  (3) Počas vykonávania dobrovoľníckej služby úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie paušálny príspevok vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa osobitného predpisu13a) na úhradu nevyhnutných výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavkov na cestovné z miesta jeho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta vykonávania dobrovoľníckej služby. Paušálny príspevok sa kráti o pomernú časť za každý deň ospravedlnenej alebo neospravedlnenej neprítomnosti na mieste vykonávania dobrovoľníckej služby na základe evidencie dochádzky podľa odseku 9 písm. g). Výsledná suma sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Príspevok podľa prvej vety úrad poskytne, ak je uzatvorená dohoda podľa odseku 9.

  ...
  9 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  veronikasad Myslím, že sa pýta na tento aktivačný príspevok ako súčasť dávky v hmotnej núdzi

  Aktivačný príspevok je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce. Poskytuje sa vo výške 63,07 eura mesačne.

  Aktivačný príspevok patrí za každého člena domácnosti,

  a) ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy,

  b) ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a

  - zvyšuje si kvalifikáciu formou externého štúdia na strednej škole alebo štúdia organizovaného externou formou na vysokej škole a nezískal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

  - zúčastňuje sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce a projektov zabezpečovaných prostredníctvom zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,

  - je plnoletý a vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj,

  - je plnoletý a vykonáva menšie obecné služby alebo dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec,

  c) ktorému sa vypláca rodičovský príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí, ak získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo

  d) ktorý vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu.

  Menšie obecné služby pre obec môžu byť vykonávané najviac 18 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Opätovne môžu byť vykonávané najskôr po uplynutí 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ktoré začínajú plynúť od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo ukončené predchádzajúce vykonávanie menších obecných služieb alebo dobrovoľníckej činnosti, za ktoré patril aktivačný príspevok.
  Andrej4859 No po prečítaní tohoto všetkého by som mal nárok na tú dávku v hmotnej núdzi, aktivačný príspevok a nakoľko bývam v podnájme aj príspevok na bývanie.. Moja otázka len znie, že či to dostanem keďže mám 23r. ale všetko ostatné spĺňam. Nebývam s rodičmi.. Len som z toho jeleň či sa mi tam tí rodičia počítajú aj keď snimi nebývam. Ďakujem
  veronikasad Kým nemáš od rodičov súdom stanovené výživné - nedostaneš. A výživné sa počíta ako príjem, tak by ti vyplácali len rozdiel medzi nárokovou dávkou a vlastným príjmom. Do príjmu sa započítava aj 75 % čistého príjmu z príp. dohody.
  avalik pozri, tak ci tak budes musiet odpracovat minimalne 64 hodin mesacne, nedostanes to zadarmo, takze si najdi aspon polovicny uvazok a studuj
  Andrej4859 No práve som myslel, že nebudem musieť odpracovať tých 64h, nakoľko si zvyšujem kvalifikáciu externým štúdiom..
  veronikasad Nie, nemusíš ...

  Povinnosť odpracovať si základnú dávku sa nevzťahuje na člena domácnosti,

  a) ktorý je uvedený v § 7,

  b) ktorému vznikol nárok na aktivačný príspevok, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo na príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,
  avalik veronikasad, mas pravdu ... externy student ma narok na aktivacny prispevok - ak splna ostatne podmienky, a teda nemusi odpracovat zakladnu davku ... obavam sa ale, ze pri nasetrenych 10000 € sa nenachadza v hmotnej nudzi
  veronikasad Ak sa nimi pochváli...
  Andrej4859 Samozrejme, že peniaze mám odložené doma vo vankúši. Roky driny aby som mohol nejako začať. Hneď potom budem makať a odvádzať dane atď. Len teda´ak som todobre pochopil nemám nárok v podstate nanič, lebo mám 23r, aj keď nebývam s rodičmi tak musím mať od nich výživné atď atď? btw to výživné sa nedá nejako minimálne stanoviť na tom súde? Proste teraz potrebujem podporu od štátu nie potom.. K tým peniazom čo mám našetrené sa staviam akoby som ich nemal, je to proste železná zásoba.
    zbaliť

  Aktivačný - externé štúdium

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.