Zavrieť

Porady

Prenesenie DP (stavebne prace) sekcie F, nesprávna fa, samozdanenie- zaradenie do KV

Prosím o radu, dodávateľ nám neprávne vystavil faktúru ,faktúru naša spoločnosť najskôr uhradila, čiže vrátane DPH. Malo ist o prenos DP, čo sme reklamovali, svoju chybu najskôr priznali a vrátil na účet našej spoločnosti DPH, s tým, že vystavia opravne doklady...Následne opäť trvajú, že fakturácia je správne a máme im DPH vrátiť opäť späť a odmietajú vystaviť opravnú faktúru. Cela problematika bola opísaná na FS a potvrdená ze fa má byt s prenosom.(nejde o nič špeciálne, úplne jednoznačné zaradenie)

Zákon mi umožňuje vykonať samozdanenie - čiže hneď mi vzniká aj nárok na odpočítanie DPH, aj napriek tomu, že nedisponujem faktúrou (§51 ods . 2 písm. b ) len záznamová povinnosť podľa §70.

Problém mám len čo uviesť do KV k DPH. Faktúru s prenosom DP nemám a ani mať asi nebudem .

Dobrý deň.

Ak dodávateľ stavebných prác uvedie na faktúre za dodanie stavebných prác pre iného platiteľa dane daň, je povinný túto daň odviesť do štátneho rozpočtu podľa § 69 ods. 5 zákona o DPH. Uplatnenie dane na dodanie stavebných prác dodávateľom nezakladá odberateľovi právo na odpočítanie dane uvedenej na faktúre a nemá vplyv na povinnosť odberateľa priznať a odviesť daň z prijatých stavebných prác. FR SR nevstupuje do zmluvných vzťahov medzi odberateľom a dodávateľom. Za správne vyhotovenie faktúry zodpovedá dodávateľ a odberateľ zodpovedá za správne odvedenie dane v prípade prenosu daňovej povinnosti. Ak platiteľ nepostupuje v zmysle § 69 ods. 12 písm. j), koná v rozpore so zákonom.

S uvedeným Vám dávame do pozornosti metodický pokyn k prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác:
https://www.financnasprava.sk/_img/p...avebn_prac.pdf

Odberateľ pri samozdanení uvedie základ dane z prijatých stavebných prác na r. 09 a ním uplatnenú daň na r. 10 daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Ak si zároveň v tomto zdaňovacom období uplatní aj právo na odpočítanie dane, uvedie výšku odpočítanej dane na r. 21 daňového priznania. Údaje z prijatej faktúry odberateľ uvedie v kontrolnom výkaze do časti B.1.


Uvedená odpoveď má informatívny charakter a bola vypracovaná na základe informácií poskytnutých daňovým subjektom v jeho žiadosti.

Ďakujem
v pouceni KV

7. Platiteľ pri "samozdanení" prijatých tovarov resp. služieb nemal faktúru od dodávateľa a preto vyplnil časť B.1 KV za mesiac apríl 2014 na základe iného dokladu (napr. v stĺpci 2 B.1 KV uviedol interné číslo záznamu), pričom v stĺpci 7 uviedol "0", lebo sa rozhodol odpočet dane z tohto plnenia uplatniť v neskoršom období napr. v októbri 2014. Pri podávaní KV za mesiac október 2014 má už aj faktúru od dodávateľa za predmetné plnenie. Ako má vyplniť stĺpec 2 časť B.1 KV za október; má uvádzať znova interné číslo záznamu alebo má už uviesť poradové číslo dodávateľskej faktúry?

V takýchto prípadoch, keď platiteľ dane v prípade uplatnenia samozdanenia faktúru nemá a uvedie údaje do KV z iného dokladu, a neskôr, pri uplatnení odpočítania dane už faktúru k dispozícii má, sa budú akceptovať obidve možnosti, aj uvedenie údajov z iného dokladu, resp. aj z faktúry.
Naposledy upravil Sarlotka : 17.06.16 at 12:08
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  JankaO je offline (nepripojený) JankaO

  JankaO
  § 69/5 osoba, ktorá, uvedie vo faktúre alebo v inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť túto daň . čiže vy ak máte faktúru s DPH, dodávateľ je povinný túto daň štátu odviesť.
  §69/12 vy, ako prijímateľ stav. práce ste povinní zaplatiť daň viažúcu sa k stav. činnosti.
  Čiže z toho vyplýva, faktúru máte k dispozícii, vykonáte samozdanenie a teda DPH máte vysporiadanú. Dodávateľ, ak neprerobí fa, je to na jeho škodu, lebo taktúto DPH musí štátu zaplatiť tiež a nemá u vás pohľadávku vo výške DPH...
  9 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  Sarlotka ja neviem co mám uviesť do KV v casti B1 ked nedisponujem s fa s prenosom DP... na to sa pýtam, dakujem
  Sarlotka uvediem udaje z tejto nesprávne vystavenej fa?
  JankaO ano, ved fa mate, to ze dod. uviedol aj dan je jeho problem... Vy na zaklade tohto dokladu musite samozdanit a mate narok na odpocet DPH a uviest do KV...
  Sarlotka dakujem,
  maped zapájam sa do debaty mám taký istý prípad. Napr. 1000,- základ 200,- dph a uvediem 1000,- do softu a zakliknem účtovať daňovú povinnosť aj nárok na odpočet-fa bude s prenosom podľa §69? I keď to vlastne dodávateľ nechce opraviť vo svojej vystavenej fa?
  JankaO ano a este by som tých 200 € ani neuhrádzala, lebo je to neopodstatnený záväzok.
  maped neskoro, už to klient uhradil. Takže asi mu dodávateľ jeho pohľadávku len tak nevráti. Ako ju získať späť? Vďaka za reakciu :-)
  JankaO Oznámte mu, že si ju budete vymáhať súdne, ako bezdôvodné obohatenie..(vám záväzok voči nemu v sume 200 € nevznikol anie je dôvod na to, aby ste sumu DPH zaplatili aj jemu, vašou povinnosťou je DPH odviesť štátu.)
  Sarlotka dakujeme Janka
    zbaliť

  Prenesenie DP (stavebne prace) sekcie F, nesprávna fa, samozdanenie- zaradenie do KV

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.