Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Odmena za produktívnu prácu žiaka

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Odmena za produktívnu prácu žiaka

Autor Jana Motyčková   22.09.16
Otázka : Študent strednej školy bude vykonávať odbornú prax u zamestnávateľa na základe dohody medzi školou a zamestnávateľom. V ktorom predpise sú vymedzené povinnosti zamestnávateľa? Je povinnosťou alebo možnosťou poskytnúť študentovi odmenu? Platí, že z odmeny sa neplatia odvody iba sa zdaňuje?

Odborná prax žiaka sa riadi zákonom 61/2015 Z.z o odbornom vzdelávaní a príprave. Prax sa vykonáva na základe zmluvy o vykonávaní praktického vyučovania, ktorá je uzatvorená medzi školou a zamestnávateľom. Na túto prácu sa neuzatvára dohoda o brigádnickej práci študenta ani iný právny vzťah medzi žiakom/študentom a zamestnávateľom Počas praxe žiak môže vykonávať cvičnú a/alebo produktívnu prácu. Povinný obsah zmluvy je uvedený v § 8 zákona 61/2015 Z.z.. Zmluva musí okrem iného obsahovať hmotné a finančné zabezpečenie žiaka, opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia. Hmotné zabezpečenie zahŕňa spravidla osobné ochranné prostriedky žiaka a môže (nemusí) obsahovať aj zabezpečenie stravovania, preplatenie cestovných náhrad a pod.. Finančné zabezpečenie zahŕňa odmenu za produktívnu prácu žiaka počas praxe. Žiak má počas praktického vyučovania práva a povinnosti zamestnanca v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ak žiak vykonáva na praxi iba cvičnú prácu, za túto nemá nárok na odmenu. Ak vykonáva produktívnu prácu, má nárok na odmenu vo výške 50-100% hodinovej minimálnej mzdy za každú hodinu vykonanej produktívnej práce. V r. 2016 to je suma od 1,164 do 2,328 €/hod. Odmenu vypláca zamestnávateľ.

Odmena za produktívnu prácu žiaka je zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti podľa §5 ods. 1 písm. l). Žiak môže mať podpísané vyhlásenie k dani z príjmov a uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane. Odmena a právny vzťah nezakladá povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni (SP) ani voči zdravotným poisťovniam (ZP), t.j. zamestnávateľ žiaka neprihlasuje do SP ani do ZP, nevykazuje ho a neplatí z odmeny žiadne poistné, ani za žiaka, ani za zamestnávateľa.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

6
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Odmena za produktívnu prácu žiaka

Riešenie témy "Odmena za produktívnu prácu žiaka" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odmena za produktívnu prácu žiaka

Riešenie témy "Odmena za produktívnu prácu žiaka" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odmena za produktívnu prácu žiaka

Riešenie témy "Odmena za produktívnu prácu žiaka" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odmena za produktívnu prácu žiaka

Riešenie témy "Odmena za produktívnu prácu žiaka" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odmena za produktívnu prácu žiaka

Riešenie témy "Odmena za produktívnu prácu žiaka" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odmena za produktívnu prácu žiaka

Riešenie témy "Odmena za produktívnu prácu žiaka" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odmena za produktívnu prácu žiaka

Riešenie témy "Odmena za produktívnu prácu žiaka" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu