Zavrieť

Porady

413 ostatné kapitálové fondy a vyplatenie spoločníkom - áno či nie?

Znovu sa vraciam k téme 413 - ostatné kapitálové fondy, dosť som si o tom prečítala, ale mám pocit, že každý rok je iné správne riešenie. Pred niekoľkými rokmi som na tlak banky v jednej spoločnosti preúčtovala časť pôžičiek poskytnutých spoločníkmi spoločnosti (spoločníci sú FO) na ostatné kapitálové fondy. V danom roku sa robili nejaké opravy, investovalo sa do nehnuteľnosti, splácal sa úver, takže sa to prejavilo v zápornom vlastnom imaní. V nasledujúcich rokoch (aj vďaka kapitalizácii) sa VI dostalo do plusu. V roku 2017 dôjde splateniu úveru.
A teraz k mojej otázke - samozrejme, keďže na účte 413 ide o peňažné pôžičky spoločníkov, ktoré boli skapitalizované, vždy sa riešilo, či ich dostanú naspäť alebo nie a keď áno, za akých podmienok. V čase, keď som preúčtovala časť pôžičiek od spoločníkov na účet 413 som postupovala podľa názoru, ktorý bol uverejnený v Poradcovi podnikateľa z 03.11.2011: "Vklad spoločníka do spoločnosti mimo základného imania nepredstavuje pre neho právo na vrátenie vkladu alebo na väčší podiel na zisku. Ak sa spoločnosť rozhodne vklad spoločníkovi vrátiť, žiadny právny predpis jej to nezakazuje, avšak pre spoločníka je tento príjem problematický z pohľadu dane z príjmov. Už nejde o vrátenie pôžičky, ani o podiel na zisku, ktoré nie sú predmetom dane z príjmu fyzických osôb. Nemožno ho zaradiť ani medzi príjmy, ktoré sú od dane oslobodené; ide teda o príjem zdaniteľný. Riešením by bolo použiť tieto prostriedky na zvýšenie základného imania spoločnosti v súlade s § 144 Obchodného zákonníka. Tento príjem nie je podľa § 3 ods. 2 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov predmetom dane. Z hľadiska Obchodného zákonníka: Po poskytnutí pôžičky spoločnosti a preúčtovaní na účet 413 - Ostatné kapitálové fondy zaniká nárok spoločníka na jej vrátenie. Nie je možné túto pôžičku vrátiť, pretože došlo k zmene v obsahu záväzku a už nejde o pôžičku, ale o bezodplatný vklad spoločníka do spoločnosti, ktorý nezvyšuje jeho vklad zapísaný v obchodnom registri, a teda ani základné imanie spoločnosti."

Ale na posledom školení "Daň z príjmu PO, daňové výdavky" sa riešilo aj vyplatenie z účtu 413 - vklad spoločníka mimo ZI a podľa tohto je to možné a dokonca oslobodené od dane: "Ak plynie príjem z ostatných kapitálových fondov fyzickej osobe, zahrnie sa do ostatných príjmov podľa § 8 ZDP. Podľa § 8 ods. 2 ZDP si tento príjem fyzická osoba môže znížiť o výdavok vo výške preukázateľne vloženého peňažného vkladu do ostatných kapitálových fondov. Ani u daňovníka - FO pri takomto postupe nepríde k zdaneniu príjmu plynúceho z výplaty ostatných kapitálových fondov. Pri výplate prostriedkov z iných vlastných zdrojov však musia byť dodržané ustanovenia § 179 Obchodného zákonníka a nesmie dôjsť ku konaniu podľa § 67j Obchodného zákonníka, ktoré by malo za následok vznik takejto situácie v spoločnosti, ktorá by viedla k úpadku, priblíženie sa k úpadku, likvidácii spoločnosti, alebo činnosti, v dôsledku ktorej by sa spoločnosť dostala do krízy."

Takže ak mám doklad, že spoločník požičal spoločnosti peniaze (resp. on musí mať preukazujúci doklad), je možné mu z účtu 413 vyplatiť jeho podiel s ohľadom na ustanovenia Obchodného zákonníka?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  kobolcs je offline (nepripojený) kobolcs

  len skúšam prežiť kobolcs
  Zo stránky danovakov :
  > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Výplata z ostatných kapitálových fondov obchodnej spoločnosti

  Otázka

  Je príjem vyplatený spoločníkovi spoločnosti s ručením obmedzeným z účtu 413 - Ostatné kapitálové fondy zdaniteľným príjmom fyzickej osoby?

  Odpoveď

  Príjem z výplaty ostatných kapitálových fondov, ak plynie fyzickej osobe, je súčasťou ostatných príjmov podľa § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Tento príjem si môže daňovník znížiť podľa § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov o výdavok vo výške preukázateľne vloženého peňažného vkladu do ostatných kapitálových fondov. Z tohto postupu vyplýva, že u fyzickej osoby pri tomto postupe nepríde k zdaneniu príjmu plynúceho z výplaty ostatných kapitálových fondov.
  Pri výplate prostriedkov z iných vlastných zdrojov však musia byť dodržané ustanovenia § 179 Obchodného zákonníka a nesmie dôjsť ku konaniu podľa § 67j Obchodného zákonníka, ktoré by malo za následok vznik takej situácie v spoločnosti, ktorá by viedla k úpadku, priblíženiu sa úpadku, likvidácii spoločnosti, alebo činnosti, v dôsledku ktorej by sa spoločnosť dostala do krízy.

  Hlasovalo 8 pouzivatelov

  Užitočné (8)
  Soňa K, Dáša_, avalik, Jarka 1, deeda, matuskyt, zuzka412, promont maja
  8

  413 ostatné kapitálové fondy a vyplatenie spoločníkom - áno či nie?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.